LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

De doelen van LOShbo zijn:

  • Het bevorderen van een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.
  • Het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.

Lees voor de volledige beschrijving van onze organisatie de statuten.

Heeft u een vraag, kijk dan wie u het beste kunt benaderen en neem contact op.

Het bestuur wordt gevormd door de onderstaande personen.

Voorzitter
Lies Leijs

Algemeen lid
Ingrid van der Heijden

Penningmeester a.i.
Lies Leijs

Secretaris
Edith Geurts van Kessel

Taakomschrijvingen:

docxTaakomschrijving Bestuurslid LOS hbo

docxTaakomschrijving penningmeester LOS hbo

docxBeschrijving_taken_secretaris.docx

 docx2018_Functie-taakbeschrijving_Voorzitter_LOShbo.docx


Vergaderdata bestuur 2021 - 2022 (voor zover al vastgelegd)

16 september 2021
14 oktober 2021
14 december 2021

Voorjaarsconferentie

Dinsdag 12 april 2022 
 

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 11 november 2021