LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

De doelen van LOShbo zijn:

  • Het bevorderen van een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.
  • Het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.

Lees voor de volledige beschrijving van onze organisatie de statuten.

Heeft u een vraag, kijk dan wie u het beste kunt benaderen en neem contact op.

Het bestuur wordt gevormd door de onderstaande personen.

Voorzitter
Lies Leijs

Algemeen lid
Cora Verkley

Penningmeester 
Olav Wissink

Secretaris
Janette van der Aa

 

Vergaderdata bestuur 2019 - 2020

10 oktober 2019
9 december 2019
4 februari 2020
7 april 2020
11 mei 2020
2 juni 2020
7 juli 2020
8 september 2020
6 oktober 2020


Voorjaarsconferentie

Dinsdag 7 april 2020 (is vervallen door corona-perikelen)
 

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 12 november 2020