Commissie Studeren met een functiebeperking

De Commissie Studeren met een functiebeperking richt zich als eerste op studeren met een functiebeperking, zoals ook is opgenomen in de intentieverklaring van het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

De commissie werkt nauw samen met het ECIO (expertisecentrum Inclusief onderwijs) https://www.ecio.nl

De commissie Studeren met een functiebeperking wordt gevormd door de onderstaande personen: