Cursusorganisatie

De Cursusorganisatie is verantwoordelijk voor het samenstellen en organiseren van het cursusaanbod. Doel van de Cursusorganisatie is om jaarlijks een uitgebreid en divers programma aan te bieden waarmee leden en niet-leden vaardigheden kunnen ontwikkelen en hun kennis vergroten.

De Cursusorganisatie bestaat uit Frederike Bunjes, Anne Clasquin en Sandra Rozendal en wordt ondersteund door Willeke Leenaarts. Voor contact over het cursusaanbod of ideeën voor nieuwe cursussen kun je contact opnemen met cursus@loshbo.nl

Expertgroep LOShbo inclusief Onderwijs

De expertgroep LOShbo inclusief Onderwijs richt zich als eerste op studeren met een functiebeperking. Het uitgangspunt is inclusief onderwijs, zoals ook is opgenomen in de intentieverklaring van het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

De expertgroep werkt nauw samen met het ECIO (expertisecentrum Inclusief onderwijs) https://www.ecio.nl

De expertgroep LOShbo inclusief Onderwijs wordt gevormd door de onderstaande personen:

Expertgroep Wet en Regelgeving

De expertgroep Wet en Regelgeving is een commissie die zich bezighoudt met de actuele ontwikkelingen op het terrein van Studiefinanciering en Wet & Regelgeving.

Doel van de commissie is het bevorderen van de kennis en het op de hoogte houden van de studentendecanen binnen het LOShbo, op bovengenoemd terrein,zodat studentendecanen studenten zo adequaat mogelijk kunnen informeren, adviseren en begeleiden.

De commissie hanteert hierbij de volgende middelen:

 • Het geven van workshops WHW/Studiefinanciering binnen het LOShbo
 • Het uitbrengen van een nieuwsbrief
 • Deelname aan de vergaderingen van de zusterorganisatie (CFA) van de universiteiten
 • Het onderhouden van contacten met DUO en studentenorganisaties (LSVB,ISO)
 • Ad hoc informeren/actie ondernemen (samen met LBS) naar de Tweede kamer/VSNU e.a.
 • Het signaleren van knelpunten binnen genoemde thema’s en daarop actie ondernemen

De expertgroep Wet en Regelgeving wordt gevormd door de onderstaande personen:

 • Henna Bielander
 • Reina Dooijewaard
 • Mascha Holtrup-Schopman
 • Tirtsa Huiskamp
 • Boukje Kruit - van Rijn
 • Marjolein Pronk
 • Alvar van Rijn

Vereniging en bestuur

LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

De doelen van LOShbo zijn:

 • Het bevorderen van een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.
 • Het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.

Statuten

Volledige tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke Organisatie Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs per 29 april 2022

pdfStatuten_en_statutenwijziging_2022.pdf

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van LOShbo biedt de mogelijkheid gebruik te maken van de expertise van de vereniging. Er is een uitgebreid aanbod van cursussen. De digitale nieuwsbrief biedt actuele informatie.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van LOShbo regelt een aantal praktische zaken in de vereniging. De volledige tekst van dit reglement is hieronder weergegeven:

Netwerk Nieuwe Studentendecanen

Voor studentendecanen die minder dan drie jaar in dienst zijn, heeft LOShbo het Netwerk Nieuwe Studentendecanen opgericht. Allerhande zaken waarmee je als studentendecaan op een hogeschool te maken krijgt, komen hier aan bod.

Declaratieformulier

Onderaan deze pagina kunt u het declaratieformulier downloaden. Hiermee kunt u gemaakte kosten declareren bij LOShbo.