Voorjaarsconferentie 4 april 2023

We willen onze leden van harte uitnodigen voor de hybride Voorjaarsconferentie op dinsdag 4 april 2023, waarin het thema "De impact van financiële problemen" centraal staat.

Geldzorgen kunnen een grote impact hebben op studenten. Door financiële problemen en de stress die daarmee gepaard gaat, krijgen studenten mentale en fysieke klachten. Dat merken docenten en andere begeleiders omdat studenten bijvoorbeeld vaker afwezig zijn, minder goede cijfers halen en zich terugtrekken. Decanen kunnen deze studenten helpen als zij actief vragen naar geldzorgen.

Olaf Simonse, onderzoeker en adviseur bij Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag, gaat met ons in op de vraag: “Financiële stress, wat is dat?” en wat dit met studenten en hun studie kan doen.

Het signaleren, bespreekbaar maken en het warm verwijzen van studenten met geldzorgen was onderwerp van een onderzoek dat de HU met medewerking van andere hogescholen heeft uitgevoerd onder hbo-studenten, docenten, decanen en andere begeleiders in het hoger onderwijs. Annemarieke van der Veer, senior onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso, vertelt over de uitkomsten van dit onderzoek en het daarna ontwikkelde interventiepakket voor onderwijsprofessionals. Gerrit-Jan Lanting, onderzoeker bij het lectoraat Financieel-Economische Innovatie, gaat aan de hand van recente inzichten dieper in op welke impact geldzorgen hebben op de studie.

Bij je aanmelding kun je kiezen of je fysiek of online aansluit. Als je eenmaal voor een van de beide varianten tot deelname (fysiek of online) hebt gekozen, is wisselen daarna niet meer mogelijk.

Je moet eerst inloggen voordat je kunt aanmelden. Uiterlijke aanmelddatum is woensdag 22 maart 2023.

Programma 4 april 2023

12:00 uur - 13:00 uur
Inloop en lunch bij Nieuwe Buitensociëteit (Stationsplein 1 in Zwolle) of digitaal.

13:00 uur - 13:15 uur
Welkomstwoord door de voorzitter met een summier ALV-deel waarin door de leden gestemd wordt over één onderwerp: benoeming secretaris.

13:15 uur - 14:00 uur
Presentatie Olaf Simonse, onderzoeker en adviseur bij Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag.

14:00 uur - 14:45 uur
Presentaties Annemarieke van der Veer, senior onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso, en Gerrit-Jan Lanting, onderzoeker bij het lectoraat Financieel-Economische Innovatie.

14:45 uur - 15:00 uur
Pauze

15:00 uur - 16:00 uur 
Interactieve sessie voor de leden onder begeleiding van Annemarieke en Gerrit-Jan.

16:00 uur - 17:00 uur
Borrel.

We hopen elkaar de 4e april te mogen ontmoeten, graag tot dan!

Voorjaarsconferentie 12 april 2022

We willen je van harte uitnodigen voor de hybride Voorjaarsconferentie op dinsdag 12 april 2022, waarin het thema "Zorgplicht" centraal staat.

Vanaf dit moment is het niet meer mogelijk je aan te melden.

Programma 12 april 2022

12:15 uur - 13:15 uur
Inloop en lunch bij Igluu Eindhoven, (Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven) of digitaal.

13:15 uur - 13:20 uur
Welkomstwoord door voorzitter.

13:20 uur - 13:30 uur
ALV-deel, waar door de leden gestemd wordt over 2 onderwerpen. De documenten waarover gestemd zal worden, zullen binnenkort te downloaden zijn onder Documenten > Voorjaarsconferentie 
- Stemming statutenwijziging
- Stemming penningmeester

13:30 uur - 14:00 uur
Presentatie Anton van den Hoeven: Zorgplicht vanuit de juridische wetten en kaders.

14:00 uur - 14:30 uur
Presentatie Marlies Strieder: Zorgplicht vanuit de praktijk als studentendecaan in het HBO en aan de Universiteit.

14:30 uur - 15:00 uur 
Pauze

15:00 uur - 15:30 uur
Presentatie Peter Vonk, studentenhuisarts HvA en UVA: Zorgplicht vanuit medisch/ethisch perspectief.

15:30 uur - 16:00 uur
Afsluitend gesprek aan de hand van stellingen.

16:00 uur - 17:00 uur
Borrel.

De inzet en het programma, georganiseerd door de Expertgroep Wet- en Regelgeving, waarderen we enorm en we kijken uit naar weer een interessante en inspirerende middag.

We hopen elkaar dan ook de 12e april te mogen ontmoeten, graag tot dan!

Update vanuit het Netwerk Nieuwe Studentendecanen

Het afgelopen studiejaar vraagt veel flexibiliteit, óók van studentendecanen. Gelukkig merken wij dat een groot deel van het cursusaanbod en de jaarlijkse activiteiten door kunnen gaan in een aangepaste- vaak digitale vorm en goed worden bezocht. Sinds deze week staan er 3 nieuwe online-cursussen op onze website, toegesneden op ‘werken op afstand’.  De jaarlijkse bijeenkomst van het Netwerk Nieuwe Studentendecanen bleek lastig te organiseren. Veel locaties voor groepen bleken gesloten en juist ‘nieuwe decanen’ hebben behoefte aan een live-setting. De organisatie is de afgelopen jaren een joint-venture. Voor de komende Netwerkdag hebben BUAS (Breda University of Applied Sciences) en Avans Hogeschool Breda de handen in een geslagen. De voortdurende onzekerheid voor wat betreft de maatregelen met betrekking tot COVID-19 maakt dat de organisatoren vooruitkijken en van zins zijn de Netwerkbijeenkomst voor nieuwe decanen (NNS) in het najaar van 2021 te organiseren. Nadere berichtgeving daarover zal ter zijner tijd gecommuniceerd worden middels berichten op de website LOShbo en de Nieuwsbrief LOShbo.

 Mede namens het organiserend team Breda,
Olav Wissink, bestuurslid en penningmeester LOS hbo

Vacatures bestuursleden 2021

In 2021 verloopt de 4-jarige benoemingstermijn van 2 bestuursleden.  Olav Wissink legt zijn taken per 13 april 2021 (met de Voorjaarsconferentie) neer en Cora Verkley per 11 november 2021 (met de Algemene Leden Vergadering).

 Beiden zullen zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Dat betekent dat er twee bestuursfuncties vrijkomen, nl. die van penningmeester en die van algemeen bestuurslid.