Volledige tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke Organisatie Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs per 8 juni 2020

pdf2020_Statutenwijziging_Landelijke_Organisatie_Studentendecanen_in_het_Hoger_Beroepsonderwijs.pdf