Voorjaarsconferentie 12 april 2022

We willen je van harte uitnodigen voor de hybride Voorjaarsconferentie op dinsdag 12 april 2022, waarin het thema "Zorgplicht" centraal staat.

Vanaf dit moment is het niet meer mogelijk je aan te melden.

Programma 12 april 2022

12:15 uur - 13:15 uur
Inloop en lunch bij Igluu Eindhoven, (Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven) of digitaal.

13:15 uur - 13:20 uur
Welkomstwoord door voorzitter.

13:20 uur - 13:30 uur
ALV-deel, waar door de leden gestemd wordt over 2 onderwerpen. De documenten waarover gestemd zal worden, zullen binnenkort te downloaden zijn onder Documenten > Voorjaarsconferentie 
- Stemming statutenwijziging
- Stemming penningmeester

13:30 uur - 14:00 uur
Presentatie Anton van den Hoeven: Zorgplicht vanuit de juridische wetten en kaders.

14:00 uur - 14:30 uur
Presentatie Marlies Strieder: Zorgplicht vanuit de praktijk als studentendecaan in het HBO en aan de Universiteit.

14:30 uur - 15:00 uur 
Pauze

15:00 uur - 15:30 uur
Presentatie Peter Vonk, studentenhuisarts HvA en UVA: Zorgplicht vanuit medisch/ethisch perspectief.

15:30 uur - 16:00 uur
Afsluitend gesprek aan de hand van stellingen.

16:00 uur - 17:00 uur
Borrel.

De inzet en het programma, georganiseerd door de Expertgroep Wet- en Regelgeving, waarderen we enorm en we kijken uit naar weer een interessante en inspirerende middag.

We hopen elkaar dan ook de 12e april te mogen ontmoeten, graag tot dan!