LOShbo nieuwsbrief nr 45/Oktober 2023

LOShbo nieuwsbrief nr 45/Oktober 2023

10 december 2023

Van de bestuurstafel:

Beste leden,

 

Het studiejaar is alweer in volle gang en ieders agenda zit weer goed vol.

 

Heel graag informeren we jullie over de volgende punten:

 

We hebben een nieuwe voorzitter èn een vacature

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor een nieuwe voorzitter, omdat Lies Leijs de voorzittershamer in november neerlegt. We zijn heel blij dat Benny (huidige secretaris) de uitdaging aanneemt en het stokje van Lies wil overnemen!

Dit betekent nu wel dat er een vacature is gekomen voor een nieuwe secretaris.

 

De secretaris van LOShbo is degene die de (mail)contacten onderhoudt en de agenda voor de bestuursvergaderingen opstelt, in overleg met de voorzitter. Voor het notuleren van de vergaderingen is Willeke de trouwe steun en toeverlaat waarmee die taak uit handen genomen wordt. Bel Benny of Lies als je meer informatie wilt over wat het allemaal inhoudt en wat het je brengt. Ken je iemand die interesse heeft? Laat het ons weten. Dit kan door een mail te sturen naar info@loshbo.nl. Misschien goed om te weten dat er een vrijwilligersvergoeding tegenover staat.

 

ALV en najaarscongres op 9 november 2023

Op 9 november is de ALV en het najaarscongres. Het thema van het najaarscongres is dit jaar “Studiefinanciering: toen en nu”. Er zijn 2 keynote sprekers, Anton van den Hoeven en Arno Dieteren. Daarna kunnen de fysiek aanwezige leden uiteen in groepen voor studiefinancieringcasuïstiek. Voor meer informatie en details zie www.loshbo.nl. Aanmelden kan tot en met 30 oktober 2023.

 

Save the date lustrum 9 april 2024 èn oproep

Volgend jaar bestaat LOShbo 35 jaar. We vieren dit lustrum tijdens de voorjaarsconferentie op 9 april!

 

Oproep: Het is natuurlijk het leukst als het lustrum door en voor de leden zelf georganiseerd wordt. Wil je meehelpen aan de organisatie ervan? Meld je dan aan door een mail te sturen aan info@loshbo.nl.

 

Hartelijke groet,

 

LOShbo Bestuur

Lies, Benny, Sher en Ingrid

ECIO

Video | Als studeren niet vanzelf gaat

Bekijk en deel de video met je studenten. De video legt in een notendop uit hoe hogeronderwijstoegankelijk.nl (https://www.hogeronderwijstoegankelijk.nl/) hen wegwijs maakt in onder andere (financiële) voorzieningen en regelingen om te leren zonder belemmeringen. https://youtu.be/EjzP74JOUzo?si=nDmfgnKb8mDwOFsA    

 

Inspiratie voor een inclusieve onderwijsaanpak, nieuwe uitgaven:

·       Inspiratiebundel toegankelijke informatievoorziening met goede voorbeelden uit het hoger onderwijs. https://ecio.nl/publicaties/inspiratiebundel-toegankelijke-informatievoorziening/

·       Harder Better Faster Stronger? Onderzoeksrapport prestatiedruk en stress hoger onderwijsstudenten. https://ecio.nl/publicaties/harder-better-faster-stronger-onderzoeksrapport-prestatiedruk-en-stress-hoger-onderwijsstudenten/

·       Handreiking prestatiedruk en stress onder studenten in het hoger onderwijs, handvatten en tips voor studenten, het onderwijs en de maatschappij als geheel. https://ecio.nl/publicaties/prestatiedruk-en-stress-onder-studenten-in-het-hoger-onderwijs/

·       Hoe organiseer je een inclusieve en toegankelijke introductieweek? 8 tips voor studentenorganisaties en onderwijsinstellingen. https://ecio.nl/publicaties/hoe-organiseer-je-een-inclusieve-en-toegankelijke-introductieweek/

·       Landelijk Kader Studentenwelzijn 2023-2030 https://ecio.nl/publicaties/landelijk-kader-studentenwelzijn-2023-2030/

·       Artikel | VN-pPoof onderwijs. Wat moet je als student weten?  https://ecio.nl/publicaties/vn-proof-onderwijs-wat-moet-je-als-student-weten/

·       Infosheet Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2023-2023, studiejaar 2021-2022. Een overzicht van cijfers over studeren met een functiebeperking, (mantel)zorgtaken, zorg voor kinderen of onder andere bijzondere omstandigheden.  https://ecio.nl/publicaties/infosheet-monitor-beleidsmaatregelen-hoger-onderwijs-2022-2023/

·       Artikel | Toetsen en toetssystemen onvoldoende toegankelijk voor studenten met beperking. https://ecio.nl/publicaties/artikel-toetsen-en-toetssystemen-onvoldoende-toegankelijk-voor-studenten-met-beperking/

 

Expertise vergroten voor een inclusieve onderwijsaanpak

Bekijk de agenda voor alle (netwerk)bijeenkomsten rondom specifieke ondersteuningsvragen en diverse inclusiethema’s op https://ecio.nl/agenda/.   

Colofon

De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt op donderdag 30 november 2023. Nieuwsberichten kunnen gestuurd worden naar:  

g.zindovic@hva.nl (deadline: 23 november) De kop is eraf!


‍www.loshbo.nl