Commissie Wet en Regelgeving

De commissie Wet en Regelgeving is een commissie die zich bezighoudt met de actuele ontwikkelingen op het terrein van Studiefinanciering en Wet & Regelgeving.

Doel van de commissie is het bevorderen van de kennis en het op de hoogte houden van de studentendecanen binnen het LOShbo, op bovengenoemd terrein, zodat studentendecanen studenten zo adequaat mogelijk kunnen informeren, adviseren en begeleiden.

De commissie hanteert hierbij de volgende middelen:

  • Het geven van workshops WHW/Studiefinanciering binnen het LOShbo
  • Het uitbrengen van een nieuwsbrief
  • Deelname aan de vergaderingen van de zusterorganisatie (CFA) van de universiteiten
  • Het onderhouden van contacten met DUO en studentenorganisaties (LSVB,ISO)
  • Ad hoc informeren/actie ondernemen (samen met LBS) naar de Tweede kamer/VSNU e.a.
  • Het signaleren van knelpunten binnen genoemde thema’s en daarop actie ondernemen

De commissie Wet en Regelgeving wordt gevormd door de onderstaande personen: