LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

De doelen van LOShbo zijn:

  • Het bevorderen van een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.
  • Het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.

Lees voor de volledige beschrijving van onze organisatie de statuten.

Heeft u een vraag, kijk dan wie u het beste kunt benaderen en neem contact op.

Het bestuur wordt gevormd door de onderstaande personen.

Voorzitter
Lies Leijs

Algemeen lid
Cora Verkley

Penningmeester 
Olav Wissink

Secretaris
Janette van der Aa

 

Vergaderdata bestuur 2020 - 2021

6 oktober 2020
15 december 2020
2 februari 2021
11 maart 2021
13 april 2021
18 mei 2021
8 juli 2021


Voorjaarsconferentie

Dinsdag 13 april 2021 
 

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 12 november 2020