Cursussen

(A010) Normaal is altijd anders: omgaan met culturele diversiteitsvraagstukken

Start op 15 september 2022
 • Cursuscode: A010
 • Duur: 2 dagen
 • Data: 15 september 2022 | 6 oktober 2022
 • Ledenprijs: € 560
 • Niet-leden prijs: € 840
 • Groepsgrootte: 12

Er zijn grote verschillen in de manier waarop studenten omgaan met persoonlijke omstandigheden die invloed kunnen hebben op de studie zoals: ziekte, overlijden, rouw, familieomstandigheden en ouderschap. Die verschillen kunnen voortkomen uit de culturele achtergrond van de student. Hoe houd je daar rekening mee in de begeleiding van een diverse studentenpopulatie?

Kennis van culturele achtergronden is een belangrijke voorwaarde om het contact tussen personen uit verschillende culturen effectief te laten verlopen. Maar er is meer nodig voor succesvolle interculturele ontmoetingen. Het gaat ook om het vermogen om de ander te leren begrijpen en diens vertrouwen te winnen. Dit vraagt om een open houding, zelfkennis en de vaardigheid om in situaties van diversiteit aansluiting bij de ander te vinden.

Het gaat bij interculturele competenties om het vermogen om tijdens ontmoetingen met studenten met een andere culturele achtergrond dan die van jouzelf kennis, houding en vaardigheden effectief in te kunnen zetten om een optimale dienstverlening te realiseren. De deelnemer staat centraal in zijn benadering van studenten en gaat actief aan de slag tijdens deze interactieve cursus.

 

Wat biedt deze cursus?

Doel is dat deelnemers samenhangende aspecten van culturele diversiteit leren herkennen en zich bewust worden van het effect dat dit op henzelf heeft. Om hier vervolgens op een effectieve manier mee om te gaan in het contact met de student en succesvol op in te kunnen spelen op het gebied van kennis, openheid en aanpassingsvermogen.

Kennis: verdiepen van gemeenschappelijke waarden, gewoonten en gebruiken in relatie tot culturele diversiteit. Het genereren van een genuanceerde visie. Leren zien hoe dezelfde gebeurtenissen tot verschillende waarnemingen, gevoelens en reacties bij mensen kunnen leiden. Vanuit de verworven kennis adequaat op enigszins complexe communicatieve situaties inspelen.

Openheid en bewustwording: bewust worden van je eigen culturele achtergrond en het effect daarvan op je eigen professionele handelen. En bewustwording van hoe jij (onbewust) reageert op culturele verschillen tijdens het contact met studenten. Leren op een effectieve manier te reageren in interculturele situaties. Leren op een onafhankelijke, niet categoriserende wijze op culturele verschillen te reageren.

Aansluiten bij de student: leren eerdere interculturele ervaringen in nieuwe situaties functioneler te benutten en alternatieve manieren te ontwikkelen om met een communicatief probleem om te gaan. Leren hoe je in een gesprek met een student de verbinding kan maken tussen je eigen professionele waarden en het perspectief van de student.

Trainster

 • Nikki de Jong

  Nikki de Jong

  Nikki de Jong is senior trainer en cultureel antropoloog, met een brede belangstelling in de wereld van culturele verschillen. Met een grote culturele sensitiviteit, energie en oog voor detail stemt ze haar training af op de deelnemersgroep. Ze traint vanuit inclusiviteit en met veel interactiviteit. 

  Ze heeft trainers- en coachingservaring:

  • in het publieke domein: ze traint diverse organisaties zoals VluchtelingenWerk en Sociaal Ontwikkelbedrijven met veel succes op het thema ‘culturele sensitiviteit’. Ze geeft arbeidsmarkttrainingen aan statushouders en traint ook mensen die met deze doelgroep werken.
  • In het publieke domein geeft ze trainingen over het geven van inclusieve selectiegesprekken in werving & selectie.
  • Binnen het onderwijs, zoals de Haagse Hogeschool. Hier geeft ze aan internationale en aan Nederlandse studenten Interculturele Communicatie. Ook traint ze onder meer decanen die met studenten werken met diverse culturele achtergronden en internationale PhD studenten over de samenwerking met hun supervisors met een andere culturele achtergrond. 
  • In de wereld van het internationaal vrijwilligerswerk geeft ze culturele voorbereidingstrainingen aan Nederlanders en Vlamingen die naar Ghana en Malawi gaan. 
  • Ook is Nikki Deep Democracy practitioner. Dit is een facilitatiemethodiek die geschikt is voor groepen met een grote diversiteit. Dit doet ze bijvoorbeeld in (internationale) teams binnen diverse organisaties. 

  Nikki heeft internationale ervaring in onder meer Rusland, Zuid-Amerika, Cambodja en Afrika. 

x