Een programma gebaseerd op ideeën in evaluatieformulieren, onze eigen ideeën en die van het bestuur van LOShbo. Het resultaat van dit alles is een combinatie van basiscursussen voor (vooral) beginnende studentendecanen, trainingen en cursussen die al eerder zijn aangeboden en een aantal nieuwe. Nieuwkomers zijn bijvoorbeeld de cursussen over ‘Tijdsurfen’, ‘Succesvol studeren Post Pandemie’ en ‘AVG voor decanen (online)’. Voor de oude vertrouwde cursus ‘Juridische basiskennis’ hebben we een nieuwe trainer gevonden.

De opbrengst van een jaar ‘corona’ is, dat we hebben ontdekt dat online cursussen een belangrijke en handige aanvulling zijn van ons fysieke cursusaanbod. Het is heerlijk om af en toe uit je eigen werkomgeving te stappen en te genieten van een lunch bij La Vie, maar niet om 6 uur ‘s ochtends in de trein vanuit Vlissingen hoeven stappen, kan ook z’n voordelen hebben.

Hartelijke groet van Frederike Bunjes en Francis van Hekelen
Cursusorganisatie LOShbo

 

Zoals jullie merken zijn we als Cursusorganisatie al dit hele cursusjaar druk met ‘omdenken’: van live cursus naar online cursus, van niet door laten gaan naar nieuw online aanbod, etc. Het is mooi daar van jullie (positieve 😉) feedback op te ontvangen. We zijn er trots op dat er zoveel ‘gewoon’ kan doorgaan, ook dankzij de flexibiliteit van onze trainers en cursusleiders.

Als je door het omzetten van live naar online een cursus hebt gemist, krijg je volgend jaar de kans je opnieuw voor de cursus aan te melden (met voorrang).

Blijf vooral de evaluatieformulieren invullen. We gebruiken jullie input niet alleen voor het aanbod van volgend cursusjaar, maar ook met het oog op een hybride aanbod van cursussen (live èn online).

Er zijn nog plekken vrij bij 2 van de 3 nieuwe online cursussen. Je kunt je nog aanmelden: wees er wel snel bij!

Hartelijke groet van Frederike Bunjes en Francis van Hekelen

Cursusorganisatie LOShbo

Het afgelopen studiejaar vraagt veel flexibiliteit, óók van studentendecanen. Gelukkig merken wij dat een groot deel van het cursusaanbod en de jaarlijkse activiteiten door kunnen gaan in een aangepaste- vaak digitale vorm en goed worden bezocht. Sinds deze week staan er 3 nieuwe online-cursussen op onze website, toegesneden op ‘werken op afstand’.  De jaarlijkse bijeenkomst van het Netwerk Nieuwe Studentendecanen bleek lastig te organiseren. Veel locaties voor groepen bleken gesloten en juist ‘nieuwe decanen’ hebben behoefte aan een live-setting. De organisatie is de afgelopen jaren een joint-venture. Voor de komende Netwerkdag hebben BUAS (Breda University of Applied Sciences) en Avans Hogeschool Breda de handen in een geslagen. De voortdurende onzekerheid voor wat betreft de maatregelen met betrekking tot COVID-19 maakt dat de organisatoren vooruitkijken en van zins zijn de Netwerkbijeenkomst voor nieuwe decanen (NNS) in het najaar van 2021 te organiseren. Nadere berichtgeving daarover zal ter zijner tijd gecommuniceerd worden middels berichten op de website LOShbo en de Nieuwsbrief LOShbo.

 

Mede namens het organiserend team Breda,

 

Olav Wissink, bestuurslid en penningmeester LOS hbo

In 2021 verloopt de 4-jarige benoemingstermijn van 2 bestuursleden.  Olav Wissink legt zijn taken per 13 april 2021 (met de Voorjaarsconferentie) neer en Cora Verkley per 11 november 2021 (met de Algemene Leden Vergadering).

 Beiden zullen zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Dat betekent dat er twee bestuursfuncties vrijkomen, nl. die van penningmeester en die van algemeen bestuurslid.

Lees meer...