Netwerk Nieuwe Studentendecanen

Voor studentendecanen die minder dan drie jaar in dienst zijn, heeft LOShbo het Netwerk Nieuwe Studentendecanen opgericht. Allerhande zaken waarmee je als studentendecaan op een hogeschool te maken krijgt, komen hier aan bod.

Bovendien biedt het netwerk de gelegenheid om in contact te komen met collega's van andere hogescholen. Het netwerk wordt georganiseerd voor en door de nieuwe studentendecanen zelf. De locatie waar de bijeenkomst wordt gehouden, wisselt per keer aangezien telkens een andere hogeschool de organisatie van de netwerkbijeenkomst op zich neemt.

Voor iedere bijeenkomst wordt er een programma samengesteld, waarbij soms een thema centraal staat, eventueel met een gastspreker. In ieder geval is er altijd ruimte voor vragen en eigen casuïstiek. Casuïstiek kan op de dag zelf ingebracht worden. Meestal is er in de middag facultatief de mogelijkheid om aan een intervisiebijeenkomst deel te nemen.

Naast de cursussen die LOShbo biedt voor nieuwe studentendecanen is in de afgelopen jaren gebleken dat de netwerkbijeenkomsten voorzien in een behoefte. Je kunt onderling kennis en ervaringen uitwisselen, wordt geïnformeerd over de werkwijze op andere hogescholen, bespreekt hoe je je als studentendecaan kunt profileren en doet inspiratie en nieuwe ideeën op.

Het Netwerk Nieuwe Studentendecanen vindt één keer per jaar plaats.

Wanneer je je als lid van LOShbo hebt ingeschreven, word je ook automatisch lid van dit Netwerk Nieuwe Studentendecanen. Je ontvangt automatisch een digitale uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst zodra de datum hiervan bekend is.

De uitnodiging bevat praktische informatie over het programma, de locatie en welke hogeschool verantwoordelijk is voor de organisatie.

Tenslotte: er zijn géén kosten verbonden aan de netwerkbijeenkomsten.

Mocht je nog vragen over dit Netwerk Nieuwe Studentendecanen hebben, dan kun je je altijd wenden tot de secretaresse van LOShbo, Willeke Leenaarts.
Zij is per mail bereikbaar via: info@loshbo.nl