Statuten

Volledige tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke Organisatie Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs per 29 april 2022

pdfStatuten_en_statutenwijziging_2022.pdf