Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

LOShbo nieuwsbrief nr 44/Juni 2023

LOShbo nieuwsbrief nr 44/Juni 2023

16 mei 2024

Van de Bestuurstafel:

 

Beste leden,

 

Allereerst willen we jullie alvast een hele fijne vakantie en mooie zomer toewensen!

 

Heel graag informeren we jullie over de volgende punten:

 

Beëindiging lidmaatschap

In deze periode – aan het eind van een studiejaar – vinden vaak functiewijzigingen plaats die van invloed zijn op het continueren van het lidmaatschap van LOShbo. Denk daarbij aan het aannemen van een andere functie, met pensioen gaan of andere redenen om het lidmaatschap van LOShbo te beëindigen.

We wijzen je daarom graag nog even op het volgende: een lid kan het lidmaatschap beëindigen door schriftelijke opzegging door het lid zelf; dit kan voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar. Je bent dan met ingang van 1 september 2022 uitgeschreven als lid van LOShbo. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact op via
info@loshbo.nl.  

 

Oproep: ‘Wie wordt de nieuwe voorzitter van LOShbo?’

We zijn nog steeds op zoek naar een opvolger van Lies Leijs als voorzitter van het bestuur. Wie wil het stokje van Lies overnemen? Ken je iemand die interesse heeft? Laat het ons weten. Dit kan door een mail te sturen naar info@loshbo.nl. Misschien goed om te weten dat er een vrijwilligersvergoeding tegenover staat.

 

Zichtbaarheidsonderzoek LOShbo

In mei hebben we een enquête uitgezet onder alle leden met betrekking tot de zichtbaarheid van enerzijds studentendecanen binnen de hogeschool en anderzijds de zichtbaarheid van LOShbo. We willen allereerst iedereen bedanken die de tijd en moeite heeft genomen om deze enquête in te vullen. Degenen die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben erg veel betrokkenheid laten zien. Van de onderzoekers hebben wij teruggekoppeld gekregen dat de input ruimer en opvallend veel hoger is dan zij normaal terug zien. Ook goed om te weten is dat als je wel aan het invullen van de vragenlijst begonnen bent, maar deze door omstandigheden niet hebt kunnen afmaken, je gegevens niet verloren zijn gegaan maar wel degelijk meegenomen zijn in het rapport.

 

Bericht vanuit de cursusorganisatie

De cursusorganisatie streeft ernaar om nog voordat de zomervakantieperiode begint iedereen die zich t/m 11 juni heeft aangemeld voor een cursus te laten weten of deelname aan een cursus mogelijk is of dat iemand een plaats op de wachtlijst heeft weten te bemachtigen.

 

Save the date NNS-dag

Ben je nog niet langer dan 3 jaar werkzaam als studentendecaan? Houdt dan dinsdag 19 september a.s. vrij in je agenda om het collegejaar in te luiden op de NNS-dag (Netwerk Nieuwe Studentendecanen) bij de Hogeschool van Amsterdam. De uitnodiging met alle informatie en mogelijkheid om je aan te melden ontvang je persoonlijk.

 

Vooraankondiging ALV en jaarcongres 9 november 2023

De Expertgroep Wet- en regelgeving is enthousiast bezig met de voorbereiding van het themadeel van de ALV op donderdag 9 november 2023. Het themadeel zal in het teken staan van de nieuwe studiefinanciering. De ALV vindt plaats in Utrecht.

 

Hartelijke groet,

 

LOShbo Bestuur

Lies, Benny, Sher en Ingrid

 COLOFON

De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt op donderdag 5 oktober 2023.

Nieuwsberichten kunnen gestuurd worden naar: 

g.zindovic@hva.nl (deadline: 28 september) Laatste loodjes & fijne zomer!‍www.loshbo.nl