volledige tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke Organisatie Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs per 8 juni 2020

  pdf 2020 Statutenwijziging Landelijke Organisatie Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs (241 KB)