LOShbo Decanenpoule

Sinds een aantal jaren bestaat binnen LOShbo de Decanenpoule.

In die tijd zijn al diverse hogescholen, waarvan de decanen aangesloten zijn bij LOShbo, vanuit deze poule voorzien van een collega-decaan als invaldecaan bij een hogeschool. Dit betreft in veel gevallen tijdelijke vervanging door ex-decanen vanwege langdurige ziekte, zwangerschapsverlof of sabbatical van de reguliere decaan. Ook collega-decanen met een kleine aanstelling kunnen zich aanmelden voor de Decanenpoule om hun aanstelling eventueel uit te breiden.

Een trend van de laatste tijd is dat vanuit hogescholen ook  niet-tijdelijke vacatures aangeboden worden via de Decanenpoule.  Kortom: mogelijkheden genoeg om eens (al dan niet tijdelijk) als studentendecaan in een ander deel van het land of op een andere hogeschool rond te kijken.

Heb je belangstelling om je in te schrijven voor de Decanenpoule? Bijvoorbeeld omdat je na je pensioen nog steeds wilt blijven genieten van dit mooie werk? Meld je dan aan door een mail te sturen naar decanenpoule@loshbo.nl

Zodra een hogeschool meldt dat er een studentendecaan gezocht wordt, wordt dit bericht naar je doorgestuurd.

Kijk van tevoren wel even of je voldoet aan de gestelde criteria om je in te kunnen schrijven.

Geniet van het decanenwerk!

Vereniging en bestuur

LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

De doelen van LOShbo zijn:

  • Het bevorderen van een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.
  • Bijdragen aan het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van LOShbo biedt de mogelijkheid gebruik te maken van de expertise van de vereniging. Er is een uitgebreid aanbod van cursussen. De digitale nieuwsbrief biedt actuele informatie.

Cursusorganisatie

De Cursusorganisatie is verantwoordelijk voor het samenstellen en organiseren van het cursusaanbod. Doel van de Cursusorganisatie is om jaarlijks een uitgebreid en divers programma aan te bieden waarmee leden en niet-leden vaardigheden kunnen ontwikkelen en hun kennis vergroten.

Commissie Wet en Regelgeving

De commissie Wet en Regelgeving is een commissie die zich bezighoudt met de actuele ontwikkelingen op het terrein van Studiefinanciering en Wet & Regelgeving.

Commissie Studeren met een functiebeperking

De Commissie Studeren met een functiebeperking richt zich als eerste op studeren met een functiebeperking, zoals ook is opgenomen in de intentieverklaring van het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

Statuten

Volledige tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke Organisatie Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs per 29 april 2022

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van LOShbo regelt een aantal praktische zaken in de vereniging. De volledige tekst van dit reglement is hieronder weergegeven:

Netwerk Nieuwe Studentendecanen

Voor studentendecanen die minder dan drie jaar in dienst zijn, heeft LOShbo het Netwerk Nieuwe Studentendecanen opgericht. Allerhande zaken waarmee je als studentendecaan op een hogeschool te maken krijgt, komen hier aan bod.

Declaratieformulier

Onderaan deze pagina kunt u het declaratieformulier downloaden. Hiermee kunt u gemaakte kosten declareren bij LOShbo.