LOShbo nieuwsbrief nr 31/ September 2020

LOShbo nieuwsbrief nr 31/ September 2020
LOShbo-nieuwsbrief-header
17 augustus 2022

1. Van de bestuurstafel

Beste leden,

De zomer loopt helaas ten einde en iedereen is weer druk aan het werk, meestal thuis en online maar incidenteel ook op locatie hebben we begrepen.
Onze ALV van 12 november zal, zoals we jullie al eerder hebben bericht, helemaal online plaatsvinden. Binnenkort ontvangen jullie een vooraankondiging en zal ook alle informatie op de website komen.
 
Verder willen we jullie nu alvast onze vergaderdata voor het komend studiejaar doorgeven. Mocht je iets in willen brengen, dan weet je op welke datum we bij elkaar komen. De data zijn:
 
6 oktober 2020
12 november 2020 (ALV)
15 december 2020
2 februari 2021
11 maart 2021
13 april 2021, (Voorjaarsconferentie)
18 mei 2021
en 8 juli 2021.
 
Hopelijk tot de 12e november, virtueel,
 
Hartelijke groet,
LOShbo Bestuur, Lies, Olav, Janette en Cora.

2. Oproep voor deelname verkiezing ECIO Frank Award 2020  
Studenten die een top-idee hebben om inclusie binnen hun onderwijsinstelling te vergroten kunnen meedingen naar de ECIO Frank Award 2020? De verkiezing is voor studenten met een functiebeperking of een ondersteuningsbehoefte (student+). Zij kunnen zichzelf nomineren maar ook kunnen zij door anderen worden genomineerd. De deadline voor het insturen van het aanmeld-/nominatieformulier is 1 november 2020. Zet ook jouw onderwijsinstelling in de spotlight en breng je studenten op de hoogte van dit initiatief.
 
Online (blended) cursus Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag!
De cursus is gericht op hoger onderwijsdocenten. De deelnemers krijgen inzicht in de groep studenten met een ondersteuningsvraag en concrete handvaten om direct mee aan de slag te gaan. De cursusmodules zijn: signaleren, onderwijs geven, begeleiden, toetsen en examineren en doorverwijzen. De blended variant heeft naast de online modules en online uitwisseling, een start-, intervisie-, en afsluitende bijeenkomst voor een groep medewerkers op een instelling. De cursus is laagdrempelig en je kunt zelf kiezen welke modules je wanneer volgt.
Lees meer
 
Webinar | Omgaan met psychische kwetsbaarheid studenten
Jongeren met een psychische kwetsbaarheid ondervinden vaak hindernissen in hun dagelijkse leven en tijdens hun studie. Met het project Koplopers gingen deze jongeren uit het mbo en ho met elkaar aan de slag met de stigma’s en de knelpunten van participatie waarmee zij worden geconfronteerd. Het project, dat in 2016 van start ging, is onlangs afgerond en heeft geresulteerd in concrete handvatten voor zowel onderwijsprofessionals als studenten. De tips en handvatten voor begeleiding worden gedeeld tijdens het webinar door de studenten zelf. Het webinar is bedoeld voor docenten, studieloopbaanbegeleiders, studentendecanen, beleidsmedewerkers en studenten.
 
Inspiratiedag Studentenwelzijn | 26 oktober 2020
Studentenwelzijn is essentieel om goed te kunnen functioneren en te leren. Zelfvertrouwen, gevoel van betekenis hebben, omgaan met emoties en het ervaren van ondersteuning uit de omgeving zijn belangrijke aspecten voor het voorkomen van vertraging en schooluitval. Impactvolle initiatieven en kennisdeling staan op deze landelijke inspiratiedag, voor studenten en medewerkers uit het hoger onderwijs, centraal. Lees meer
 
Landelijk Netwerk Studentenwelzijn via ECIO
Op 10 september hield het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn alweer de 6e bijeenkomst. Evenals de eerdere bijeenkomst in mei 2020, was deze geheel digitaal vanwege de Coronamaatregelen. Voor deze bijeenkomst hadden zich 200 personen aangemeld. Het thema was: Sociale binding in Coronatijd.
Een verslag van deze bijeenkomst kun je teruglezen, de videos en powerpoint kun je terugkijken. Lees meer

Bijeenkomst Expertiselab Jonge Mantelzorgers | 23 september 2020
De hybride bijeenkomst is een initiatief van Expertiselab Jonge Mantelzorgers. Een levendig netwerk met professionals uit het onderwijs, zorg of overheid. Het netwerk heeft als maatschappelijk doel de positie van jonge studerende mantelzorgers te verbeteren, door bewustwording en vergroten van de zichtbaarheid van (knelpunten van) jonge studerende mantelzorgers, het verhogen van de basiskennis bij (onderwijs)instellingen en het vergroten van motivatie en bieden van ondersteuningsmogelijkheden. Inmiddels is de bijeenkomst geweest,  maar we willen je de toegang tot meer informatie erover niet onthouden. Lees meer

Bekijk ook de andere activiteiten voor kennisdeling en netwerken van ECIO

3. Wijziging expertgroep LOShbo Inclusief Onderwijs
Astrid Sluis gaat aan de slag bij de Stafafdeling van de HAN om daar vorm en inhoud te geven aan de beleidsontwikkeling van studentbegeleiding, studentwelzijn en inclusie. Zij heeft de werkgroep verlaten, maar zal ons nog wel met informatie voeden vanuit haar nieuwe functie. Voor ons als groep heel jammer, maar voor haar een heel mooie stap in haar loopbaan.
Hierbij wil ik dan ook leden oproepen die belangstelling hebben om aan te sluiten bij de expertgroep zich bij mij te melden.
Hermien Moning 

4. Een update van de Cursusorganisatie
• Vorig cursusjaar is een aantal cursussen vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan. Voor die cursussen geldt dat ze dit jaar wel doorgaan én dat ze – zo nodig - dubbel aangeboden worden. Iedereen die een cursus ‘gemist’ heeft en aangegeven heeft die cursus dit jaar te willen doen, heeft een plekje gekregen.

• Bij Regardz La Vie is hard gewerkt om alle overheidsmaatregelen rondom corona in acht te nemen. Er is voldoende ruimte om de 1,5 meter regel te kunnen hanteren, er zijn hygiënemaatregelen getroffen … aan alles is gedacht. Wij zijn erg blij dat alle cursussen daardoor ‘gewoon’ op locatie kunnen worden aangeboden. 

Hartelijke groet,
Frederike Bunjes en Francis van Hekelen

COLOFON
De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 januari 2021. Nieuwsberichten kunnen gestuurd worden (deadline 21 januari 2021) naar g.zindovic@hva.nl 

www.loshbo.nl