Cursussen 2019 - 2020

Het cursusaanbod 2019 - 2020 biedt een zo evenwichtig mogelijke verdeling over de werkgebieden van de studentendecaan.  
Bij de 'Algemene onderwerpen' staan de competenties van het eigen professionele handelen centraal, binnen en buiten de spreekkamer.
Het thema 'Wet- en regelgeving en studiefinanciering' omvat de noodzakelijke juridische (basis)kennis en competenties voor beginnende en ervaren studentendecanen. 
Onder het thema 'Studentenwelzijn', eerder aangeduid als 'psychosociale problematiek', vallen de cursussen die kennis over het psychische en sociale welzijn van studenten als onderwerp hebben.
Tot slot zijn er nog de cursussen die betrekking hebben op Studiegerelateerde problematiek van studenten en de daarbij passende interventies en begeleidingscompetenties.

Alle cursussen van LOShbo vinden plaats in het centrum van Utrecht (op loopafstand van Utrecht Centraal Station).

Let op! U kunt als LOShbo-lid uitsluitend in aanmerking komen voor deelname aan een cursus tegen de ledenprijs als u ook daadwerkelijk als lid op deze website bent ingelogd. Als u niet als lid bent ingelogd krijgt u automatisch de reguliere prijs gefactureerd.

Aantal dagen 2 | 12-09-2019 26-09-2019

Iedere studentendecaan heeft bij zijn werk te maken met de WHW. In deze cursus maken de deelnemers kennis met de basisregels van de WHW.

Lees meer...

Aantal dagen 2 | 10-10-2019 31-10-2019

 

Let op: deze cursus vindt plaats in The Office Operators (TOO) Utrecht Centrum WTC 

 

Kennis van de WSF 2000 is essentieel voor het werk van de studentendecaan. In de loop van de jaren is de studiefinanciering vele malen gewijzigd. Daarom is het belangrijk om per individuele student de bijbehorende regelingen te kennen en te kunnen toepassen.

Lees meer...

Aantal dagen 2 | woensdag 06-11-2019 woensdag 11-12-2019

Let op: deze cursus wordt gegeven op twee woensdagen!

Vaak wordt er gezegd dat angst- en stressklachten de laatste jaren toenemen onder studenten. Er doen allerlei verklaringen de ronde over de oorzaken van deze toename. Zo zou volgens sommigen het prestatiegerichte hoger onderwijs zelf of het nieuwe studiefinancieringsstelsel dit soort klachten doen toenemen terwijl anderen bijvoorbeeld wijzen naar de geïndividualiseerde samenleving, die via social media veel druk legt op jongeren. En dat zijn maar een paar van de mogelijke verklaringen.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 07-11-2019

 

Let op: deze cursus vindt plaats in The Office Operators (TOO) Utrecht Centrum WTC 

 

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in de onderwijs- en studiefinancieringswetgeving. Daarnaast zal aan de hand van casuïstiek de werking en de betekenis van de regels van de WSF 2000 en de WHW in de praktijk worden behandeld.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers ook zelf vragen, problemen en casuïstiek inbrengen, zowel voor als tijdens de cursus.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 21-11-2019

Let op: deze cursus vindt plaats in The Office Operators (TOO) Utrecht Centrum WTC 

 

Intervisie is een bekende werkvorm onder professionals. Het wordt vaak ingezet om de professionaliteit en het werkplezier binnen teams te verhogen.

Toch zie je dat het in de praktijk lastig kan zijn om intervisie binnen het team ‘vol te houden’. Dit kan komen door de drukte op het werk, maar ook omdat het proces van intervisie zelf soms te weinig inspirerend is.

Deze ééndaagse training gaat in op de vraag:"Hoe kan intervisie weer effectief en inspirerend worden?".

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 28-11-2019

Let op: deze cursus vindt plaats in The Office Operators (TOO) Utrecht Centrum WTC 

 

Als studentendecaan kun je in aanraking komen met studenten die helemaal vastgelopen zijn en het leven niet meer zien zitten. Zelfdoding is onder jongeren tussen 12-25 jaar zelfs doodsoorzaak nummer één. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 100 jongeren in het afgelopen jaar een suïcidepoging heeft gedaan. Er overlijden per week vijf studenten aan zelfdoding. Hoe kan je in de rol van adviseur in gesprek gaan, zonder de rol van hulpverlener op je te nemen? Wat kan jij doen om deze studenten perspectief te bieden en het isolement te doorbreken?

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 12-12-2019

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in de onderwijs- en studiefinancieringswetgeving. Daarnaast zal aan de hand van casuïstiek de werking en de betekenis van de regels van de WSF 2000 en de WHW in de praktijk worden behandeld.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers ook zelf vragen, problemen en casuïstiek inbrengen, zowel voor als tijdens de cursus.

Lees meer...

Aantal dagen 2 | 19-12-2019 23-01-2020

Studentendecanen voeren voornamelijk één-op-één gesprekken met studenten. Dit kan heel waardevol en effectief zijn maar niet altijd noodzakelijk of efficiënt. Groepsbegeleiding, in de vorm van cursussen, doorlopende groepen, workshops en voorlichtingen, is een belangrijke en complementaire begeleidingsvorm. Het is niet alleen efficiënt doordat je bepaalde onderwerpen niet meer één voor één hoeft uit te leggen. Groepsbegeleiding heeft ook een kwalitatieve meerwaarde omdat de studenten met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar kunnen ondersteunen en helpen.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 09-01-2020

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in de onderwijs- en studiefinancieringswetgeving. Daarnaast zal aan de hand van casuïstiek de werking en de betekenis van de regels van de WSF 2000 en de WHW in de praktijk worden behandeld.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers ook zelf vragen, problemen en casuïstiek inbrengen, zowel voor als tijdens de cursus.

Lees meer...

Aantal dagen 2 | 30-01-2020 13-02-2020

Tijdens deze tweedaagse cursus ‘Verlies- en rouw bij studenten’ leer je om de gevolgen van verliezen bij studenten te herkennen, bespreekbaar te maken en, indien nodig, adequaat door te verwijzen. Bij ‘verlies en rouw’ denken we in eerste instantie vaak aan overlijden maar we maken verliezen mee op al onze levensgebieden (sociaal, materieel, psychisch en fysiek.) Verliezen doen zich dus regelmatig voor en in alle soorten en maten. Toch vinden we het vaak lastig om met onze eigen verliezen en de rouw van anderen om te gaan.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 06-02-2020

De voorziening tot omzetting van de prestatiebeurs en het verzoek inkomen ouders buiten beschouwing laten kunnen bij studentedecanen zorgen voor (morele) dilemma’s. Zeker nu we meer en meer te maken hebben met een groep eisende studenten. Bovendien kunnen de redenen voor een verzoek zeer complex zijn en is niet altijd duidelijk vast te stellen of we een dergelijk verzoek kunnen ondersteunen. Vandaar dat we vanuit de Cursusorganisatie DUO hebben benaderd met het verzoek een workshop rond dit thema te verzorgen.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 05-03-2020

Om als studentendecaan studenten op de juiste wijze te kunnen adviseren wanneer zij te maken krijgen met problemen op onderwijs- of persoonlijk gebied, is het handig en nuttig op de hoogte te zijn van de werking van het Nederlands recht en de regels die daaruit voortvloeien.

Voor de studentendecaan kan het wenselijk zijn om in grote lijnen enig idee te hebben hoe verschillende rechtsgebieden van toepassing kunnen zijn op een specifieke situatie (bv. arbeidsconflict in bijbaan of op stageplaats van student, life-events, gezondheidszorg) en hoe die interfereren met regels geldend in het onderwijs. Dit om zo nodig de student op een juiste wijze te kunnen doorverwijzen.

Lees meer...

Aantal dagen 2 | 12-03-2020 26-03-2020

Er zijn grote verschillen in de manier waarop studenten omgaan met persoonlijke en familieomstandigheden zoals, ziekte, overlijden, rouw en ouderschap. Die verschillen kunnen voortkomen uit de culturele achtergrond van de student. Hoe houd je daar rekening mee in de begeleiding van een diverse studentenpopulatie?

Kennis van culturele achtergronden is een belangrijke voorwaarde om het contact tussen personen uit verschillende culturen effectief te laten verlopen. Maar er is meer nodig voor succesvolle interculturele ontmoetingen. Het gaat ook om het vermogen om de ander te leren begrijpen en diens vertrouwen te winnen. Dit vraagt om een open houding en de vaardigheid om in situaties van diversiteit aansluiting bij de ander te vinden.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 02-04-2020

Drieluik: DE SPREEKKAMER UIT!

Studentendecanen kunnen eraan bijdragen dat hun hogeschool er (nog) beter in slaagt het welzijn en studiesucces van studenten te vergroten. In hun spreekkamer doen studentendecanen immers informatie op die van grote waarde kan zijn voor de organisatie als geheel. Want elke hogeschool heeft de uitdaging om studie-uitval en studievertraging waar mogelijk te beperken.

Lees meer...

Aantal dagen 3 | 09-04-2020 14-05-2020 18-06-2020

Focus van Krachtgericht coachen

  • Hoe kun je studenten zo begeleiden dat zij meer in hun kracht komen en van daaruit hun (studie)problemen kunnen aanpakken?
  • Hoe kun je een duurzame ontwikkeling stimuleren waarin zij hun kwaliteiten optimaal leren inzetten?
  • Hoe kun je hen ondersteunen om eigenaarschap te krijgen over het eigen leren en zelfsturing te vergroten?

Hiervoor ontwikkelden prof. dr. Fred Korthagen en Ellen Nuijten samen met collega’s een aanpak op basis van de positieve psychologie, getiteld ‘Krachtgericht coachen’.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 16-04-2020

Als studentendecaan kom je  regelmatig studenten tegen die last hebben van angsten zoals faalangst; podiumvrees; presentatie angst; paniekaanvallen of fobieën. Deze angsten gaan altijd gepaard met lichamelijke- en/of emotionele reacties zoals hartkloppingen, dicht geknepen keel, knoop in de maag, zweethanden, misselijkheid; black outs, etc.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 23-04-2020

Ongeveer tachtig procent van de Nederlandse studenten geeft toe weleens studieontwijkend gedrag te vertonen. Waarom ontwijken studenten massaal hun studietaken? En: valt daar iets aan te doen, zelfs als je een student maar kort spreekt? Daarover gaat deze workshop: hoe kun je als studentendecaan studenten zo adviseren dat ze hun gedrag verbeteren en meer voortgang boeken.

Lees meer...

Aantal dagen 2 | 07-05-2020 28-05-2020

Als studentendecaan voer je veel gesprekken. Vaak gaan deze goed, soms lopen ze minder soepel. Wat gebeurt er nu in het contact tussen jou en de ander en hoe optimaliseer je dat? Als gesprekspartner ben je het belangrijkste instrument. Deze training richt zich daarom specifiek op de bewustwording van de eigen attitude én interventiemogelijkheden van de begeleider.

In deze tweedaagse training leer je meer over ‘de psychologie achter communicatie’. Je maakt kennis met enkele concepten uit de Transactionele Analyse (TA), een psychologische stroming over persoonlijkheid, ontwikkeling en communicatie.

Lees meer...