Cursussen

(C010) Angst- en stressklachten bij studenten

Start op 13 maart 2024
 • Cursuscode: C010
 • Duur: 2 dagen (let op: woensdagen)
 • Data: 13 maart 2024 | 27 maart 2024
 • Ledenprijs: € 440
 • Niet-leden prijs: € 660
 • Groepsgrootte: 20

Vaak wordt er gezegd dat angst- en stressklachten de laatste jaren toenemen onder studenten. Er doen allerlei verklaringen de ronde over de oorzaken van deze toename. Zo zou volgens sommigen het prestatiegerichte hoger onderwijs zelf of het nieuwe studiefinancieringsstelsel dit soort klachten doen toenemen terwijl anderen bijvoorbeeld wijzen naar de geïndividualiseerde samenleving, die via social media veel druk legt op jongeren. En dat zijn maar een paar van de mogelijke verklaringen.

Het komt tegenwoordig ook niet zelden voor dat studenten bij een studentendecaan zelf al uitleggen wat er met hen aan de hand is. Termen als “faalangst”, “burn-out” en “PTSS” worden soms als vanzelfsprekend gebruikt en lijken algemeen bekende aanduidingen die ook voor studenten goed bruikbaar zijn bij verklaringen waarom de studie niet goed loopt.

Maar wat is angst en stress nou eigenlijk precies?

Deze tweedaagse cursus gaat in op die vraag en geeft je kennis en inzicht in de wijze waarop stoornissen in de regulatie van angst en stress een rol kunnen spelen in het menselijk gedrag. 

In klassikaal college krijg je twee dagen les van deze bevlogen psychiater, die in gewone taal (dus zonder jargon) de basisbegrippen rondom angst en stress uitlegt aan de hand van concrete casuïstiek en levendige illustraties. Mythes en clichés worden kritisch onder de loep genomen. De nadruk ligt uiteindelijk op nuchterheid en pragmatische oplossingen, maar vooral op 'contact maken' en medemenselijkheid.

Inhoud

 • evolutionaire en biologische achtergrond;
 • fysiologie van de angst-/stressrespons;
 • faalangst: theorie en praktische handvatten/gesprekstechnieken;
 • paniek: theorie en praktische handvatten/gesprekstechnieken;
 • burn-out: theorie en praktische handvatten/gesprekstechnieken;
 • bespreking van angststoornissen in de DSM-5 (bijvoorbeeld enkelvoudige fobie, gegeneraliseerde angst, paniekstoornis, agorafobie);
 • bespreking van posttraumatische stoornissen in de DSM-5 (bijvoorbeeld aanpassingsstoornis, acute stressstoornis, post-traumatische stressstoornis);
 • en do's and don'ts: professionaliteit, bevoegdheid en bekwaamheid.

Uit de evaluatieformulieren van eerdere jaren

“Super interessant, leerzaam. Fijn om naar Simon te luisteren”.

“Veel (praktijk-)kennis met prettige toon en losse flexibele manier van doen”.

“Perfect! Boeiend. Afgestemd op decanaat”.

“Ontzettend veel kennis op een hele toegankelijke manier bespreekbaar maken. Super!”.

Trainer

 • Simon Hogerzeil

  Simon Hogerzeil

  Simon Hogerzeil is psychiater en docent bij de Sociale Academie Utrecht (SAU).

x