Vacatures bestuursleden 2021

In 2021 verloopt de 4-jarige benoemingstermijn van 2 bestuursleden.  Olav Wissink legt zijn taken per 13 april 2021 (met de Voorjaarsconferentie) neer en Cora Verkley per 11 november 2021 (met de Algemene Leden Vergadering).

 Beiden zullen zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Dat betekent dat er twee bestuursfuncties vrijkomen, nl. die van penningmeester en die van algemeen bestuurslid.

LOShbo kent een 4-hoofdig bestuur, samen met de voorzitter en de secretaris ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de vereniging. Los van specifieke taken kent ieder lid zijn eigen bestuursverantwoordelijkheden. Als bestuurslid bepaal jij mede de koers van de vereniging en vertaal je wensen van leden in beleid. Je onderhoudt contacten met  relevante spelers in het onderwijsveld en bent betrokken bij actuele ontwikkelingen die samenhangen met je werk als studentendecaan. Je draagt verder bij aan beroepsinhoudelijke verdieping, onder andere door middel van het aanbieden van themabijeenkomsten ( 2 x per jaar).

Je werkt samen met collega’s van verschillende hogescholen uit het hele land en komt 6 tot 8  keer per jaar bij elkaar ( digitaal of fysiek ). Deze unieke samenwerking geeft je niet alleen een inkijk in de werkwijze van andere collega’s en hogescholen, maar biedt je ook de kans gezamenlijk op te trekken waar LOShbo voorstaat. Je inzet is op basis van vrijwilligheid, deze wordt beloond met een aantrekkelijke (maximale) vrijwilligersvergoeding.

Ben jij geïnteresseerd in één van de vacante functies? Neem dan een kijkje in  de resp. taken van de penningmeester en die van het algemeen bestuurslid via onderstaande links:

Penningmeester : https://www.loshbo.nl/over-loshbo/vereniging-en-bestuur

Algemeen bestuurslid: https://www.loshbo.nl/over-loshbo/vereniging-en-bestuur

Voor meer informatie kun je uiteraard contact opnemen met Olav Wissink en Cora Verkley. Zij plannen graag een afspraak in via Teams.

Mocht je geïnteresseerd zijn om een keer een bestuursvergadering bij te wonen en te gaan proefdraaien, ook prima, laat het ons even weten en we sturen je een uitnodiging.