LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

De doelen van LOShbo zijn:

  • Het bevorderen van een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.
  • Het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.

Lees voor de volledige beschrijving van onze organisatie de statuten.

Heeft u een vraag, kijk dan wie u het beste kunt benaderen en neem contact op.

Het bestuur wordt gevormd door de onderstaande personen.

Voorzitter
Lies Leijs

Algemeen lid
Cora Verkley

Penningmeester 
Olav Wissink

Secretaris
Edith Geurts - van Kessel

 

Vergaderdata bestuur 2020 - 2021

6 oktober 2020
15 december 2020
2 februari 2021
11 maart 2021
13 april 2021
18 mei 2021
8 juli 2021


Voorjaarsconferentie

Dinsdag 13 april 2021 
 

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 11 november 2021