Vorig cursusjaar is een aantal cursussen vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan. Voor die cursussen geldt dat ze dit jaar wel doorgaan én dat ze – zo nodig - dubbel aangeboden worden. Iedereen die een cursus ‘gemist’ heeft en aangegeven heeft die cursus dit jaar te willen doen, heeft een plekje gekregen.

Bij Regardz La Vie is hard gewerkt om alle overheidsmaatregelen rondom corona in acht te nemen. Er is voldoende ruimte om de 1,5 meter regel te kunnen hanteren, er zijn hygiënemaatregelen getroffen … aan alles is gedacht. Wij zijn erg blij dat alle cursussen daardoor ‘gewoon’ op locatie kunnen worden aangeboden. 

Hartelijke groet van Frederike Bunjes en Francis van Hekelen