Basiscursus WSF 2000 (B020)

Start op 23 september 2021
 • Cursuscode: B020
 • Duur: 2 dagen
 • Data: 23 september 2021 | 14 oktober 2021
 • Ledenprijs: € 430
 • Niet-leden prijs: € 645
 • Groepsgrootte: 20

Kennis van de WSF 2000 is essentieel voor het werk van de studentendecaan. In de loop van de jaren is de studiefinanciering vele malen gewijzigd. Daarom is het belangrijk om per individuele student de bijbehorende regelingen te kennen en te kunnen toepassen.

In deze cursus wordt de nadruk gelegd op de eerste kennismaking met de regels van de prestatiebeurs en wordt een basis gelegd voor het werken met de WSF 2000 en de gevolgen daarvan voor de advisering aan studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast komen de specifieke regels voor studenten uit de EU en voorzieningen voor studenten met bijzondere omstandigheden zoals functiebeperking aan de orde.

Competenties die bij deze cursus aan bod komen

 • de studentendecaan heeft inzicht in de werking van de WSF 2000 voor individuele studenten;
 • de studentendecaan kan studenten voorlichten over de gevolgen van hun keuzes met betrekking tot hun recht op studiefinanciering;
 • de studentendecaan kan studenten adviseren over voorzieningen voor specifieke doelgroepen; en
 • de studentendecaan verwerft inzicht in het gebruik van formulieren voor het aanvragen van specifieke voorzieningen.

Trainsters

 • Magda Lokhorst

  Magda Lokhorst

  Magda Lokhorst, sinds 2000 werkzaam als studentendecaan bij de Hogeschool Windesheim.

  Jarenlang commissielid geweest van de Expertgroep studiefinanciering en Wet- en regelgeving.
  Sinds 2014/2015 cursusleider van de Basiscursus WSF2000

 • Reina Dooijewaard

  Reina Dooijewaard

  Als studentendecaan ben ik werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam. Ik neem deel aan de Expertgroep Studiefinanciering en Rechtspositie van LOShbo.

  Wet -en regelgeving heeft mijn interesse. Graag vertel ik hier meer over tijdens de basiscursus Wet op de Studiefinanciering 2000.

x