Lidmaatschap

Het lidmaatschap van LOShbo biedt de mogelijkheid gebruik te maken van de expertise van de vereniging. Er is een uitgebreid aanbod van cursussen. De digitale nieuwsbrief biedt actuele informatie.

LOShbo staat open voor iedereen, maar maakt een onderscheid in gewone en buitengewone leden. De kwalificatie "gewoon lid' wordt toegekend aan een ieder die een aanstelling heeft als studentendecaan bij een hogeschool. Hoewel gewone en buitengewone leden in principe gebruik kunnen maken van dezelfde voorzieningen, kan hier door het bestuur in bepaalde gevallen een uitzondering op worden gemaakt.

Alleen gewone leden hebben stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering en hebben zodoende een stem in het beleid van de vereniging.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 165,- voor het cursusjaar 2020 - 2021.

Aan- en afmelden als lid
U kunt het aanmeldingsformulier downloaden, invullen en naar info@loshbo.nl sturen.

Als u zich als lid wilt afmelden, kunt u dit doorgeven via een mail aan info@loshbo.nl. Uw lidmaatschap wordt beëindigd met ingang van het eerstvolgende cursusjaar.