LOShbo nieuwsbrief nr 26/ juli 2019

LOShbo nieuwsbrief nr 26/ juli 2019
LOShbo-nieuwsbrief-header
02 juni 2023

Beste collega’s,

Heel graag nog jullie aandacht voor het volgende:
In november jl. zijn 4 leden van de LOShbo Expertgroep Wet- en Regelgeving samen met 4 vertegenwoordigers van de universitaire studentendecanen op een workshop geweest die werd georganiseerd door DUO. Van DUO waren 4 leden van het team VZPB en 4 beleidsmensen vertegenwoordigd.

Er is een mooi verslag van gemaakt, dit is jullie al een keer gemaild en het staat ook op onze website. Het verslag is door DUO goedgekeurd en het bevat enkele zaken die voor de dagelijkse praktijk zeer relevant zijn, dus neem het eens rustig door, het is echt de moeite waard.
Goed om alvast te weten: op dinsdag 1 oktober vindt de Netwerk Nieuwe Studentendecanen (NNS) dag plaats, dit keer in Zwolle. En tot slot de heuglijke mededeling dat het LOS HBO met ingang van heden AVG-proof is.

Wij willen iedereen een hele fijne en ontspannen zomer toewensen en hopen jullie in het nieuwe jaar weer te ontmoeten.
Hartelijke groet van het Bestuur LOS HBO, Lies, Olav, Janette en Cora.

2) Bijdragen van Expertisecentrum handicap + studie voor nieuwsbrief LOS HBO juli 2019
 
Regiobijeenkomsten over borgen kwaliteit studeren met functiebeperking en studentenwelzijn
De regiobijeenkomsten van Expertisecentrum handicap + studie op 1, 3 en 8 oktober 2019 (10.00 – 14.00 uur) gaan over het borgen van kwaliteit door het agenderen en implementeren van beleid studeren met een beperking én studentenwelzijn. Deze worden gehouden in Groningen, Utrecht en Amsterdam. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Lees meer


3) Professionaliseringsaanbod handicap + studie 2019-2020 bekend

Het professionaliseringsaanbod van handicap + studie van september 2019 tot juni 2020 is bekend en de aanmelding is geopend. De onderwerpen lopen uiteen: studentenwelzijn, studeren met psychische klachten, autisme, dyslexie en dyscalculie, (digitaal) toegankelijk onderwijs, toegankelijk toetsen, beleid studeren met functiebeperking. Kijk op onze agenda.
Lees meer

 
4) Verkiezing Lector van het jaar in teken studentenwelzijn

Lies Korevaar, lector Rehabilitatie van de Hanzehogeschool, is verkozen tot Lector van het Jaar 2019. De verkiezing tot Lector van het Jaar - die sinds 2011 wordt georganiseerd door ISO en ScienceGuide - staat dit jaar in het teken van studentenwelzijn.
 “Lies Korevaar is met zijn expertise en betrokkenheid van grote waarde voor de bewustwording en integrale aanpak van het welzijn van studenten met psychische problematiek,” zegt jurylid Judith Jansen van Expertisecentrum handicap + studie.
Lees meer

 
5) Tweede Kamer neemt maatregelen om studeren met een functiebeperking toegankelijker te maken

Op 11 juni jl. werd in de Tweede Kamer gestemd over maatregelen die betrekking hebben op studeren met een functiebeperking. Eerder werd er al gedebatteerd over dit thema. Alle partijen onderstreepten hier het belang van toegankelijk, studeerbaar en inclusief onderwijs. Op 11 juni 2019 besloot de Tweede Kamer ook daadwerkelijk in te stemmen met verschillende maatregelen die de toegankelijkheid moeten verhogen.
Lees meer

COLOFON
De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt op donderdag 10 oktober 2019. Nieuwsberichten kunnen gestuurd worden naar g.zindovic@hva.nl (deadline 3 oktober 2019). Voor nu een warme zomergroet.

www.loshbo.nl