Vereniging en bestuur

LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

De doelen van LOShbo zijn:

  • Het bevorderen van een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.
  • Het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.

Lees voor de volledige beschrijving van onze organisatie de statuten.

Heeft u een vraag, kijk dan wie u het beste kunt benaderen en neem contact op.

Het bestuur wordt gevormd door de onderstaande personen.

Voorzitter
Lies Leijs

Algemeen lid
Ingrid van der Heijden

Penningmeester 
Sheratée Marlin

Secretaris
Edith Geurts van Kessel

Taakomschrijvingen:

docxTaakomschrijving bestuurslid LOShbo

docxTaakomschrijving penningmeester LOShbo

docxTaakomschrijving secretaris LOShbo

docxTaakomschrijving voorzitter LOShbo


Vergaderdata bestuur 2022 - 2023 (voor zover al vastgelegd)

15 september 2022 (online)
29 september 2022 (BOT-dag)
13 oktober 2022 (online)
8 december 2022 (fysiek bijeen)
14 februari 2023 (online)


Voorjaarsconferentie

Dinsdag dinsdag 4 april 2023
 

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 10 november 2022
Donderdag 9 november 2023