Prestatieafspraken: rendementen en uitval. Hoe kan de studentendecaan bijdragen aan het studiesucces van studenten.

Over het geringe studiesucces van studenten met een MBO- dan wel een havo-vooropleiding in het hoger onderwijs heeft voormalig lector van Saxion Hogeschool, Roel van Asselt, in september 2015 een rapport geschreven in opdracht van de Vereniging Hogescholen met als titel: 'Mogelijke verklaringen van de dalingen van de studiesuccessen van mbo’ers en havisten na 5 jaar voltijd hbo-studie'. Daaruit blijkt dat het “diplomarendement” vanaf instroomcohort 2003 voor deze categorie studenten alsmaar daalt. Bekijk het rapport op de ledensite van LOShbo.
(Website www.loshbo.nl. Inloggen als lid, kies voor “Documenten voor leden”, kies voor ‘Conferenties’, selecteer 'meest recente eerst' en daarna: 'Voorjaarsconferentie 2016: ‘Analyse doorstroomrendement HBO’ door Roel van Asselt)'.

 

De vraag is wat studentendecanen kunnen bijdragen aan het studiesucces van studenten. In de missie en visie van LOShbo bij het competentieprofiel van studentendecanen staat: “Hij (de LOShbo studentendecaan) levert maatwerk voor bijzondere studenten en voor studenten in bijzondere omstandigheden, met als doel het voorkomen en/of bestrijden van onnodige studievertraging.” Hoe doen wij dat in de praktijk?

Deze vraagstukken staan deze middag centraal en daarover willen wij met de leden van gedachten wisselen onder de inspirerende leiding van vier sprekers: Roel van Asselt, Mary Tupan, Hans Beckers en Chantal Gorissen.

Programma:

13.00 - 14.00 uur:
Diplomarendementen in het HBO, Roel van Asselt, oud-lector, hboinstroommanagement en aansluiting.

Analyse van de terugval van het hbo-diplomarendement, mogelijke verklaringen daarvoor en voorstellen voor verbeteringen.

14.00 - 15.00 uur:
Studiesucces en diversiteit, Mary Tupan, directeur ECHO (Expertisecentrum diversiteitsbeleid).

De uitval van studenten met een niet-westerse achtergrond is opvallend hoger dan van studenten van westerse komaf. Hoe kan het studiesucces van studenten met een niet-westerse achtergrond worden vergroot binnen het hoger onderwijs?

15.00 - 15.20 uur: Pauze.

15.20 - 16.20 uur:
Studiesucces en studeren met een functiebeperking, Hans Beckers en Chantal Gorissen, beleidsmedewerkers Fontys Hogescholen.

Wat zijn de effecten van interventies die worden toegepast bij studenten met een functiebeperking of met psychische klachten bij Fontys hogescholen. Leiden deze interventies tot aanwijsbaar succesvollere studieloopbanen van deze groep studenten en welke rol kunnen studentendecanen daarbij spelen.

16.30 uur: Borrel.

De Voorjaarsconferentie vindt plaats in The Colour Kitchen te Utrecht (Zuilen), Prinses Christinalaan 1.
De conferentie begint om 13.00 uur.
Vanaf 12.00 uur wordt er een lunch verzorgd voor deelnemers aan deze conferentie.