Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

LOShbo nieuwsbrief nr 48/April 2024

LOShbo nieuwsbrief nr 48/April 2024

18 april 2024

Van de Bestuurstafel

Beste leden,

 

We kijken terug op een zeer geslaagd Lustrum waarin het thema ‘Rituelen in het studentendecanaat’ centraal stond. Het aantal belangstellenden overtrof onze stoutste verwachtingen! Verderop in deze nieuwsbrief gaan we iets uitgebreider op het Lustrum in. Bij dezen nogmaals dank aan de organisatoren van het Lustrum: Lies Leijs en Jaap van Weenen.

Uitslag poll

In de vorige nieuwsbrief hebben we een poll over het bewaren van Forumposts aangekondigd. Deze poll is daarna ook binnen het Forum uitgezet. Uit de poll blijkt dat het onderwerp 'termijn bewaren Forumposts' niet leeft binnen de vereniging. We hebben daarom besloten de bewaartermijn te houden zoals die nu is.

Hybride bijeenkomsten stoppen: focus op fysieke beleving

Het najaarscongres en de voorjaarsconferentie werden in reactie op de coronamaatregelen vanaf november 2020 in hybride vorm aangeboden. Na evaluatie van de afgelopen bijeenkomsten en in overleg met leden van de commissies (voorheen expertgroepen), stoppen we met het aanbieden van deze hybride bijeenkomsten.

 

Bij hybride deelname is er minder betrokkenheid, wat o.a. blijkt uit de lage opkomst bij break-out sessies. Bovendien brengt de organisatie ervan onevenredig veel kosten met zich mee. Ter informatie: de kosten voor AV-middelen zijn inmiddels nagenoeg gelijk aan die van een fysieke bijeenkomst.

 

Uit de laatste commissievergadering (7 maart 2024) blijkt dat er meer waardering is voor live-evenementen: directe interactie, netwerken en samenzijn. Daar blijven we ons als vereniging dan ook op focussen. Tijdens het Lustrum van 9 april 2024 hebben we dit al met velen samen kunnen ervaren. 

 

Vooraankondiging ALV en najaarscongres 14 november 2024

Traditiegetrouw vindt ook dit jaar op de 2e donderdag van november, 14 november 2024, onze Algemen Ledenvergadering plaats in Utrecht. Zodra de locatie en het thema van het najaarscongres bekend zijn, laten we dat jullie weten. 

Reserveer deze dag alvast in je agenda. Zoals hiervoor al gemeld, zal de ALV en het najaarscongres alleen fysiek worden aangeboden.

 

Ben je nog geen 3 jaar studentendecaan? Reserveer 24 september 2024

De NNS-dag (= Netwerk Nieuwe Studentendecanen-dag) vindt dit jaar plaats op dinsdag 24 september 2024 bij Saxion in Eschede. Leden die nog geen 3 jaar lid zijn ontvangen t.z.t. een uitnodiging. In mei zullen er verschillende berichten op het Forum geplaatst worden over de NNS-dag: een terugblik, evaluatie en vooruitblik.

 

 

Hartelijke groet,

LOShbo Bestuur

 

Benny, Sher en Ingrid

Terugblik Lustrum dinsdag 9 april

Na de lunch en de openingswoorden van Benny Rebergen en Lies Leijs, trapte Marcel Harmsen de middag af met een aantal korte gedichten. Hieronder de misschien wel meest toepasselijke: De altruïst.

De altruïst

 

Zijn altijd met een ander in de weer

Dit volk heeft zelf, helaas, geen eigen leven

Een mensensoort dat enkel maar wil geven

Het luistert, steunt en coacht en nog veel meer

 

Je ziet ze eenzaam door de straten gaan

Soms fluistert iemand zacht: Da’s een decaan

Daarna nam Janny Kappert het stokje over om het te hebben over ‘Rituelen in het studentendecanaat’. Haar presentatie werd opgeluisterd door muziek, die eveneens verzorgd werd door Marcel Harmsen. In het tweede deel van de middag bespraken we in groepjes mogelijke rituelen in ons werk.

De wordcloud geeft een mooi beeld van alle ideeën.

We sloten de middag af met de onthulling van DE LOSsy. Een blad, gemaakt door en voor onze leden, dat een leuk inkijkje geeft in (de historie van) LOShbo.

Alle aanwezigen hebben de LOSsy na de muzikale borrel mee naar huis kunnen nemen. Iedereen die er niet bij kon zijn, krijgt de LOSsy toegestuurd via  het hogeschooladres.

Op de site van LOShbo vind je onder Documenten en dan Voorjaarsconferentie de presentaties en meer van het Lustrum.

Op de site van LOShbo vind je onder Documenten en dan Voorjaarsconferentie de presentaties en meer van het Lustrum.

Inspiratie voor een inclusieve onderwijsaanpak, nieuwe uitgaven:

• Leer van de knelpunten, succesfactoren en best practices gericht op het inrichten van digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Lees de analyse

• Leer meer over de inzichten rondom docentenwelzijn m.b.t. werkdruk, binding met school, werkplezier en ervaring met ruimte en kennis om inclusief les te geven. Lees de verkenning

• Een studentenplatform voor en door studenten met een ondersteuningsvraag is belangrijk voor belangenbehartiging en ontmoeting. Lees de tips hoe je een studentenplatform ondersteunt en met deze studenten als partner samenwerkt

Twee kandidaten strijden om de ECIO Frank Award 2024. Laat je inspireren met hun top-idee voor inclusiever onderwijs

• Wat is er nodig voor beter studentenwelzijn? Lees de infographic met de belangrijkste bevindingen als inspiratie voor verdere actie.


Expertise vergroten voor een inclusieve onderwijsaanpak:

Hoe creëer je een duurzame overstap van onderwijs naar werk voor hbo-studenten met een ondersteuningsvraag? Laat je inspireren door de best practices en gastsprekers op de bijeenkomst ‘Van de Sprong een Brug maken’ op 25 april a.s.

• Wat zijn de belemmeringen van hbo-studenten met een ondersteuningsvraag bij studie of stage in het buitenland? Wat kun je doen om hun buitenlandervaring toegankelijker te maken voor studenten? Speel het spel Go!ForAll op 15 mei a.s.

 

Colofon

De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt net voor de zomer op donderdag 13 juni 2024. (deadline: 6 juni) Nieuwsberichten kunnen worden        gestuurd naar: g.zindovic@hva.nl                      

‍www.loshbo.nl