De Voorjaarsconferentie over Prestatieafspraken: rendementen en uitval ligt al weer een tijdje achter ons.

In de drukte van de dagelijkse activiteiten heeft het even geduurd voordat de presentaties van de sprekers zijn gepubliceerd op de website van LOShbo.

Vanaf heden is het zover en zijn de bijdragen van Roel van Asselt, Mary Tupan, Hans Beckers en Chantal Gorissen te raadplegen op de ledensite van LOShbo.