LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

De doelen van LOShbo zijn:

  • Het bevorderen van een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.
  • Het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.

Lees meer...

Volledige tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke Organisatie Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs per 8 juni 2020

pdf2020_Statutenwijziging_Landelijke_Organisatie_Studentendecanen_in_het_Hoger_Beroepsonderwijs.pdf 

Het lidmaatschap van LOShbo biedt de mogelijkheid gebruik te maken van de expertise van de vereniging. Er is een uitgebreid aanbod van cursussen. De digitale nieuwsbrief biedt actuele informatie.

Lees meer...

Het huishoudelijk reglement van LOShbo regelt een aantal praktische zaken in de vereniging. De volledige tekst van dit reglement is hieronder weergegeven.

Lees meer...

Voor studentendecanen die minder dan drie jaar in dienst zijn, heeft LOShbo het Netwerk Nieuwe Studentendecanen opgericht. Allerhande zaken waarmee je als studentendecaan op een hogeschool te maken krijgt, komen hier aan bod.

Lees meer...

Onderaan deze pagina kunt u het declaratieformulier downloaden. Hiermee kunt u gemaakte kosten declareren bij LOShbo.

Lees meer...