Expertgroep LOShbo inclusief Onderwijs

De expertgroep LOShbo inclusief Onderwijs richt zich als eerste op studeren met een functiebeperking. Het uitgangspunt is inclusief onderwijs, zoals ook is opgenomen in de intentieverklaring van het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

De expertgroep werkt nauw samen met het ECIO (expertisecentrum Inclusief onderwijs) https://www.ecio.nl

De expertgroep LOShbo inclusief Onderwijs wordt gevormd door de onderstaande personen: