Bij deze gelegenheid is stilgestaan bij het afscheid van Marian de Groot als directeur en alles wat zij gedurende haar loopbaan voor Handicap & Studie heeft betekend.

De gastspreker bij deze bijeenkomst was voor ons een bekende: Marian Donner.
Extra leuk vond ik het om te vernemen dat juist Marian was uitgenodigd n.a.v. het feit dat zij bij ons eigen Lustrum had gesproken en daar een goede indruk had achtergelaten.

Vervolgens heeft er een prijsuitreiking plaatsgevonden: ‘de ECIO Frank Award 2019’.
Dit betreft een prijs die uitgereikt wordt aan een student met een beperking die zich naast zijn/haar eigen studie ook nog inzet voor zijn/haar medestudenten of een directe bijdrage levert aan de inclusiviteit op hun hogeschool of universiteit.
ECIO wil met deze prijs erkenning en waardering vragen voor de extra inspanning, het werk en de motivatie die studenten met een ondersteuningsbehoefte dagelijks leveren.
Mocht je hier meer over willen lezen: https://www.ecio.nl/nieuws/winnaars-ecio-frank-awards/

Daarna vonden er in de middag themabijeenkomsten plaats over onder meer de implementatie van het VN-Verdrag, één aanspreekpunt voor laagdrempelige psychische problematiek, dwarsverbinden in de regio, toegankelijk toetsen, etc.
Als je geïnteresseerd bent om verder te lezen over hetgeen deze middag aan bod is gekomen: https://www.ecio.nl/nieuws/open-huis-ecio-2-december-2019-2/

Als voorzitter van LOShbo was ik samen met nog enkele andere LOShbo-leden aanwezig. Als je naar aanleiding van deze bijeenkomst of dit artikel vragen hebt, of je wilt eens ergens over sparren, neem dan gerust contact met mij op via voorzitter@loshbo.nl

Lies Leijs
Voorzitter LOShbo