Het cursusprogramma van LOShbo voor volgend collegejaar is klaar!
We hebben het programma dit keer samengesteld op basis van ideeën van de cursusorganisatoren en die van het bestuur LOShbo.
Daarnaast hebben we bij het samenstellen van het programma natuurlijk ook gebruik gemaakt van de evaluatieformulieren die de cursisten hebben ingevuld.
Het resultaat van dit alles is een combinatie van basiscursussen voor (vooral) beginnende studentendecanen, trainingen en cursussen die al eerder zijn aangeboden en een aantal nieuwe. Opvallende nieuwkomers zijn de cursussen over “Blokkadestress”, “Adviesvaardigheden” en “Mind yourself”.

In verband met de maatregelen rond de coronacrisis hebben wij in het huidige cursusjaar cursussen moeten annuleren. Cursisten die zich voor zo’n geannuleerde cursus in het komende studiejaar opnieuw opgeven

, krijgen voorrang. Zij zijn daarover geïnformeerd. Als hierdoor lange wachtlijsten ontstaan, zullen wij overwegen zo’n cursus in 2020 - 2021 dubbel aan te bieden.

Ons nieuwe aanbod staat inmiddels op de website, je kunt je inschrijven.
Het is mogelijk dat er voor bepaalde cursussen te veel animo is en er een loting plaats zal moeten vinden.
Wie zich uiterlijk 24 mei a.s. inschrijft, doet automatisch mee met de loting. Vanaf 25 mei 2020 - en gedurende het gehele cursusjaar - is het uiteraard nog steeds mogelijk je in te schrijven voor de cursussen van 2020 - 2021, maar kan het zijn dat de cursus al vol is.
Informatie over de inschrijvingsprocedure vind je op de LOShbo-website loshbo.nl/voorwaarden-voor-deelname.

Let op: om een rekening als lid te krijgen is het belangrijk de aanmelding ook als lid te doen! Via deze link kom je direct in het cursusgedeelte van de LOShbo-website loshbo.nl/cursussen.

Voor de goede orde melden we dat bij het geven van de cursussen m.i.v. september a.s. uiteraard alle dan geldende overheidsrichtlijnen, ook op locatie, in acht zullen worden genomen. Mochten wij door onvoorziene omstandigheden tot aanpassingen in ons huidige cursusaanbod over moeten gaan dan zullen wij de betrokkenen hierover informeren.

We wensen je inspirerende en leerzame dagen en horen graag weer via de evaluatieformulieren wat je ervan vond.

Helaas gaat Jannie van Dam stoppen met de Cursusorganisatie.
Wij bedanken haar voor haar inzet!
Zij wordt opgevolgd door Frederike Bunjes, die dus samen met Francis van Hekelen de Cursusorganisatie gaat voortzetten.