Cursussen

(B010) Basiscursus WHW

Start op 14 september 2023
 • Cursuscode: B010
 • Duur: 2 dagen
 • Data: 14 september 2023 | 28 september 2023
 • Ledenprijs: € 430
 • Niet-leden prijs: € 645
 • Groepsgrootte: 20

Iedere studentendecaan heeft bij zijn werk te maken met de WHW. In deze cursus maken de deelnemers kennis met de basisregels van de WHW.

Aan de orde komen

 • in- en uitschrijven;
 • wettelijk – en instellingscollegegeld;
 • het profileringsfonds;
 • het (bindende) studieadvies; en
 • klagen, bezwaar en beroep.

Waar nodig wordt een link gelegd met de studiefinanciering. Tijdens deze cursus wordt veel aandacht besteed aan de basale zaken uit de dagelijkse praktijk. Deelnemers kunnen hun eigen ervaringen inbrengen. Studentendecanen die al langer meelopen kunnen voor meer ingewikkelde casuïstiek terecht bij de module van Anton van den Hoeven, Casuïstiek Wet en Regelgeving.

Competenties

 • basale kennis van de structuur en inhoud van de Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW);
 • verdiepte kennis van de WHW op voor studenten relevante onderdelen;
 • begrip voor de driedeling: Wetgeving- Regelgeving (binnen de instelling)- Uitvoering;
 • adviseren en ondersteunen van studenten op het gebied van wet- en regelgeving in niet-complexe situaties; en
 • zich bewust zijn van de grenzen aan zijn kennis en weten in welke situaties collega's geconsulteerd moeten worden.

Train(st)ers

 • Alvar van Rijn

  Alvar van Rijn

  Alvar van Rijn is sinds 2012 studentendecaan op NHL Stenden en lid van de LOShbo Expertgroep Studiefinanciering en Rechtspositie sinds 2015. Naast het geven van studievaardigheden cursussen is hij actief in de medezeggenschap binnen NHL Stenden.

 • Mascha Holtrup

  Mascha Holtrup

  Mascha Holtrup is al vele jaren studentendecaan bij Windesheim en sinds 2014 lid van de LOShbo Expertgroep Studiefinanciering en Rechtspositie. Binnen het decanenteam van Windesheim is zij aanspreekpunt voor zowel Wet- & Regelgeving als Rouw- en Verliesbegeleiding. 

x