Cursussen 2020 - 2021

Het cursusaanbod 2020 - 2021 biedt een zo evenwichtig mogelijke verdeling over de werkgebieden van de studentendecaan. Bij de Algemene onderwerpen staan de competenties van het eigen professionele handelen centraal, binnen en buiten de spreekkamer. Het thema Wet- en regelgeving en studiefinanciering omvat de noodzakelijke juridische (basis)kennis en competenties voor beginnende en ervaren studentendecanen. Onder het thema Studentenwelzijn (eerder aangeduid als 'psychosociale problematiek'), vallen de cursussen die kennis over het psychische en sociale welzijn van studenten als onderwerp hebben. Tot slot zijn er nog de cursussen die betrekking hebben op Studiegerelateerde problematiek van studenten en de daarbij passende interventies en begeleidingscompetenties.

Alle cursussen van LOShbo vinden plaats in congrescentrum Regardz La Vie in Utrecht op loopafstand van Utrecht Centraal Station.

Let op! U kunt als LOShbo-lid uitsluitend in aanmerking komen voor deelname aan een cursus tegen de ledenprijs als u ook daadwerkelijk als lid op deze website bent ingelogd. Als u niet als lid bent ingelogd krijgt u automatisch de reguliere prijs gefactureerd.

Aantal dagen 0,5 | 23-03-2021 (13.00 - 16.00)

Online cursus

Studenten motiveren om door te studeren is in normale omstandigheden al lastig. Als een student verplicht thuis moet blijven, is het nog ingewikkelder.

Studieontwijkend gedrag is een probleem waarmee veel studenten worstelen, en dat tot uiteenlopende gradaties van academische onderprestatie leidt. Daarom investeren onderwijsinstellingen geld en moeite in het faciliteren van soepel studeren: goede werkplekken in mediatheken, regelmatig gesprekken met studieloopbaanbegeleiders en studentendecanen, stimulerend onderwijs in groepen. Maar wat nu als deze interventies moeten worden getransformeerd, omdat de student thuis moet studeren?

Lees meer...

Aantal dagen 0,5 | 20-04-2021 (13.00 - 16.00)

Online cursus

Ongeveer tachtig procent van de Nederlandse studenten geeft toe weleens studieontwijkend gedrag te vertonen. Waarom ontwijken studenten massaal hun studietaken? En: valt daar iets aan te doen, zelfs als je een student maar kort spreekt? Daarover gaat deze online workshop: hoe kun je als studentendecaan studenten zo adviseren dat ze hun gedrag verbeteren en meer voortgang boeken.

Lees meer...

Aantal dagen 2 | 10-09-2020 24-09-2020

Iedere studentendecaan heeft bij zijn werk te maken met de WHW. In deze cursus maken de deelnemers kennis met de basisregels van de WHW.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 29-10-2020

Het komt steeds vaker voor dat studenten gebukt gaan onder stress. Inhoudelijk en ook qua tijdsdruk wordt er steeds meer van ze verwacht. Als student moet je voldoende studiepunten behalen, scripties schrijven en jezelf presenteren. En tegelijkertijd een uitgebreid sociaal leven leiden en voor jezelf zorgen. Te veel stress leidt tot blokkades, uitstelgedrag, motivatieverlies en studie uitval. Deze training gaat over de werkelijke oorzaken van stress en motivatieverlies. 

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 17-09-2020

AANDACHT A.U.B. VOOR HET VOLGENDE!
Deze cursus is al volgeboekt.
Je kunt je wel aanmelden voor een plaats op de wachtlijst.
Of schrijf je in voor deze cursus op een andere dag

Het komt steeds vaker voor dat studenten gebukt gaan onder stress. Inhoudelijk en ook qua tijdsdruk wordt er steeds meer van ze verwacht. Als student moet je voldoende studiepunten behalen, scripties schrijven en jezelf presenteren. En tegelijkertijd een uitgebreid sociaal leven leiden en voor jezelf zorgen. Te veel stress leidt tot blokkades, uitstelgedrag, motivatieverlies en studie uitval. Deze training gaat over de werkelijke oorzaken van stress en motivatieverlies. 

Lees meer...

Aantal dagen 2 | 01-10-2020 08-10-2020

De training is gericht op de verdere ontwikkeling van een aantal specifieke basisvaardigheden en technieken voor de adviespraktijk van studentendecanen.

Inhoud

Een belangrijke kerntaak van studentendecanen is adviseren. Enerzijds in de begeleiding van studenten met vragen of problemen. Anderzijds in de contacten met verschillende partijen in de onderwijsorganisatie.

Elke adviessituatie is uniek. De persoonlijke hulpvraag van elke student vraagt steeds om een passende benaderingswijze en aanpak. En ook binnen de onderwijsorganisatie vragen bijdragen aan verbeteringsprocessen of studentenbeleid om een professionele rolinvulling.

In deze cursus oefenen we diverse vaardigheden en gespreksmodellen voor de inrichting en vormgeving van verschillende soorten adviessituaties. Het programma omvat twee dagen.

Lees meer...

Aantal dagen 2 | 29-10-2020 26-11-2020

Kennis van de WSF 2000 is essentieel voor het werk van de studentendecaan. In de loop van de jaren is de studiefinanciering vele malen gewijzigd. Daarom is het belangrijk om per individuele student de bijbehorende regelingen te kennen en te kunnen toepassen.

Lees meer...

Aantal dagen 3 | 05-11-2020 10-12-2020 21-01-2021

Focus van Krachtgericht coachen

  • Hoe kun je studenten zo begeleiden dat zij meer in hun kracht komen en van daaruit hun (studie)problemen kunnen aanpakken?
  • Hoe kun je een duurzame ontwikkeling stimuleren waarin zij hun kwaliteiten optimaal leren inzetten?
  • Hoe kun je hen ondersteunen om eigenaarschap te krijgen over het eigen leren en zelfsturing te vergroten?

Hiervoor ontwikkelden prof. dr. Fred Korthagen en Ellen Nuijten samen met collega’s een aanpak op basis van de positieve psychologie, getiteld ‘Krachtgericht coachen’.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 19-11-2020

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in de onderwijs- en studiefinancieringswetgeving. Daarnaast zal aan de hand van casuïstiek de werking en de betekenis van de regels van de WSF 2000 en de WHW in de praktijk worden behandeld.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers ook zelf vragen, problemen en casuïstiek inbrengen, zowel voor als tijdens de cursus.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 17-12-2020

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in de onderwijs- en studiefinancieringswetgeving. Daarnaast zal aan de hand van casuïstiek de werking en de betekenis van de regels van de WSF 2000 en de WHW in de praktijk worden behandeld.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers ook zelf vragen, problemen en casuïstiek inbrengen, zowel voor als tijdens de cursus.

Lees meer...

Aantal dagen 2 | 18-03-2021 08-04-2021

Als studentendecaan voer je veel gesprekken. Vaak gaan deze goed, soms lopen ze minder soepel. Wat gebeurt er nu in het contact tussen jou en de ander en hoe optimaliseer je dat? Als gesprekspartner ben je het belangrijkste instrument. Deze cursus richt zich daarom specifiek op de bewustwording van je eigen attitude én de verruiming van opties in je communicatie.

In deze tweedaagse leer je meer over ‘de psychologie achter communicatie’. Je maakt kennis met enkele concepten uit de Transactionele Analyse (TA), een psychologische stroming over persoonlijkheid, ontwikkeling en communicatie.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 04-02-2021

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen in de onderwijs- en studiefinancieringswetgeving. Daarnaast zal aan de hand van casuïstiek de werking en de betekenis van de regels van de WSF 2000 en de WHW in de praktijk worden behandeld.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers ook zelf vragen, problemen en casuïstiek inbrengen, zowel voor als tijdens de cursus.

Lees meer...

Aantal dagen 2 | 04-03-2021 18-03-2021

Er zijn grote verschillen in de manier waarop studenten omgaan met persoonlijke omstandigheden die invloed kunnen hebben op de studie zoals, ziekte, overlijden, rouw, familieomstandigheden en ouderschap. Die verschillen kunnen voortkomen uit de culturele achtergrond van de student. Hoe houd je daar rekening mee in de begeleiding van een diverse studentenpopulatie?

Kennis van culturele achtergronden is een belangrijke voorwaarde om het contact tussen personen uit verschillende culturen effectief te laten verlopen. Maar er is meer nodig voor succesvolle interculturele ontmoetingen. Het gaat ook om het vermogen om de ander te leren begrijpen en diens vertrouwen te winnen. Dit vraagt om een open houding, zelfkennis en de vaardigheid om in situaties van diversiteit aansluiting bij de ander te vinden.

Lees meer...

Aantal dagen 2 | 25-03-2021 15-04-2021

Vaak wordt er gezegd dat angst- en stressklachten de laatste jaren toenemen onder studenten. Er doen allerlei verklaringen de ronde over de oorzaken van deze toename. Zo zou volgens sommigen het prestatiegerichte hoger onderwijs zelf of het nieuwe studiefinancieringsstelsel dit soort klachten doen toenemen terwijl anderen bijvoorbeeld wijzen naar de geïndividualiseerde samenleving, die via social media veel druk legt op jongeren. En dat zijn maar een paar van de mogelijke verklaringen.

Lees meer...

Aantal dagen 2 | 01-04-2021 29-04-2021

Wie met mensen werkt is zèlf het instrument waarmee zij of hij werkt. Dat instrument moet gevoelig zijn afgestemd om: empatisch te kunnen zijn, subtiele signalen op te vangen, de ander te horen, zien, in- en aanvoelen, alert te zijn op (tegen)overdracht en te kunnen werken met wat er speelt in het hier en nu – zonder storingen op de lijn.

Maar die gevoelige afstemming maakt ook kwetsbaar. Je eigen kanalen moeten volop open staan, en naast het interpersoonlijk proces van de cliënt dien je je ook voortdurend bewust te zijn van je eigen processen en daar op een vaardige manier mee omgaan. Tegelijkertijd moet je je niet verliezen in het verhaal en het lijden van de ander – noch meegesleept worden door je eigen verhalen. Lukt dat niet of onvoldoende, dan ligt caregivers fatigue (hulpverleners burnout) op de loer.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 24-06-2021

De voorziening tot omzetting van de prestatiebeurs en het verzoek inkomen ouders buiten beschouwing laten kunnen bij studentedecanen zorgen voor (morele) dilemma’s. Zeker nu we meer en meer te maken hebben met een groep eisende studenten. Bovendien kunnen de redenen voor een verzoek zeer complex zijn en is niet altijd duidelijk vast te stellen of we een dergelijk verzoek kunnen ondersteunen. Vandaar dat we vanuit de Cursusorganisatie DUO hebben benaderd met het verzoek een workshop rond dit thema te verzorgen.

Lees meer...

Aantal dagen 2 | 22-04-2021 20-05-2021

Studentendecanen voeren voornamelijk één-op-één gesprekken met studenten. Dit kan heel waardevol en effectief zijn maar niet altijd noodzakelijk of efficiënt. Groepsbegeleiding, in de vorm van cursussen, doorlopende groepen, workshops en voorlichtingen, is een belangrijke en complementaire begeleidingsvorm. Het is niet alleen efficiënt doordat je bepaalde onderwerpen niet meer één voor één hoeft uit te leggen. Groepsbegeleiding heeft ook een kwalitatieve meerwaarde omdat de studenten met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar kunnen ondersteunen en helpen.

Lees meer...

Aantal dagen 2 | 27-05-2021 17-06-2021

Tijdens deze tweedaagse cursus ‘Verlies- en rouw bij studenten’ leer je om de gevolgen van verliezen bij studenten te herkennen, bespreekbaar te maken en, indien nodig, adequaat door te verwijzen. Bij ‘verlies en rouw’ denken we in eerste instantie vaak aan overlijden maar we maken verliezen mee op al onze levensgebieden (sociaal, materieel, psychisch en fysiek.) Verliezen doen zich dus regelmatig voor en in alle soorten en maten. Toch vinden we het vaak lastig om met onze eigen verliezen en de rouw van anderen om te gaan.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 17-06-2021

Als studentendecaan kom je  regelmatig studenten tegen die last hebben van angsten zoals faalangst; podiumvrees; presentatie angst; paniekaanvallen of fobieën. Deze angsten gaan altijd gepaard met lichamelijke- en/of emotionele reacties zoals hartkloppingen, dicht geknepen keel, knoop in de maag, zweethanden, misselijkheid; black outs, etc.

EFT is een manier om de lichamelijke- en/of emotionele reacties bij angsten te laten verdwijnen zodat de student niet langer gehinderd wordt door deze angst.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 03-06-2021

AANDACHT A.U.B. VOOR HET VOLGENDE!
Deze cursus is al volgeboekt.
Je kunt je wel aanmelden voor een plaats op de wachtlijst.
Of schrijf je in voor deze cursus op een andere dag

Als studentendecaan kom je  regelmatig studenten tegen die last hebben van angsten zoals faalangst; podiumvrees; presentatie angst; paniekaanvallen of fobieën. Deze angsten gaan altijd gepaard met lichamelijke- en/of emotionele reacties zoals hartkloppingen, dicht geknepen keel, knoop in de maag, zweethanden, misselijkheid; black outs, etc.

EFT is een manier om de lichamelijke- en/of emotionele reacties bij angsten te laten verdwijnen zodat de student niet langer gehinderd wordt door deze angst.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 24-06-2021

Ongeveer tachtig procent van de Nederlandse studenten geeft toe weleens studieontwijkend gedrag te vertonen. Waarom ontwijken studenten massaal hun studietaken? En: valt daar iets aan te doen, zelfs als je een student maar kort spreekt? Daarover gaat deze workshop: hoe kun je als studentendecaan studenten zo adviseren dat ze hun gedrag verbeteren en meer voortgang boeken.

Lees meer...

Aantal dagen 1 | 10-06-2021

AANDACHT A.U.B. VOOR HET VOLGENDE!
Deze cursus is al volgeboekt.
Je kunt je wel aanmelden voor een plaats op de wachtlijst.
Of schrijf je in voor deze cursus op een andere dag

 Ongeveer tachtig procent van de Nederlandse studenten geeft toe weleens studieontwijkend gedrag te vertonen. Waarom ontwijken studenten massaal hun studietaken? En: valt daar iets aan te doen, zelfs als je een student maar kort spreekt? Daarover gaat deze workshop: hoe kun je als studentendecaan studenten zo adviseren dat ze hun gedrag verbeteren en meer voortgang boeken.

Lees meer...