Statuten

Volledige tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke Organisatie Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs per 8 juni 2020

pdfStatutenwijziging LOShbo 2020