Cursussen

Begeleiden van hoogsensitieve studenten


Circa 20% van alle mensen is hoogsensitief (of: hooggevoelig), zij nemen meer subtiele details waar via hun gevoeligere zenuwstelsel en verwerken al deze informatie diepgaand. Dit alles kost veel energie en roept spanning op, waardoor er vaak een intense impact wordt ervaren.

Studeren met een hoogsensitief brein kan een uitdaging zijn. Hoogsensitieve studenten worstelen geregeld met hun eigenschap in relatie tot hun studie en het studentenleven. Met een brein dat voortdurend streeft naar optimale opties in het kader van het groepsbelang liggen perfectionisme en faalangst op de loer. Daarnaast is de energie die het opmerken en verwerken van informatie kost en daardoor een grotere behoefte aan (kwalitatieve) rustmomenten soms lastig te verenigen met het (studenten)leven. Inzicht in hoe hun hoogsensitieve brein werkt geeft studenten vaak al rust, maar er is ook behoefte aan concrete handvatten. 

Wat biedt de cursus

Eind vorige eeuw was de Amerikaanse psychologe dr. Elaine Aron de eerste die uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar hoogsensitiviteit, maar vooral de afgelopen tien-vijftien jaar heeft de eigenschap door verder (internationaal) onderzoek meer handen en voeten gekregen. In de cursus wordt aan de hand van actuele inzichten ingegaan op hoe het hoogsensitieve brein werkt. De overeenkomsten en verschillen met andere neurodiversiteiten als ASS, AD(H)D en hoogbegaafdheid komen aan de orde. Daarnaast gaan we dieper in op de relatie met de sociale context en de context van studeren en werken.

Aan het eind van de dag beschik je over kennis waarmee je jouw studenten inzicht kunt geven in hun eigenschap, maar ook concrete handvatten die je hen kunt aanreiken voor een gezondere leef-/studiestrategie.

Start op 3 april 2025
Prijs per persoon € 630,00
Cursuscode C020
Duur 1 dag
Datum(s) 3 april 2025
Groepsgrootte 15
Trainer(s) Lianne van den Berg-Weitzel
Locatie La Vie Meeting Center Utrecht
Thema(s) Studentenwelzijn

Trainer(s)

Lianne van den Berg-Weitzel