Kennis van de WSF 2000 is essentieel voor het werk van de studentendecaan. In de loop van de jaren is de studiefinanciering vele malen gewijzigd. Daarom is het belangrijk om per individuele student de bijbehorende regelingen te kennen en te kunnen toepassen.

In deze cursus wordt de nadruk gelegd op de eerste kennismaking met de regels van de prestatiebeurs en wordt een basis gelegd voor het werken met de WSF 2000 en de gevolgen daarvan voor de advisering aan studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast komen de specifieke regels voor studenten uit de EU en voorzieningen voor studenten met bijzondere omstandigheden zoals functiebeperking aan de orde.

Competenties die bij deze cursus aan bod komen

  • de studentendecaan heeft inzicht in de werking van de WSF 2000 voor individuele studenten;
  • de studentendecaan kan studenten voorlichten over de gevolgen van hun keuzes met betrekking tot hun recht op studiefinanciering;
  • de studentendecaan kan studenten adviseren over voorzieningen voor specifieke doelgroepen; en
  • de studentendecaan verwerft inzicht in het gebruik van formulieren voor het aanvragen van specifieke voorzieningen.
Cursus code: B020
Aantal dagen: 2
Leden prijs: 420
Niet leden prijs: 630
Groepsgrootte: 20
Trainer: Reina Dooijewaard, Studentendecaan Hogeschool van Amsterdam
Trainer: Magda Lokhorst, Studentendecaan Hogeschool Windesheim
Cursus data: 29-10-2020
Cursus data: 26-11-2020