Zoals gebruikelijk organiseren we een Voorjaarsconferentie en wel op

4 april 2017 in the Colour Kitchen in Utrecht

De Voorjaarsconferentie zal dit jaar de hele dag beslaan, waarbij ‘s ochtends een ingelaste ALV. Dit enerzijds in verband met een uitbreiding van het bestuur, waarvoor instemming van de leden nodig is. Het betreft Olav Wissink, die inmiddels een bereidverklaring als kandidaat-bestuurslid heeft ondertekend.

Bovendien willen wij als nieuw bestuur graag een aantal zaken aan onze leden voorleggen waarmee we verder aan de slag willen gaan.

In de middag zal -als gebruikelijk- een thema worden gepresenteerd. Het zal in ieder geval een thema vanuit de psychosociale problematiek behelzen. Meer informatie hierover volgt op korte termijn wanneer het programma meer concreet is. Maar het belooft weer interessant te worden!

Wel kunnen we alvast melden dat er op veler verzoek een extra aangekleed tintje aan de bijeenkomst wordt gegeven door muzikale omlijsting. En hopelijk kan een ieder zich ook vinden in de kwaliteit van het gebodene van onze locatie!

Binnenkort mag je de volledige informatie verwachten. Zie daarvoor www.loshbo.nl.

Noteer de datum dus vast in je agenda, zodat je er bij kunt zijn.