LOShbo nieuwsbrief nr 29/ April 2020

LOShbo nieuwsbrief nr 29/ April 2020
LOShbo-nieuwsbrief-header
17 augustus 2022

Beste leden,

Allereerst hopen we dat jullie en jullie naasten allemaal in goede gezondheid zijn, dat is het belangrijkste. Het zijn, het is al vaak gezegd, rare en ingewikkelde tijden. Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op en thuis je werk doen is, denken we, wel één van de belangrijkste uitdagingen. Het is voor iedereen behoorlijk wennen.

Hopelijk zullen we toch na verloop van tijd ‘back to normal’ gaan.

Voor jullie hieronder de volgende berichten:

-De Voorjaarsconferentie is helaas niet doorgegaan, we hadden een mooi programma en gaan uiteraard kijken hoe en wanneer we dit alsnog kunnen realiseren.

-Achter de coulissen is de cursusorganisatie druk bezig geweest met het oplossen en op orde krijgen van allerlei zaken rondom annuleringen en reeds betaalde cursusgelden voor de nog lopende cursussen van dit studiejaar.  Voor jullie alvast ter informatie: weet dat het cursusgeld aan de instellingen terug wordt betaald. Dus het annuleren is kosteloos.

-Het nieuwe cursusaanbod (2020-2021) wordt binnenkort gepubliceerd, zodat we straks, als alle coronaperikelen achter de rug zijn, weer op cursus kunnen.

-Het is nog ver weg, maar zoals jullie wellicht inmiddels bekend, vindt op de 2e donderdag van november zoals gebruikelijk de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Dit keer dus op donderdag 12 november 2020. Noteer deze datum alvast in je agenda.

-Er vinden vaak (eind studiejaar) functiewijzigingen plaats die van invloed zijn op het continueren van het lidmaatschap van het LOShbo. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aannemen van een andere functie, met pensioen gaan of andere redenen of het lidmaatschap van het LOShbo te beëindigen. Wij willen je graag nog wijzen op het volgende: een lid kan het lidmaatschap beëindigen door schriftelijke opzegging door het lid zelf: dit kan voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar zonder inachtneming van een opzeggingstermijn. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan even contact op via info@loshbo.nl.

-Mochten jullie geïnteresseerd zijn in de notulen van de bestuursvergaderingen dan kun je deze vinden onder het kopje Documenten en dan in het mapje ‘notulen bestuursvergadering’.

-Tot slot willen we jullie nog wijzen op het aanbod van Croan (7 april jl) voor gratis coaching, je vindt deze onder netwerk/discussie/aanbod Croan.
 
Rest ons nog jullie veel sterkte, gezondheid en creativiteit toe te wensen, en hopelijk zien we elkaar in levende lijve op 12 november 2020.

Hartelijke groet,
Namens het LOShbo bestuur: Lies, Olav, Janette en Cora.


2. DUO tijdens Corona
Op deze pagina van DUO staan antwoorden op de meest gestelde vragen in verband met het coronavirus.  
Ook op https://www.duo.nl/particulier/home/actueel/maatregelen-coronavirus.jsp staat nuttige informatie.
 
Studenten met financiële problemen kunnen gebruik maken van bestaande regelingen, zoals het met terugwerkende kracht verhogen van de lening, aanvragen collegegeldkrediet etc. DUO heeft ook aangegeven om coulance te betrachten bij studenten die door de crisis met financiële tegenslagen kampen.
 
Voor EER-studenten die niet kunnen voldoen aan de 56-uren eis zijn ook maatregelen getroffen. Dit is ook van toepassing op studenten met een 0-uren contract die voorheen wel voldoende werkten. 
 
Voor studenten die door de corona crisis niet binnen de diplomatermijn kunnen afstuderen komt ook een regeling. De studentendecanen krijgen een rol bij de aanvraag van de verlenging. 

Namens de Expertgroep Studiefinanciering en Rechtspositie

3. Digitale toegankelijkheid juist nu!
ECIO ondersteunt onderwijsprofessionals op verschillende manieren bij het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld met video’s, factsheets, brochures, artikelen, onderzoek en de infolijn. Je vindt alle handreikingen en tips op de speciaal daarvoor ingerichte webpagina ‘Digitale toegankelijkheid’. Bekijk ook het overzicht van activiteiten, gericht op digitale toegankelijkheid, kennisdeling en netwerken rondom inclusief onderwijs. 

Namens het Expertisecentrum inclusief onderwijs (voorheen handicap + studie)

COLOFON
De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt in vrijheid op donderdag 17 juni 2020. Nieuwsberichten kunnen gestuurd worden naar g.zindovic@hva.nl (deadline 11 juni 2020). 

www.loshbo.nl