Cursussen

Verdiepende dag "De Psychologie achter Communicatie" (A043)

Start op 04 april 2022

 

 • Cursuscode: A043
 • Duur: 1 dag
 • Datum: maandag 4 april 2022 
 • Ledenprijs: € 320
 • Niet-leden prijs: € 480
 • Groepsgrootte: 12

NIEUWE CURSUS

Zoals in de eerdere cursus uitgebreid aan bod kwam, ben jij als mens het belangrijkste instrument in het contact met studenten, collega’s, gezinsleden, familie. Sinds je de cursus volgde, heb je wellicht de concepten daaruit (deels) herkend én ingezet in je contacten.
Deze verdiepende dag biedt de gelegenheid voor nieuwe inspiratie: je kennis opfrissen, aanvullen én meer integreren. Een inhoudelijk feestje!

Wat gaan we doen?

 • Dynamische rondo: wat weet je nog van de theorie die je eerder leerde?
 • ‘Best practices’: welke concepten heb je gebruikt? Wat leverde dat op?
  Welke slag(en) kun je daarin nog aanvullend maken?
 • We staan verder stil bij de samenhang van de concepten. Vergroot bewustzijn daarover verruimt je handelingsopties in communicatie. Je wordt meer bewust bekwaam.
 • Je maakt kennis met een nieuw concept genaamd ‘Script’ en onderzoekt dit bij jezelf. Hierdoor begrijp je je eigen gedrag beter èn dat van anderen.
 • Intervisie: collegiale uitwisseling en advisering over actuele casussen. Waar loop je (misschien wel vaker) nog tegenaan?
  Wat heb je al gedaan dat werkte? Welke alternatieve interventies had je? Wat is de vraag onder je vraag? Wat betekent dit voor je begeleiding? Wat vergt dit van jou?

Werkwijze

We duiden steeds weer de theorie in de actuele casussen die je zelf inbrengt. Zo kun je de kennis nog bewuster inzetten, op je werk en thuis. De materie gaat steeds over jou en je (vragen over je) casussen. We borduren voort op de kennis uit de 3-daagse. Van deelnemers die eerder de 2-daagse volgden, vergt deelname aan deze verdiepende dag 3 à 4 uur voorbereiding. De benodigde materialen krijg je voorafgaand toegezonden. Door de combinatie van theorie, uitwisseling en actuele casuïstiek wordt het een levendige, inspirerende, verrijkende dag.

Trainster

 • Leonore Zuijderhoudt

  Leonore Zuijderhoudt

  Als psycholoog werkte ik jarenlang als trainer voor groepen. Mijn uitgangspunt is ontwikkeling, verbinding, plezier en welzijn van mensen in werk. Kwaliteit en humor vind ik belangrijk en ook het concretiseren van de theorie naar de praktijk. Ik werk oplossingsgericht (wat werkt er wél?), krachtgericht (welke kwaliteiten heeft iemand?), activerend (de autonomie bevorderend) en vanuit de Transactionele Analyse (gelijkwaardig). Mijn ervaring: professionaliseren kan een feestje zijn!

x