Naar aanleiding van de verlenging van de overheidsmaatregelen rondom de Corona-criss afgelopen dinsdag 31 maart zien wij ons helaas genoodzaakt alle geplande cursussen in het lopende studiejaar 19/20  te annuleren. De reden voor de annuleringen is niet enkel gelegen in onzekerheid over duur van de maatregelen, maar ook in redenen samenhangend met organisatorische omstandigheden waarin met diverse partijen samengewerkt moet worden. Het is niet mogelijk om op korte termijn deze cursussen nog in te plannen. 

Leden die zich in de periode vanaf nu tot eind juni 2020 hebben ingeschreven voor een cursus hebben persoonlijk een mail ontvangen van de CursusOrganisatie. Nu geannuleerde cursussen komen in het studiejaar 2020/2021 opnieuw aan bod. De CursusOrganisatie buigt zich momenteel over het cursusaanbod in het nieuwe studiejaar waarover de leden, zoals gebruikelijk, in april worden geïnformeerd. 

Het spijt ons niet anders te kunnen berichten, maar rekenen op jullie begrip en hopen jullie vanaf september weer in de cursussen te zien! 

Beste Leden,

LOShbo volgt de richtlijnen en aanwijzingen van de overheid en het RIVM inzake de preventie tegen COVID-19 op de voet. In  het hoger onderwijs zijn stringente maatregelen genomen tot in ieder geval 6 april 2020. Mochten onderwijs-activiteiten en openstelling van onze instituten vanaf die datum weer plaats vinden dan zal dat de nodige inspanningen vergen van alle medewerkers. LOShbo ziet daarin reden om de Voorjaars-Conferentie van 7 april 2020 in Den Bosch af te gelasten. Mocht de eerder genoemde datum van 6 april wegens de omstandigheden verlengd worden dan acht LOShbo het evenmin verstandig de Voorjaars-Conferentie doorgang te laten vinden in verband met de locatie én de grootte van de bijeenkomst. Dit is een definitief besluit.

Het bestuur LOShbo

 

Bij deze gelegenheid is stilgestaan bij het afscheid van Marian de Groot als directeur en alles wat zij gedurende haar loopbaan voor Handicap & Studie heeft betekend.

De gastspreker bij deze bijeenkomst was voor ons een bekende: Marian Donner.
Extra leuk vond ik het om te vernemen dat juist Marian was uitgenodigd n.a.v. het feit dat zij bij ons eigen Lustrum had gesproken en daar een goede indruk had achtergelaten.

Vervolgens heeft er een prijsuitreiking plaatsgevonden: ‘de ECIO Frank Award 2019’.
Dit betreft een prijs die uitgereikt wordt aan een student met een beperking die zich naast zijn/haar eigen studie ook nog inzet voor zijn/haar medestudenten of een directe bijdrage levert aan de inclusiviteit op hun hogeschool of universiteit.
ECIO wil met deze prijs erkenning en waardering vragen voor de extra inspanning, het werk en de motivatie die studenten met een ondersteuningsbehoefte dagelijks leveren.
Mocht je hier meer over willen lezen: https://www.ecio.nl/nieuws/winnaars-ecio-frank-awards/

Daarna vonden er in de middag themabijeenkomsten plaats over onder meer de implementatie van het VN-Verdrag, één aanspreekpunt voor laagdrempelige psychische problematiek, dwarsverbinden in de regio, toegankelijk toetsen, etc.
Als je geïnteresseerd bent om verder te lezen over hetgeen deze middag aan bod is gekomen: https://www.ecio.nl/nieuws/open-huis-ecio-2-december-2019-2/

Als voorzitter van LOShbo was ik samen met nog enkele andere LOShbo-leden aanwezig. Als je naar aanleiding van deze bijeenkomst of dit artikel vragen hebt, of je wilt eens ergens over sparren, neem dan gerust contact met mij op via voorzitter@loshbo.nl

Lies Leijs
Voorzitter LOShbo

Zorgverzekeringslijn geeft op hoger onderwijsinstellingen en middelbare scholen trainingen en wil deze trainingen ook graag geven bij universiteiten en hogescholen.
Doel van de training: medewerkers voorlichting geven zodat zij hierna zelf de studenten goed kunnen adviseren.
In de training kan desgewenst casuïstiek en/of vragen ingebracht worden.
Duur van de training: 1 tot 1,5 uur.
Locatie van de training: de docent komt naar jouw instelling toe.
Let wel: er zijn géén kosten aan deze training verbonden.
Als je geïnteresseerd bent: geef jezelf of de naam van de juiste contactpersoon hiervoor door aan Kumi Tempels via kumi@zorgverzekeringslijn.nl en Kumi zal zelf met jou of je collega de verdere insteek van de training afstemmen. 

 

Over de achtergrond van deze problematiek:

Via de Werkgroep internationale studenten van KBS ontvingen wij bericht dat zij een gesprek met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Zorgverzekeringslijn over verzekeringsproblematiek bij internationale studenten

Lees meer...