Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

LOShbo nieuwsbrief nr 46/November 2023

LOShbo nieuwsbrief nr 46/November 2023

16 mei 2024

Van de bestuurstafel

We kijken terug op een zeer geslaagde ALV en najaarscongres op donderdag 9 november waarin het thema ‘Studiefinanciering: toen en nu’ centraal stond. De opkomst zowel fysiek als online was overweldigend. Nogmaals dank aan de Expertgroep Wet- en Regelgeving voor de organisatie van het inhoudelijke programma. Mocht je de ALV en/of congres gemist hebben, dan kun je deze terugkijken via de links die te vinden zijn op de site van LOShbo.

De powerpoints van de presentaties zijn te vinden op loshbo.nl > documenten > ALV en jaarcongres > jaarcongres 9 november 2023: Powerpointpresentatie van de sprekers.

 

Afscheid en welkom voorzitter

Aan het eind van de ALV trad Lies Leijs af als voorzitter en droeg ze het stokje over aan Benny Rebergen. We lieten Lies natuurlijk niet zo maar gaan. In een korte speech blikten we terug en bedankten we haar voor haar inzet als voorzitter gedurende de afgelopen 7 jaar.

 

Wie wordt de nieuwe secretaris?

Door deze wisseling binnen het bestuur, betekent dit dat we weer op zoek zijn naar een secretaris.

Heb je interesse? Laat het ons weten. Dit kan door een mail te sturen naar: 

info@loshbo.nl

Blijk van waardering voor Anton van den Hoeven

Aan het eind van zijn presentatie over ‘De geschiedenis van de studiefinanciering’ lieten we Anton niet zomaar gaan. Hij heeft sinds 1993 de cursus ‘Casuïstiek wet- en regelgeving’ meerdere malen per studiejaar verzorgd. Donderdag 7 december 2023 zal zijn laatste keer zijn, omdat hij aan het eind van het studiejaar met pensioen gaat. Als dank en waardering voor al die jaren werd hij door Lies in het zonnetje gezet.

Save the date voorjaarsconferentie 2023

We willen nogmaals de datum van de voorjaarsconferentie en lustrum onder de aandacht brengen: dinsdagmiddag 9 april 2024. Houd deze datum alvast vrij in je agenda. De voorjaarsconferentie wordt alleen fysiek aangeboden.

Hartelijke groet,

LOShbo Bestuur

 

Benny, Sher en Ingrid

 

Bridge of Fame-verkiezing 2024:                                    Oproep aan bruggenbouwers onderwijs-arbeidsmarkt

De overgang van hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt is een uitdaging, in het bijzonder voor studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag. Samen kunnen we deze kloof overbruggen. Met bundeling van de krachten van onderwijs, overheid en arbeidsmarkt, creëren we een sterk fundament voor een inclusieve toekomst. Tal van scholen hebben hiervoor al hun handen ineengeslagen. Naar die samenwerkingen zijn we op zoek. Want zij verdienen waardering! Nomineer of draag een best practice voor! https://ecio.nl/nieuws/wie-wint-de-bridge-of-fame-award-2024/

113

113 Zelfmoordpreventie is al bij veel van jullie bekend, zoals de hulplijn waar 24/7 mensen, en dus ook studenten, terecht kunnen wanneer ze last hebben van suïcidale gedachten en daarnaast de onderwijspagina waar veel informatie is verzameld (www.113.nl/onderwijs).

Ook in een vroeg stadium, wanneer een student nog geen concrete plannen heeft of wanneer de suïcidale gedachten nog niet heel vaak aanwezig zijn, kan al contact opgenomen worden met de hulplijn door de student. Wanneer je zelf vragen hebt over hoe je een student kunt ondersteunen wanneer er suïcidaliteit speelt, kun je terecht bij de overleg- en advieslijn. En ook dit kan wanneer de suïcidale gedachten nog niet heel groot zijn. Je kunt hier al je vragen stellen, op werkdagen tussen 10:00 en 16:00 uur.

 

Daarnaast is een klein onderdeel van de website van 113 ook in het Engels beschikbaar: English | 113 Zelfmoordpreventie

Op deze pagina vind je onder andere twee verwijzingen naar webpagina’s met een verzameling van internationale hulpcentra. Daar kan een student in zijn moedertaal spreken over zijn suïcidale gedachten.

 

Tot slot nog een pagina waar veel organisaties te vinden zijn die online hulp bieden aan jongeren: Jongeren Hulp Online | Goede hulp binnen handbereik.

 

Inspiratie inclusieve onderwijsaanpak nieuwe uitgaven:

·       De Staat van Inclusief Onderwijs 2023 voor inzicht in feiten en cijfers hoger onderwijs en handvatten rondom de acht elementen van inclusief onderwijs - https://ecio.nl/publicaties/de-staat-van-inclusief-onderwijs-2023/

·     Video (Engels): Als studeren niet vanzelf gaat | Uitleg in een notendop hoe https://www.hogeronderwijstoegankelijk.nl/en/ Engelstalige studenten wegwijs maakt in onder andere (financiële) voorzieningen en regelingen om te leren zonder belemmeringen. Naast de Nederlandse versie is nu ook de Engelse variant beschikbaar: https://youtu.be/2KzoaEOq0cg?si=xDoQYN6FP5d6W_dE. Bekijk en deel de video met je studenten.

·     Lustrum-editie: 5 jaar Landelijk Netwerk Studentenwelzijn (2018-2023) - https://ecio.nl/publicaties/lustrumeditie-studentenwelzijn-2018-2023/

·     Artikel: Europese inzichten en best practices voor een inclusieve transitie van hoger onderwijs naar werk - https://ecio.nl/publicaties/inclusieve-overgang-van-onderwijs-naar-werk-europese-inzichten-best-practices/

·     Analyse rapport NSE 2023 over tevredenheid studenten met ondersteuningsbehoefte - https://ecio.nl/publicaties/analyserapport-nse-2023-tevredenheid-studenten-met-ondersteuningsbehoefte/

·     Monitor VN-verdrag handicap 2023 over de resultaten van hoger onderwijsinstellingen die de intentieverklaring VN-verdrag hebben ondertekend. - https://ecio.nl/publicaties/monitor-vn-verdrag-handicap-2023-in-het-hoger-onderwijs/

·     Analyse over de toegankelijkheid transitie naar het hoger onderwijs van studenten met een functiebeperking https://ecio.nl/publicaties-handreikingen-en-tools-ter-ondersteuning-voor-inclusief-onderwijs/

 

Expertise inclusieve onderwijsaanpak:

·         Masterclass Cultuursensitief werken voor beter studentenwelzijn | 14 december 2023 - https://ecio.nl/agenda/masterclass-begeleiden-van-studenten-met-diverse-culturele-achtergronden/

 

·    Studiedag: Studeren met Autisme (ASS) en AD(H)D | 22 januari 2023 - https://ecio.nl/agenda/studiedag-studeren-met-autisme-ass-en-adhd-2023/

 

Colofon

De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt op donderdag 15 februari 2024. Nieuwsberichten kunnen worden gestuurd naar: g.zindovic@hva.nl (deadline: 8 februari :) 


‍www.loshbo.nl