LOShbo is de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs

De doelen van LOShbo zijn:

  • Het bevorderen van een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.
  • Bijdragen aan het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.

Een van de pijlers van LOShbo is het uitgebreide cursusaanbod voor studentendecanen. Wil je daar meer over weten, kijk dan bij Cursussen.

Daarnaast heeft de vereniging commissies: Commissie Wet- en Regelgeving en Commissie Studeren met een functiebeperking.

Onder Over LOShbo vind je onder andere meer informatie over de vereniging, statuten, en het lidmaatschap.