Update van 10 juli 2018:

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met de halvering van het collegegeld voor eerstejaars. Daarmee gaat de verlaging definitief door en zal de eerste lichting studenten er al in september van profiteren

De informatie voor studenten is beschikbaar via:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaars

Veelgestelde vragen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/veelgestelde-vragen-collegegeldverlaging-hoger-onderwijs

Infographic

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten/brochures/2018/05/17/collegegeldverlaging

Engelstalige pagina (deze wordt nog aangepast)

https://www.government.nl/topics/secondary-vocational-education-mbo-and-higher-education/plan-to-halve-higher-education-tuition-fees