Vereniging en bestuur

LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs.

De doelen van LOShbo zijn:

  • Het bevorderen van een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.
  • Het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.

Lees voor de volledige beschrijving van onze organisatie de statuten.

Heeft u een vraag, kijk dan wie u het beste kunt benaderen en neem contact op.

Het bestuur wordt gevormd door de onderstaande personen.

Voorzitter
Lies Leijs

Algemeen lid
Ingrid van der Heijden

Penningmeester a.i.
Lies Leijs

Secretaris
Edith Geurts van Kessel

Taakomschrijvingen:

docxTaakomschrijving bestuurslid LOShbo

docxTaakomschrijving penningmeester LOShbo

docxTaakomschrijving secretaris LOShbo

docxTaakomschrijving voorzitter LOShbo


Vergaderdata bestuur 2021 - 2022 (voor zover al vastgelegd)

10 februari 2022
29 maart 2022
12 april 2022
19 mei 2022
5 juli 2022
15 september 2022

Voorjaarsconferentie

Dinsdag 12 april 2022 
 

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 10 november 2022