Cursusaanbod 2022 - 2023

Het cursusprogramma van LOShbo voor collegejaar 2022 – 2023 staat weer klaar.

Het programma is een combinatie van basiscursussen voor (vooral) beginnende studentendecanen, trainingen en cursussen die al eerder zijn aangeboden en een aantal nieuwe. Nieuwkomers zijn bijvoorbeeld de cursussen ‘Begeleiden en steunen van autistische studenten’ en ‘Krachtige patronen’.

Als je nog nooit een cursusdag bij Anton van den Hoeven bijgewoond hebt, dan is dit jaar je laatste kans: Anton stopt aan het einde van komend cursusjaar.

Het nieuwe aanbod staat op de site zodat je je kunt inlezen en inschrijven.
Het is mogelijk dat er voor bepaalde cursussen te veel animo is en er een loting plaats zal moeten vinden. Wie zich uiterlijk zondag 12 juni a.s. inschrijft, doet automatisch mee met de loting. Ook na 12 juni 2022 is het uiteraard mogelijk je in te schrijven voor de cursussen van 2022 - 2023 maar kan het zijn dat de cursus al vol is.
Informatie over de inschrijvingsprocedure vind je elders op de LOShbo-website loshbo.nl/voorwaarden-voor-deelname.

We wensen je inspirerende en leerzame cursusdagen en horen graag weer via de evaluatieformulieren wat je ervan vond.

Let op: DUO verzorgt eigen bijeenkomsten voor decanen in het hoger onderwijs maar biedt helaas geen aparte cursus meer binnen ons aanbod aan. 

Francis van Hekelen verlaat de Cursusorganisatie per juni 2022: we gaan haar kennis en inzet missen. Maar er gloort hoop aan de horizon voor de Cursusorganisatie want één van onze collega’s heeft zich gemeld als mogelijk nieuw lid.

Namens de Cursusorganisatie,

Frederike Bunjes

Voorjaarsconferentie 12 april 2022

We willen je van harte uitnodigen voor de hybride Voorjaarsconferentie op dinsdag 12 april 2022, waarin het thema "Zorgplicht" centraal staat.

Vanaf dit moment is het niet meer mogelijk je aan te melden.

Programma 12 april 2022

12:15 uur - 13:15 uur
Inloop en lunch bij Igluu Eindhoven, (Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven) of digitaal.

13:15 uur - 13:20 uur
Welkomstwoord door voorzitter.

13:20 uur - 13:30 uur
ALV-deel, waar door de leden gestemd wordt over 2 onderwerpen. De documenten waarover gestemd zal worden, zullen binnenkort te downloaden zijn onder Documenten > Voorjaarsconferentie 
- Stemming statutenwijziging
- Stemming penningmeester

13:30 uur - 14:00 uur
Presentatie Anton van den Hoeven: Zorgplicht vanuit de juridische wetten en kaders.

14:00 uur - 14:30 uur
Presentatie Marlies Strieder: Zorgplicht vanuit de praktijk als studentendecaan in het HBO en aan de Universiteit.

14:30 uur - 15:00 uur 
Pauze

15:00 uur - 15:30 uur
Presentatie Peter Vonk, studentenhuisarts HvA en UVA: Zorgplicht vanuit medisch/ethisch perspectief.

15:30 uur - 16:00 uur
Afsluitend gesprek aan de hand van stellingen.

16:00 uur - 17:00 uur
Borrel.

De inzet en het programma, georganiseerd door de Expertgroep Wet- en Regelgeving, waarderen we enorm en we kijken uit naar weer een interessante en inspirerende middag.

We hopen elkaar dan ook de 12e april te mogen ontmoeten, graag tot dan!

Update vanuit het Netwerk Nieuwe Studentendecanen

Het afgelopen studiejaar vraagt veel flexibiliteit, óók van studentendecanen. Gelukkig merken wij dat een groot deel van het cursusaanbod en de jaarlijkse activiteiten door kunnen gaan in een aangepaste- vaak digitale vorm en goed worden bezocht. Sinds deze week staan er 3 nieuwe online-cursussen op onze website, toegesneden op ‘werken op afstand’.  De jaarlijkse bijeenkomst van het Netwerk Nieuwe Studentendecanen bleek lastig te organiseren. Veel locaties voor groepen bleken gesloten en juist ‘nieuwe decanen’ hebben behoefte aan een live-setting. De organisatie is de afgelopen jaren een joint-venture. Voor de komende Netwerkdag hebben BUAS (Breda University of Applied Sciences) en Avans Hogeschool Breda de handen in een geslagen. De voortdurende onzekerheid voor wat betreft de maatregelen met betrekking tot COVID-19 maakt dat de organisatoren vooruitkijken en van zins zijn de Netwerkbijeenkomst voor nieuwe decanen (NNS) in het najaar van 2021 te organiseren. Nadere berichtgeving daarover zal ter zijner tijd gecommuniceerd worden middels berichten op de website LOShbo en de Nieuwsbrief LOShbo.

 Mede namens het organiserend team Breda,
Olav Wissink, bestuurslid en penningmeester LOS hbo

Vacatures bestuursleden 2021

In 2021 verloopt de 4-jarige benoemingstermijn van 2 bestuursleden.  Olav Wissink legt zijn taken per 13 april 2021 (met de Voorjaarsconferentie) neer en Cora Verkley per 11 november 2021 (met de Algemene Leden Vergadering).

 Beiden zullen zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Dat betekent dat er twee bestuursfuncties vrijkomen, nl. die van penningmeester en die van algemeen bestuurslid.