Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

LOShbo nieuwsbrief nr 36/ Februari 2022

LOShbo nieuwsbrief nr 36/ Februari 2022
LOShbo-nieuwsbrief-header
26 april 2024
1. Van de bestuurstafel:
 
Beste leden,
Het nieuwe jaar is al weer ruim anderhalve maand oud. Het ziet er naar uit dat er weer steeds meer mag, daar zijn we erg blij mee. Heel graag informeren we jullie over de volgende punten:
 
We kijken uit naar de Voorjaarsconferentie op dinsdag 12 april. Dit zal, net als vorig jaar, een hybride bijeenkomst zijn, die dit keer in Eindhoven zal plaats vinden. IGLUU heeft het historische pand van de voormalige Philipsfabriek ingericht als congreslocatie, waar we met prachtig uitzicht op de binnenstad kunnen genieten van het programma, dat de Expertgroep Wet- en Regelgeving voor ons heeft georganiseerd rondom het thema Zorgplicht. Er kunnen 95 personen op 1,5 meter afstand op locatie deelnemen en online aansluiten is ook mogelijk.
Het programma bestaat uit 3 presentaties, waarin vanuit verschillende invalshoeken naar het thema Zorgplicht wordt gekeken: Welke wetgeving bestaat hier eigenlijk over, hoe breng je de zorgplicht in praktijk en wat zijn de ervaringen en dilemma’s van studentendecanen en –huisartsen hierover? Al deze vragen komen aan bod tijdens de presentaties van deze gastsprekers:

Anton van den Hoeven, jurist;
Marlies Strieder, voormalig studentendecaan aan de HU en nu studentendecaan aan de TUE;
Peter Vonk, studentenhuisarts aan de HvA en de UVA. 
Behalve een heleboel informatie krijgen we ook inspiratie door praktijkvoorbeelden en worden we aan het denken gezet met de bijbehorende dilemma’s en vragen. Het afsluitend gesprek aan de hand van stellingen biedt de mogelijkheid om ook onderling ervaringen, meningen en dilemma’s met elkaar te bespreken, zodat we aan het eind van deze middag weer volop ideeën en inspiratie af kunnen sluiten.

Reserveer 12 april alvast in je agenda, verdere details volgen binnenkort in de uitnodiging!
· Mogelijk hebben jullie al gemerkt dat er aan de website gewerkt wordt. Anita van Dalen is druk bezig met het vernieuwen van de website. Zo is de knop om in te loggen verplaatst en heet deze na ingelogd te zijn ‘Mijn LOShbo’. Daarnaast staan bij de zoekfunctie onder het kopje ‘leden’, de leden van de Expertgroepen en van het bestuur vermeld. Je kunt hierdoor snel de gegevens van hen vinden.
· Achter de schermen is men druk bezig met het organiseren van de NNS-dag (Netwerk Nieuwe Studentendecanen) van LOShbo die in juni zal plaatsvinden in Breda.
· Op 29 maart is er weer een Expertgroep-meeting. Bedoeling van de ontmoeting is om elkaar over en weer te informeren wat er zoal speelt. De leden van de Expertgroepen zijn inmiddels uitgenodigd.
· Tot slot willen we jullie nog een keer wijzen op de notulen van het LOShbo-bestuur. Als je die wilt inzien, check de website, kopje ‘Documenten’.

Hartelijke groet,
LOShbo Bestuur: Lies, Edith en Ingrid

2. Nieuwe leden Expertgroep inclusief onderwijs LOShbo
De oproep in de vorige nieuwsbrief voor nieuwe leden voor de expertgroep heeft succes gehad.
De expertgroep bestaat vanaf 1februari 2022 uit de volgende leden:
Rianne Bieleman (Windesheim hogeschool)
Monique Schouten-Wijdemans (Fontys hogeschool)
Marjolein Büscher (Radboud Universiteit)
Benny Rebergen (NHLStenden hogeschool) 
Hermien Moning (NHLStenden hogeschool)
We zijn heel blij dat de groep nu uit vijf leden bestaat. Een van de eerste dingen die op het programma staat is de organisatie van het middaggedeelte van de jaarvergadering LOShbo in november.

3. Deel jouw knelpunten en alternatieven voor toegankelijke kennistoetsen!
Studenten met een ondersteuningsvraag mogen door de toetsvorm niet belemmerd worden om hun verworven competenties aan te tonen en hebben daarom het recht op aanpassingen. Als onderwijsinstelling ben je afhankelijk van de leverancier die deze aanpassingen mogelijk maakt. Vaak loop je vast bij de afname van de (verplichte) landelijke kennistoetsen. Welke alternatieven biedt jouw onderwijsinstelling waarbij de student aan dezelfde eindkwalificaties voldoet?

Oproep:
Om samen verder te kunnen werken aan inclusiever onderwijs roepen we iedereen op om de knelpunten kenbaar te maken. Meld je knelpunten rondom toegankelijk toetsen met betrekking tot landelijke kennistoetsen!
Deel je oplossingen – anders dan extra tijd – die je in samenspraak met leveranciers hebt gemaakt! 
Lees meer over het dilemma van toegankelijk toetsen. Deel je knelpunten en/of oplossingen met Ellen van Veen, ECIO of Hermien Moning, LOShbo.
 
4. Handreikingen voor het vormgeven van inclusief onderwijs
Nieuw: Landelijke kennisbank Studentenwelzijn. De kennisbank vormt een centraal overzicht van alle beschikbare initiatieven en onderzoeken rondom studentenwelzijn. Hiermee worden bestaande praktijkvoorbeelden, beschikbaar onderzoek en losse welzijnsinitiatieven aan elkaar verbonden. Alle items zijn te filteren op thema, soort en inhoudelijke onderwerpen. 
Inclusieve instroom hoger onderwijs van studenten met een ondersteuningsvraag:
- Handreiking
- Memorandum
Onderwijsontwerp Universal Design for Learning (UDL) waarbij je de diversiteit als uitgangspunt neemt:
- Handreiking
- Visual
Handreiking ‘Digitaal toegankelijk lesgeven, hoe pak je dat aan?’ - Met tips ter voorbereiding van de les en tips voor tijdens en na de les. Aangevuld met inspirerende voorbeelden en een quick scan rondom de toegankelijkheid van verschillende tools.
Handreiking ‘Inclusieve uitstroom naar werk’ - Met tips voor een inclusieve aanpak op beleids-, en individueel niveau en verantwoordelijkheden van onderwijsinstellingen om de overgang goed te kunnen faciliteren.

Magazine ‘De impact van vijf jaar VN-verdrag handicap in Nederland’ - Hoe hoger onderwijsinstellingen werk maken van het VN-verdrag en de invloed van het VN-verdrag op het hoger onderwijs.

5. Boekrecensie: Leren, een betekenisvol bouwproces door André Baars
Met veel plezier las ik het nieuwe boek van ‘onze’ André Baars. André geeft al jaren cursussen voor LOShbo en via de cursusorganisatie hadden wij contact. Ik bood aan zijn boek te lezen en er iets over terug te koppelen naar collega-decanen, de leden van LOShbo. Bij deze…
De casus waarmee het boek begint, zou hier thuis ontstaan kunnen zijn: met een 16-jarige zoon voor de PS5 en een vader die er bezorgd naar staat te kijken maar niet goed weet hoe te handelen/of boos zijn helpt/zijn zorg te delen: ‘moet jij niet eens wat gaan doén?’. Ik moest dan ook erg grinniken toen ik het las. Deze casus introduceert de vraag: ‘Hoe kunnen wij (als onderwijsprofessionals, docenten, beleidsmakers etc.) studenten capabeler maken in het hanteren van hun eigen leerproces en het nemen van regie over dat proces?’.

Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 onderzoekt begrippen als ‘leren’, ‘begrijpen’ en ‘regie’. De piramides (taxonomieën) van cognitief, affectief en gedragsmatig begrijpen zullen deelnemers aan eerdere cursussen van André herkennen. Het is verhelderend ze in deze context terug te zien. In deel 2 werkt André het begrip ‘regie’ uit in competenties. Wat kun je doen om regie te kunnen (leren) nemen? De casussen die André hier beschrijft, komen uit zijn eigen praktijk als onderwijspsycholoog en zullen decanen zeer vertrouwd voorkomen. Deel 3 verkent de rol die de student, de docent en de beleidsmaker hebben in het creëren van een leerklimaat dat regie over het eigen leerproces voorop stelt. 

Als je als studentendecaan studenten wilt helpen een stabiele flexibiliteit te ontwikkelen en in je gesprekken hun individuele leerproces aandacht wilt geven, kan dit boek je een theoretische basis bieden. Het helpt te onderscheiden: waar ontbreekt het deze student aan? Aan het ontwikkelen van welke competentie(s) kan ik in mijn gesprekken aandacht geven? Welke basisbehoeften (autonomie, competentie en relatie) krijgen wel/niet aandacht? Wat is mijn eigen visie op leren eigenlijk?
Het boel leest als een ouderwets (in de goede zin van het woord) leerboek: heldere opbouw, duidelijke uitleg van de begrippen en een steeds zinvolle en inspirerende koppeling met de (onderwijs)praktijk. Je moet er tijd en rust voor nemen (een goede besteding van mijn kerstvakantie), maar dan heb je ook wat.
 
Frederike Bunjes
 
6. Bijeenkomsten voor het vormgeven van inclusief onderwijs
8 maart 2022 Studiedag| Studeren met Autisme (ASS) en AD(H)D 
Voor het opdoen van theoretische kennis en handvatten, het verminderen/wegnemen van belemmerende factoren tijdens de studie, toepassing in de praktijk.

15 maart 2022 netwerk Digitale toegankelijkheid ho  
Voor het samen optrekken bij het realiseren van duurzame oplossingen voor digitaal toegankelijk onderwijs.

23 maart 2022 Bijeenkomst ExpertiseLab Jonge Mantelzorgers 
Krachtenbundeling voor ondersteuning van jonge mantelzorgers die studeren in het hoger onderwijs.

24 maart 2022 Themabijeenkomst 'Zorgplicht
Over de verantwoordelijkheden van hoger onderwijsinstellingen rondom inspanningen en zorg. Aan de hand van jurisprudentie wordt hierover meer duidelijkheid gegeven.

20 april 2022 Studiedag | Toegankelijk toetsen voor studenten met een ondersteuningsvraag: wat zijn de mogelijkheden? Voor het opdoen van kennis rondom wet-/regelgeving, inzichten, begeleiding, taken, verantwoordelijkheden en plan van aanpak voor acties op korte/lange termijn.

21 april 2022 Bijeenkomst landelijk netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs

10 mei 2022 Studiedag | Informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag Voor het bieden van tijdige ondersteuning, vastleggen van werkprocessen rondom informatievoorziening in het beleid en de rol van studentendecaan, begeleider of onderwijsprofessional.

19 mei 2022 Studiedag | Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag 
Voor kennis rondom context en urgentie, visie, plan van aanpak en concrete uitwerking naar beleid.

COLOFON
De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt op donderdag 21 april. Op naar de lente. Nieuwsberichten kunnen gestuurd worden naar g.zindovic@hva.nl (deadline 14 april 2022) 
www.loshbo.nl