NNS-dag op donderdag 23 juni 2022

We zijn, na een eerdere annulering, weer enthousiast aan de slag met het in gang zetten van een NNS-dag (Netwerk Nieuwe Studentendecanen) voor onze LOShbo-collega’s.
De NNS-dag zal plaatsvinden op donderdag 23 juni 2022.

We hebben een mooi programma rond de thema’s ‘Welzijn van studenten èn professionals’.
De locatie is in Breda bij Avans Hogeschool èn BUas (Breda University of Applied Sciences).
Nu hopen we eigenlijk alleen nog dat jij van de partij zult zijn!

Het (concept-)programma ziet er als volgt uit:

Ochtend bij Avans
09:30 - 10:00 Inloop en kennismaking
10:00 - 12:00 LOShbo-presentatie Avans en studentenwelzijn
12:00 – 13:00 Wandeling naar BUas. Decanen worden begeleid door BUas studenten inclusief rondleiding op de BUas campus

Middag bij BUas
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:15 Presentatie BUas en nieuw beleid studentenwelzijn
14:15 - 14:30 Koffie- & theepauze
14:30 - 16:00 Workshop ‘self care’
16:00 - 16:30 Afsluitende netwerkborrel

Graag inschrijven op uiterlijk vrijdag 3 juni aanstaande door een mail te sturen naar: info@loshbo.nl

Heb je dieetwensen, laat het even weten.

Maaike Dijkstra (Decaan Avans), Marieke Römers (Decaan Avans) en Tessy Verhoeven (Decaan BUas)