Iedere studentendecaan heeft bij zijn werk te maken met de WHW. In deze cursus maken de deelnemers kennis met de basisregels van de WHW.

Aan de orde komen

  • in- en uitschrijven;
  • wettelijk – en instellingscollegegeld;
  • het profileringsfonds;
  • het (bindende) studieadvies; en
  • klagen, bezwaar en beroep.

Waar nodig wordt een link gelegd met de studiefinanciering. Tijdens deze cursus wordt veel aandacht besteed aan de basale zaken uit de dagelijkse praktijk. Deelnemers kunnen hun eigen ervaringen inbrengen. Studentendecanen die al langer meelopen kunnen voor meer ingewikkelde casuïstiek terecht bij de module van Anton van den Hoeven, Casuïstiek Wet en Regelgeving.

Competenties

  • basale kennis van de structuur en inhoud van de Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW);
  • verdiepte kennis van de WHW op voor studenten relevante onderdelen;
  • begrip voor de driedeling: Wetgeving- Regelgeving (binnen de instelling)- Uitvoering;
  • adviseren en ondersteunen van studenten op het gebied van wet- en regelgeving in niet-complexe situaties; en
  • zich bewust zijn van de grenzen aan zijn kennis en weten in welke situaties collega's geconsulteerd moeten worden.
Cursus code: B010
Aantal dagen: 2
Leden prijs: 430
Niet leden prijs: 645
Groepsgrootte: 20
Trainer: Mascha Holtrup, Studentendecaan Hogeschool Windesheim
Trainer: Alvar van Rijn, Studentendecaan NHL - Stenden Hogeschool
Cursus data: 10-09-2020
Cursus data: 24-09-2020