Lidmaatschap

Het lidmaatschap van LOShbo biedt de mogelijkheid gebruik te maken van de expertise van de vereniging. Er is een uitgebreid aanbod van cursussen. De digitale nieuwsbrief biedt actuele informatie.

LOShbo staat open voor iedereen, maar maakt een onderscheid in gewone en buitengewone leden. De kwalificatie 'gewoon lid' wordt toegekend aan een ieder die een aanstelling heeft als studentendecaan bij een hogeschool. Hoewel gewone en buitengewone leden in principe gebruik kunnen maken van dezelfde voorzieningen, kan hier door het bestuur in bepaalde gevallen een uitzondering op worden gemaakt.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 165,- voor het cursusjaar 2023 - 2024.

Aanmelden als lid
Om je aan te melden als nieuw lid vul je het aanmeldformulier in.

Afmelden als lid
Als je je als lid wilt afmelden, kun je dit doorgeven via een mail aan info@loshbo.nl en ontvang je van ons een bevestiging beëindiging lidmaatschap.