LOShbo nieuwsbrief nr 30/ Juni 2020

LOShbo nieuwsbrief nr 30/ Juni 2020
LOShbo-nieuwsbrief-header
02 juni 2023

1. Van de bestuurstafel:

Beste leden,

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief voor de zomervakantie. Het is een cliché maar de tijd gaat razend snel. Wat gelijk een mooi bruggetje is naar de komende ALV.

Deze zal voor het eerst in de geschiedenis van LOShbo digitaal worden gehouden. We zijn als bestuur druk bezig om er op een goede manier vorm aan te gaan geven. Het is nog pionieren, maar we hebben professionele hulp ingeschakeld en hebben er het volste vertrouwen in dat het een mooie digitale primeur wordt.  Alvast een opwarmertje, we zijn bezig om een deel van de sprekers die we hadden uitgenodigd voor de Voorjaarsconferentie te vragen om digitaal acte de présance te geven. Het complete programma is nog in wording, maar zodra we het concreet hebben ontvangen jullie bericht. Houdt in elk geval donderdag 12 november a.s. alvast vrij in de agenda!

Jaarlijks schrijven zich nieuwe studentendecanen als LOShbo-lid in. Momenteel zijn we, door de coronatijd, sowieso allemaal digitaler aan het werk dan ooit. Om deze twee redenen lijkt het ons goed om nogmaals onder de aandacht van alle LOShbo-leden te brengen hoe bepaalde zaken binnen het Netwerk werken. De handleiding is digitaal terug te vinden. Er is hierover een bericht geplaatst.

Het cursusaanbod 2020 – 2021 staat ondertussen op de website. Gelukkig kunnen de cursussen die door de coronaperikelen dit jaar helaas geannuleerd moesten worden weer opnieuw worden aangeboden. Er is voor meerdere cursussen enorme belangstelling, we zijn dan ook al druk doende om tweede cursussen aan te bieden. Goed nieuws dus voor een flink aantal leden dat nu op diverse wachtlijsten is geplaatst.
Graag willen we jullie er nog op wijzen dat je altijd de notulen van het LOShbo-bestuur kan teruglezen. Ga hiervoor naar de website en kijk onder het kopje ‘bestuur’, hier staan ook de data vermeld van de bestuursvergaderingen.
 
We wensen jullie een hele fijne zomer toe en graag tot virtueel ziens op 12 november a.s.

Hartelijke groet,
LOShbo Bestuur Lies, Olav, Janette en Cora

2. Regiobijeenkomsten mei van ECIO
Online signaleren en begeleiden van studenten met een ondersteuningsvraag.
Vier medewerkers uit het Hoger Onderwijs vertellen hun verhaal. De coördinator smf van de hogeschool Leiden, een student van de Han, een medewerker van het lectoraat begeleid leren van de Hanzehogeschool en een student van de Open Universiteit. 40 deelnemers hebben naar hun verhaal geluisterd en stelden hun vragen online. Centraal stond de vraag wat er in deze periode is geleerd en wat er meegenomen kan worden in de toekomst. Lees het verslag van de bijeenkomst.
 
Op afstand onderwijs geven en examineren van studenten met een ondersteuningsvraag.
Online bijeenkomst was op 26 mei. Lees het verslag hier
Een vervolg op beide bijeenkomsten volgt op 30 juni.

Ondertiteling
Waarschijnlijk heeft een groot aantal van jullie ook de mail van AVA over ondertiteling gekregen. Navraag in de commissie Welzijn van de universiteiten maakte duidelijk dat er heel enthousiaste reacties zijn, maar ook mindere. Bijvoorbeeld de gesproken tekst wordt niet altijd accuraat ondertiteld en daarom maakt de student toch liever gebruik van een gebarentolk. Of we weten niet om hoeveel studenten het gaat en dan kan het een grote aanschaf zijn. De student kan het zelf ook aanschaffen en er is een alternatief namelijk  de  Google Live Transcribe app. Deze app is vooral voor het Engels goed. De uitspraak van de docent is van belang voor de kwaliteit van de ondertiteling.
Een enthousiaste reactie over AVA geeft aan dat niet alleen studenten met een gehoorbeperking het kunnen gebruiken, maar ook andere studenten en dat het voor meerdere talen kan worden ingezet. De student die het op proef heeft geprobeerd was zeer tevreden over de kwaliteit. De kosten van één licentie zijn €99 per maand (webversie en app). Een licentie is overdraagbaar.
Ecio liet weten een document hierover te hebben opgesteld.

Namens de expertgroep  Expertgroep LOShbo Inclusief Onderwijs

3. Webinar digitale toegankelijkheid in het HO | 25 juni 2020
Digitale toegankelijkheid maakt voor een grote groep studenten het verschil om wel of niet te kunnen studeren. Ruim 30% van de studenten heeft een functiebeperking, een derde ervaart hierdoor belemmeringen. Als onderwijsinstelling ben je verplicht tot digitaal toegankelijk onderwijs. Hoe toegankelijk is je onderwijs? Kunnen alle studenten momenteel gebruikmaken van jullie digitale communicatiemiddelen? Leer meer over de mogelijkheden en meld je aan voor het webinar. Een interactieve kennisdelingssessie met tips en handreikingen voor toegankelijk digitaal onderwijs.

Tools voor digitale toegankelijkheid
ECIO ondersteunt onderwijsprofessionals op verschillende manieren bij het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van onderwijsinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het ondertitelen van lesmateriaal, toegankelijke pdf’s, Wordbestanden en PowerPointpresentaties. Lees ook de onderzoeksresultaten over de toegankelijkheid van videoconferentietools. Je vindt de handreikingen en tips op de speciaal daarvoor ingerichte webpagina ‘Digitale toegankelijkheid’.
 
Week van de jonge mantelzorger | 1-7 juni 2020
Tijdens de eerste week van juni was er landelijke aandacht voor meer her- en erkenning van jonge mantelzorgers. Studie en mantelzorg is een uitdaging voor zowel studerende jonge mantelzorgers als de onderwijsinstelling. Zeker nu, ten tijde van de coronacrisis, wordt er nog meer van hen gevraagd. Jonge studerende mantelzorgers delen hun ervaringen en geven tips aan onderwijsinstellingen. Een toolkit, ontwikkeld door en voor onderwijsprofessionals uit het mbo en ho, helpt je bij het tijdig herkennen, erkennen en ondersteunen van studenten met mantelzorgtaken.

Namens het Expertisecentrum inclusief onderwijs (voorheen handicap + studie)

4. Onder discussie kun je op de LOS HBO site vinden
Informatie over de regelingen, die via DUO mogelijk zijn voor studenten vanwege Corona.
En er is een apart stuk geplaatst over de vergoeding via DUO van de 535 euro: Over de financiële compensatie van collegegeld als gevolg van de corona crisis.

Op de website van DUO is te lezen:
Kom ik in aanmerking voor financiële compensatie van lesgeld, cursusgeld of collegegeld?
Iedereen die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een mbo-, hbo- of masterdiploma haalt, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag ter hoogte van maximaal 3 maanden les- cursus- of collegegeld. 3 maanden zou voor een bbl-student neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming van € 150,- een bol-student in het mbo ontvangt € 300,- en een ho-student …. Lees hier verder.
 
En de oproep is om de informatie op het Forum van het LOS HBO vooral te volgen.
Daar plaatsen we als expertgroep de informatie zo snel mogelijk.
Namens de Expertgroep studiefinanciering en rechtspositie

COLOFON
De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt na een heerlijke zomer op donderdag 24 september 2020. Nieuwsberichten kunnen gestuurd worden naar g.zindovic@hva.nl 
(deadline 17 september 2020). 

www.loshbo.nl