Vereniging en bestuur

LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

De doelen van LOShbo zijn:

  • Het bevorderen van een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.
  • Bijdragen aan het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van LOShbo biedt de mogelijkheid gebruik te maken van de expertise van de vereniging. Er is een uitgebreid aanbod van cursussen. De digitale nieuwsbrief biedt actuele informatie.

Cursusorganisatie

De Cursusorganisatie is verantwoordelijk voor het samenstellen en organiseren van het cursusaanbod. Doel van de Cursusorganisatie is om jaarlijks een uitgebreid en divers programma aan te bieden waarmee leden en niet-leden vaardigheden kunnen ontwikkelen en hun kennis vergroten.

Expertgroep Wet en Regelgeving

De expertgroep Wet en Regelgeving is een commissie die zich bezighoudt met de actuele ontwikkelingen op het terrein van Studiefinanciering en Wet & Regelgeving.

Expertgroep LOShbo inclusief Onderwijs

De expertgroep LOShbo inclusief Onderwijs richt zich als eerste op studeren met een functiebeperking. Het uitgangspunt is inclusief onderwijs, zoals ook is opgenomen in de intentieverklaring van het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

Statuten

Volledige tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke Organisatie Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs per 29 april 2022

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van LOShbo regelt een aantal praktische zaken in de vereniging. De volledige tekst van dit reglement is hieronder weergegeven:

Netwerk Nieuwe Studentendecanen

Voor studentendecanen die minder dan drie jaar in dienst zijn, heeft LOShbo het Netwerk Nieuwe Studentendecanen opgericht. Allerhande zaken waarmee je als studentendecaan op een hogeschool te maken krijgt, komen hier aan bod.

Declaratieformulier

Onderaan deze pagina kunt u het declaratieformulier downloaden. Hiermee kunt u gemaakte kosten declareren bij LOShbo.