Voorjaarsconferentie 9 april 2024

Het leven is een feest, in ieder geval als er wat te vieren valt, zoals dit jaar het 35-jarig bestaan van LOShbo. We willen dat doen tijdens een extra feestelijke Voorjaarsconferentie op dinsdag 9 april 2024.

Wil je verrast worden op welke wijze dit feest vorm gaat krijgen, meld je dan uiterlijk dinsdag 19 maart 2024 aan. Je moet eerst inloggen voordat je je kunt aanmelden.

We verwelkomen je dan graag in de oudste gevangenis van Nederland, De Lik, Wolvenplein 27, 3512 CK Utrecht. In 1856 is de gevangenis neergezet en tot 2014 in gebruik geweest als penitentiaire inrichting. We hopen en verwachten dat deze entourage jou zal boeien bij het thema 'Rituelen in het studentendecanaat'.

Ons hele leven hangt aan elkaar van rituelen, zoals bijvoorbeeld het vieren van dit 7e LOShbo-lustrum. Soms hebben we niet de mogelijkheid om rituelen in de praktijk te brengen. Zo was in de coronatijd handen schudden niet toegestaan. In die tijd werden gesprekken online gevoerd en was bijvoorbeeld het aanbieden van een kopje koffie of thee geen optie.

Tijdens deze Voorjaarsconferentie besteden we aandacht aan de manier waarop rituelen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het werk van een studentendecaan. Zo kunnen ze geborgenheid, betrokkenheid en verbinding bieden.

Wanneer spreken we over rituelen? Waarom zijn rituelen nu zo belangrijk? Hoe kunnen we ze beter herkennen en toepassen? Hoe kunnen ze nuttig ingezet worden in de dagelijkse praktijk van de studentendecaan? Met die vragen ketent Janny Kappert ons aan het thema 'Rituelen in het studentendecanaat'.

Janny doet dit aan de hand van de volgende programmaonderdelen:

  • Wat zijn rituelen?
  • Wat leveren rituelen op of wat is het nut / voordeel van rituelen in de praktijk in het algemeen en die van het studentendecanaat in het bijzonder?
  • Welke rituelen kennen we in de dagelijkse praktijk van het studentendecanaat en welke rituelen zouden we toe kunnen voegen?

Janny is antropoloog, werkzaam bij de PO-Raad en oprichter van Colorful Culture. Vanuit die rollen heeft ze ervaring met rituelen in verschillende culturen en zal ze zich op 9 april, samen met ons, bezighouden met de cultuur van het studentendecanaat.

Je bent van harte welkom om samen te lunchen in De Lik om 12.00 uur.

Om 13.15 uur starten we met het thema.

We sluiten onze Lustrumbijeenkomst feestelijk af met onder meer een hapje en een drankje.

Om 17.00 uur kan ieder dan weer ontslagen worden uit de gevangenis.

Hoe het feestelijke deel van het programma precies vorm gaat krijgen kunnen we nog niet verklappen. Wel kunnen we zeggen dat je niet met lege handen naar huis zult gaan.

Omdat een feest iets is wat live gevierd wordt, is er deze keer geen gelegenheid om de bijeenkomst online te volgen.

We hopen jullie in groten getale te mogen begroeten op 9 april, graag tot dan!