LOShbo nieuwsbrief nr 34/ September 2021

LOShbo nieuwsbrief nr 34/ September 2021
LOShbo-nieuwsbrief-header
28 september 2022

1.Van de bestuurstafel: 

Beste leden, 
Het nieuwe studiejaar is alweer een maand van start en het is heel prettig dat er steeds meer kan en mag. Wij hopen dat iedereen weer uitgerust en met hernieuwde energie aan de slag is, misschien wel helemaal op locatie, toch nog online of gewoon hybride. 
Heel graag informeren we jullie over de volgende punten: 

We zoeken een nieuw lid voor de cursusorganisatie. Heb je interesse in deze leuke functie, laat het ons dan weten. Je kan dan alvast meedraaien met de huidige cursusorganisatie (dat zijn Francis van Hekelen en Frederique Bunjes). Helaas gaat Francis stoppen met de Cursusorganisatie aan het einde van dit studiejaar. Mocht je wat meer informatie willen, stuur dan even een mailtje naar info@loshbo.nl

Op donderdag 4 november 2021 vindt de NNS-dag (Netwerk Nieuwe Studentendecanen) van LOShbo plaats. De organisatie kijkt er naar uit om ‘nieuwe studentendecanen’ die dag eindelijk weer ‘in het echt’ te mogen ontvangen in Breda bij Avans Hogeschool èn BUas (Breda University of Applied Sciences).  

Het (concept-)programma ziet er als volgt uit: 
Ochtend bij Avans 
09:30 - 10:00 Inloop   
10:00 - 10:20 Online LOShbo-presentatie / mededelingen etc.  
10:20 - 12:30 Presentatie Avans en studentenwelzijn / Brein & Leren  
12:30 - 13:00 Wandeling naar BUas. Decanen worden begeleid door BUas studenten inclusief rondleiding op de BUas campus 

Middag bij BUas 
13:00 - 13:30 Lunch bij BUas 
13:30 - 14:15 Presentatie Buas en nieuw beleid studentenwelzijn 
14:15 - 14:30 Koffie- & theepauze 
14:30 - 16:00 Workshop op het gebied van ‘self care’ 
16:00 - 16:30 Afsluitende netwerkborrel  

Graag inschrijven op uiterlijk vrijdag 15 oktober a.s. door een mail te sturen naar: info@loshbo.nl  Heb je dieetwensen, laat het even weten. We kijken uit naar je reactie! 

Hartelijke groet, 
Maaike Dijkstra (Decaan Avans), Marieke Römers (Decaan Avans), Tessy Verhoeven (Decaan BUas) 

2.Vanuit de overheid is aangegeven dat vanaf 25 september 2021 de 1,5 meter maatregel vervalt. Tegelijkertijd geldt er in de horecabranche een CoronaToegangsBewijs (= CTB). 
Dat betekent voor jou als cursist dat je bij La Vie een coronatoegangsbewijs moet kunnen tonen en dat daar ook (eventueel pas in de zaal) op gecontroleerd wordt. 

Dit bewijs krijg je met een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat je hersteld bent van corona. Vooralsnog is dit bewijs verplicht tot 1 november 2021. 
Neem dus altijd je coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of geprint op papier mee alsmede je legitimatiebewijs wanneer je een cursus volgt. 
Mocht je vragen hebben rondom de CoronaCheck-app, dan verwijzen we je naar CoronaCheck.nl

3.Vooraankondiging ALV 11 november 2021 
Traditiegetrouw vindt ook dit jaar op de tweede donderdag van november, 11 november 2021, onze Algemene Ledenvergadering plaats. Dit jaar is deelname zowel op locatie (La Vie Meeting Center Utrecht) als ook online mogelijk!  

De Expertgroep Inclusief Onderwijs heeft het themadeel van de ALV georganiseerd, waarin het thema “Veerkracht en Mentale Weerbaarheid voor studenten èn studentendecanen” centraal zal staan. Hiervoor hebben zij 2 inspirerende sprekers uitgenodigd, die ons meenemen in dit thema en ons heel concrete en praktische handvatten en inzichten zullen verschaffen waarmee wij in onze dagelijkse praktijk aan de slag kunnen. Binnenkort volgt een update met de officiële uitnodiging, het programma, aanmelding en overige informatie. Houd hiervoor de website in de gaten! 

4.Wijzigingen in het bestuur
Zoals jullie weten verlaat Cora Verkley na vier jaar bestuurslid te zijn geweest per november a.s. het bestuur. Gelukkig en heel fijn ook hebben we een vervangster voor haar kunnen vinden. Per november (tijdens de ALV) zal Ingrid van der Heijden plaatsnemen in het bestuur als bestuurslid. We willen Ingrid hierbij alvast van harte welkom heten. 

Wij blijven echter nog dringend op zoek naar een penningmeester. Op dit moment vervult de voorzitter ook de functie van penningmeester. Dit is echt verre van ideaal, sterker nog het water staat aan onze lippen wat dat betreft. We vragen dan ook hierbij nogmaals of er iemand beschikbaar is die deze functie zou kunnen vervullen. Even nog als extra informatie, de functie is een controller functie geworden en veel minder praktisch uitvoerend (kost nu dus ook minder tijd dan je misschien in eerste instantie denkt). Voor meer informatie, neem contact op met onze voorzitter Lies Leijs via voorzitter@loshbo.nl 

Hartelijke groet, 
Bestuur LOShbo 
Lies Leijs, Edith Geurts van Kessel en Cora Verkley. 

5.Oproep | ECIO Frank Awardverkiezing 2021
Studenten met een functiebeperking of ondersteuningsbehoefte weten vaak als geen ander hoe het onderwijs inclusiever kan. ECIO roept deze studenten op om hun top-idee, hoe inclusie binnen de onderwijsinstelling vergroot kan worden, in te sturen. Het nomineren van deze studenten is ook mogelijk. Zo krijgen zij het podium dat ze verdienen. Naast de award ontvangen de winnaars ook €1.000,-. Het bedrag besteden zij voor het uitwerken van hun top-idee tot een succes. De prijzen worden zowel binnen het hbo als het wo uitgereikt. De deadline voor registratie en nominatie is 1 oktober 2021. Zeg het voort! 

6.Oproep | Word ook coach met MDT Loopbaankansen voor stage en werk
Voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking is het vaak lastig om een werkervaringsplek te vinden. Met MDTL wordt de student aan een jonge werkende gekoppeld. Zij kunnen meelopen op de werkplek of samen een opdracht bedenken en uitwerken, passend bij de studie. De activiteiten zijn ook goed te combineren met de studie. Als coach begeleid je deze koppels met ongeveer vier coachingsgesprekken. Daarnaast kan je je als coach ook verder ontwikkelen op begeleidingsaspecten met intervisie en professionaliseringssessies naar keuze. Ook studenten kunnen zich nog aanmelden voor een werkervaringsplek. 

7.Hogeronderwijstoegankelijk.nl nu ook voor internationale studenten
Het landelijk platform maakt studenten met een ondersteuningsvraag wegwijs in de beschikbare voorzieningen en (financiële) regelgeving wanneer zij belemmering ervaren bij een fysieke beperking of wanneer ze studeren onder een bijzondere omstandigheid. Het is tevens een handreiking voor docenten, decanen en studiebegeleiders die deze studenten willen begeleiden en adviseren. Hogeronderwijstoegankelijk.nl is nu ook in Engels gelanceerd en tevens toegankelijk via onbelemmerdstuderen.nl

8.Monitor beleidsmaatregelen 2020-2021 | hoe toegankelijk is het hoger onderwijs? 
De onlangs gepubliceerde monitor schetst een beeld over de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. ECIO heeft de cijfers van studenten met een functiebeperking en studenten die studeren onder een bijzondere omstandigheid uitgelicht. De belangrijkste gegevens zijn met factsheets samengevat.  

9.EVENEMENTEN 2021
6 okt | Bijeenkomst: studentenplatforums voor en door studenten met een functiebeperking
Met deze bijeenkomst wil ECIO een landelijke ontmoetingsplek creëren voor lokale studentenplatforms of netwerken van hogescholen en universiteiten. Een bijeenkomst voor uitwisseling van ervaringen en vragen en om van elkaar te leren. De bijeenkomst is ook voor studenten met een functiebeperking die een netwerk of een platform willen gaan opzetten. Wijs je studenten op dit initiatief.

8 okt | Themabijeenkomst: Zorgplicht en langstudeerders
De zorgplicht van de onderwijsinstelling is te kwalificeren als een inspanningsverplichting. De vraag die dan meteen opkomt is hoe ver de inspanningsverplichting reikt. Welke inspanningen en zorg mogen worden verwacht van een onderwijsinstelling? En waar stopt de verantwoordelijkheid en begint die van de zorg? Of is dit helemaal niet zo van elkaar te scheiden? Sluit ook aan bij de bijeenkomst waar je antwoord krijgt op deze vragen. Ook het delen van good practices en het formuleren van acties voor de toekomst, staan centraal.

4 nov | Studiedag: Informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag
Hoe stimuleer je dat studenten hun ondersteuningsvraag melden? Hoe biedt je tijdige hulp? Hoe leg je werkprocessen rondom informatievoorziening vast in beleid? Wat is je rol als studentendecaan, begeleider of onderwijsprofessional daarbij? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de studiedag Informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag

23 nov | Bijeenkomst: Netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo
Sluit ook aan bij het netwerk voor krachtenbundeling en het samen optrekken voor het realiseren van duurzame oplossingen voor digitaal toegankelijk onderwijs. Zoals uitwisseling van ervaringen en kennis, het in kaart brengen en overdraagbaar maken van good practices en het bespreken van knelpunten. Experts zoomen als gastspreker in op specifieke topics.

Meer nieuws en bijeenkomsten vind je op de website van ECIO. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en activiteiten voor het vormgeven van inclusief onderwijs? Meld je dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van ECIO.   

10. COLOFON
De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt op donderdag 25 november. Nieuwsberichten kunnen gestuurd worden naar g.zindovic@hva.nl  (deadline 18 november 2021) 

www.loshbo.nl