Als studentendecaan voer je veel gesprekken. Vaak gaan deze goed, soms lopen ze minder soepel. Wat gebeurt er nu in het contact tussen jou en de ander en hoe optimaliseer je dat? Als gesprekspartner ben je het belangrijkste instrument. Deze cursus richt zich daarom specifiek op de bewustwording van je eigen attitude én de verruiming van opties in je communicatie.

In deze tweedaagse leer je meer over ‘de psychologie achter communicatie’. Je maakt kennis met enkele concepten uit de Transactionele Analyse (TA), een psychologische stroming over persoonlijkheid, ontwikkeling en communicatie.

HOE GAAN WE WERKEN?
Het accent ligt op psycho-educatie. Bij elk psychologisch concept ervaar je steeds door middel van oefeningen de theorie en leer je deze op lichte wijze in je eigen communicatie te herkennen. Je leert daarmee jezelf en de ander beter te begrijpen. Je krijgt ook meer alternatieven in gedrag om de contacten met je studenten en collega’s te verbeteren. Ook privé is deze kennis waardevol; in het contact met je partner, kind(eren), buren, (schoon-) familie...

OP BASIS VAN AANGEBODEN EN ZELF INGEBRACHTE CASUSSEN MAAK JE OP DAG 1 KENNIS MET DE VOLGENDE CONCEPTEN
1. De 4 levensposities; welke basisovertuigingen heb jij over jezelf en anderen? Hoe beïnvloedt
    dit je begeleiding in interactie, toon, interventies, werkplezier en welzijn?
2. De 3 uitgangspunten van de Transactionele Analyse; wat is je vertrekpunt?
3. Strooks: erkenning van de ander en jezelf als een van de 3 ‘Levens-Hongers’.
4. Het Ouder-Volwassene-Kind-model; inzicht in je eigen communicatiestijl(en) en uitbreiding van
    je interventiemogelijkheden.

OP DAG 2 ZETTEN WE HET BEWUSTZIJN VAN ‘DE DECAAN ALS INSTRUMENT’ VOORT 
1. Hoe zat het ook alweer met de theorie? Het uitwisselen van je ervaringen na dag één.
2. Drama-en Winnaarsdriehoek; van ‘gedoe’ met elkaar naar constructief, autonoom contact.
3. Contracteren; de noodzaak van heldere afstemming over wederzijdse verwachtingen.
4. Werkstijlen en Drivers; welke (on-)gezonde drijfveren heb jij? Hoe beïnvloeden deze je
    contacten en gesprekken op je werk (en thuis)?

De theorie is toegankelijk, direct inzetbaar en tegelijkertijd zeer diepgaand; je kunt er een leven lang in doorleren. Deze tweedaagse betreft dan ook een eerste kennismaking. Na afloop van de cursusdag(en) kun je de concepten gaandeweg in je werk en privéleven integreren. De training is waardevol voor zowel ervaren als beginnende decanen.

Leonore Zuijderhoudt is psycholoog. Zij heeft jarenlange ervaring als loopbaanbegeleider en als trainer en begeleider van studenten en hun docenten (WO, HBO, VO) op het gebied van studiekeuze, gespreksvoering en ‘de Psychologie achter Communicatie’. De training wordt gegeven vanuit een oplossings- en krachtgerichte benadering. Website: www.ztb.nu

Cursus code: A041
Aantal dagen: 2
Leden prijs: 510
Niet leden prijs: 765
Groepsgrootte: 12
Trainer: Leonore Zuijderhoudt, psycholoog en oprichtster "Zuijderhoudt Training & Begeleiding"
Cursus data: 18-03-2021
Cursus data: 08-04-2021