Vereniging en bestuur

LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

De doelen van LOShbo zijn:

  • Het bevorderen van een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.
  • Bijdragen aan het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.

Lees voor de volledige beschrijving van onze organisatie de statuten.

Heeft u een vraag, kijk dan wie u het beste kunt benaderen en neem contact op.

Het bestuur wordt gevormd door de onderstaande personen.

Voorzitter
Lies Leijs

Algemeen lid
Ingrid van der Heijden

Penningmeester 
Sheratée Marlin

Secretaris
Benny Rebergen

Taakomschrijvingen:

docxTaakomschrijving bestuurslid LOShbo

docxTaakomschrijving penningmeester LOShbo

docxTaakomschrijving secretaris LOShbo

docxTaakomschrijving voorzitter LOShbo


Vergaderdata bestuur 2023 - 2024 (voor zover al vastgelegd)

11 september 2023
12 oktober 2023
2 november 2023 (digitaal / reserve datum)
11 december 2023
5 februari 2024


Voorjaarsconferentie

Dinsdag 9 april 2024
 

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 9 november 2023