Om als studentendecaan studenten op de juiste wijze te kunnen adviseren wanneer zij te maken krijgen met problemen op onderwijs- of persoonlijk gebied, is het handig en nuttig op de hoogte te zijn van de werking van het Nederlands recht en de regels die daaruit voortvloeien.

Voor de studentendecaan kan het wenselijk zijn om in grote lijnen enig idee te hebben hoe verschillende rechtsgebieden van toepassing kunnen zijn op een specifieke situatie (bv. arbeidsconflict in bijbaan of op stageplaats van student, life-events, gezondheidszorg) en hoe die interfereren met regels geldend in het onderwijs. Dit om zo nodig de student op een juiste wijze te kunnen doorverwijzen.

Deze cursus is niet gericht op specifieke vragen op het gebied van studiefinanciering of de WHW (waarvoor aparte cursussen worden aangeboden) maar is gericht op het herkennen en het op hoofdlijnen juridisch analyseren van een complexe situatie.

Aan bod komen de indeling in en de werking van het Nederlands recht en vragen/problemen/ casussen die door de cursisten zelf kunnen worden ingebracht.

De cursus wordt verzorgd door Jeanette van Ulden. Zij is jurist, plaatsvervangend rechter en voormalig studentendecaan van Hogeschool Utrecht.

Uit de evaluatieformulieren

“Belangrijke cursus om de context van WHW en WSF te geven”.

“Expertise en toegankelijkheid. Helemaal top!”.

Cursus code: B040
Aantal dagen: 1
Leden prijs: 180
Niet leden prijs: 270
Groepsgrootte: 20
Trainer: Jeanette van Ulden, Juriste en voormalig Studentendecaan Hogeschool Utrecht
Cursus data: 11-03-2021