LOShbo is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs . Deze onafhankelijke organisatie onderzoekt of opleidingsinstituten aan kwaliteitseisen voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

De audit vindt eens in de vier jaar plaats en recentelijk werd ons de continuering van onze  registratie als organisatie LOShbo in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) bevestigd.  Voor de komende vier jaar betekent dit oa dat we opnieuw het keurmerk mogen voeren  en dat we als organisatie een btw-vrijstelling genieten. Concreet betekent dit ook dat wij voor onze cursussen lagere prijzen in rekening kunnen brengen!  Uiteraard met dank aan de cursus-organisatie zonder wiens inzet deze accreditatie niet mogelijk zou zijn.