Voorjaarsconferentie 4 april 2023

We willen onze leden van harte uitnodigen voor de hybride Voorjaarsconferentie op dinsdag 4 april 2023, waarin het thema "De impact van financiële problemen" centraal staat.

Geldzorgen kunnen een grote impact hebben op studenten. Door financiële problemen en de stress die daarmee gepaard gaat, krijgen studenten mentale en fysieke klachten. Dat merken docenten en andere begeleiders omdat studenten bijvoorbeeld vaker afwezig zijn, minder goede cijfers halen en zich terugtrekken. Decanen kunnen deze studenten helpen als zij actief vragen naar geldzorgen.

Olaf Simonse, onderzoeker en adviseur bij Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag, gaat met ons in op de vraag: “Financiële stress, wat is dat?” en wat dit met studenten en hun studie kan doen.

Het signaleren, bespreekbaar maken en het warm verwijzen van studenten met geldzorgen was onderwerp van een onderzoek dat de HU met medewerking van andere hogescholen heeft uitgevoerd onder hbo-studenten, docenten, decanen en andere begeleiders in het hoger onderwijs. Annemarieke van der Veer, senior onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso, vertelt over de uitkomsten van dit onderzoek en het daarna ontwikkelde interventiepakket voor onderwijsprofessionals. Gerrit-Jan Lanting, onderzoeker bij het lectoraat Financieel-Economische Innovatie, gaat aan de hand van recente inzichten dieper in op welke impact geldzorgen hebben op de studie.

Bij je aanmelding kun je kiezen of je fysiek of online aansluit. Als je eenmaal voor een van de beide varianten tot deelname (fysiek of online) hebt gekozen, is wisselen daarna niet meer mogelijk.

Je moet eerst inloggen voordat je kunt aanmelden. Uiterlijke aanmelddatum is woensdag 22 maart 2023.

Programma 4 april 2023

12:00 uur - 13:00 uur
Inloop en lunch bij Nieuwe Buitensociëteit (Stationsplein 1 in Zwolle) of digitaal.

13:00 uur - 13:15 uur
Welkomstwoord door de voorzitter met een summier ALV-deel waarin door de leden gestemd wordt over één onderwerp: benoeming secretaris.

13:15 uur - 14:00 uur
Presentatie Olaf Simonse, onderzoeker en adviseur bij Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag.

14:00 uur - 14:45 uur
Presentaties Annemarieke van der Veer, senior onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso, en Gerrit-Jan Lanting, onderzoeker bij het lectoraat Financieel-Economische Innovatie.

14:45 uur - 15:00 uur
Pauze

15:00 uur - 16:00 uur 
Interactieve sessie voor de leden onder begeleiding van Annemarieke en Gerrit-Jan.

16:00 uur - 17:00 uur
Borrel.

We hopen elkaar de 4e april te mogen ontmoeten, graag tot dan!