Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

LOShbo nieuwsbrief nr 41/Januari 2023

LOShbo nieuwsbrief nr 41/Januari 2023

16 mei 2024

 Van de bestuurstafel

 

Wij wensen alle leden voor 2023 een LOS jaar:

LOS laten wat je kwijt wilt

LOS bewegen in het tempo dat jou past

LOSbandig zijn op z’n tijd (?!)

 

Bestuur LOShbo

Lies, Sher & Ingrid

 

Terugblik ECIO-congres De Staat van Inclusief Onderwijs

Met het congres op 28 november 2022 gaf ECIO inzicht in wat goed gaat en waar verbeterkansen liggen voor een inclusieve onderwijsaanpak rondom acht bepalende elementen. Bekijk de terugblik: https://ecio.nl/webinars/congres-2022-de-staat-van-inclusief-onderwijs/. Het rapport De Staat van Inclusief Onderwijs 2022, gepresenteerd tijdens het congres, is nu aangevuld met de resultaten van het ECIO-congres: https://ecio.nl/publicaties/de-staat-van-inclusief-onderwijs-2022/

 

Regionale ketenaanpak voor inclusieve arbeidsmarkttoeleiding  

Laat je inspireren met de ketenaanpak en opbrengsten van passende begeleiding bij stages en overstap van opleiding naar werk van hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag. https://ecio.nl/nieuws/dwarsverbinden-opbrengsten-ketenaanpak-onderwijs-arbeidsmarkt-en-zorginstellingen/


Samen werken en kennis delen voor implementatie doelen VN-verdrag   

Onderteken de intentieverklaring VN-verdrag en sluit aan bij landelijke werkgroep VN-verdrag. Zo werk je samen met andere onderwijsprofessionals aan het implementeren en borgen van de doelen van het VN-verdrag: https://ecio.nl/vn-verdrag-hoe-implementeer-je-dat-in-je-onderwijsorganisatie/. ECIO faciliteert de werkgroep en ondersteunt hierbij met kennis. Dat kan bijvoorbeeld over curriculumontwikkeling gaan of het organiseren van studentbegeleiding. Ook Robbert Dijkgraaf, minister van onderwijs, roept alle onderwijsinstellingen op om aan te haken: https://www.youtube.com/watch?v=tIqRsLdlCU0   

 

Handreikingen, tips en onderzoeksresultaten voor inclusiever onderwijs

·       Monitor implementatie VN-verdrag Handicap in het hoger onderwijs 2022: https://ecio.nl/publicaties/monitor-vn-verdrag-handicap-2022/

·       Handvatten, tips en praktijkvoorbeelden voor het creëren van draagvlak voor toegankelijk toetsen en examineren: https://ecio.nl/publicaties/draagvlak-creeren-voor-toegankelijk-toetsen-en-examineren/  

·       3-stappenmodel voor toegankelijk toetsen en examineren: https://ecio.nl/publicaties/artikel-3-stappenmodel-toegankelijk-toetsen-en-examineren-voor-het-hoger-onderwijs/

·       Inzichten en tips voor onderwijsprofessionals en studenten rondom genderdiversiteit in het hoger onderwijs: https://ecio.nl/publicaties/genderdiversiteit-in-het-hoger-onderwijs/

 

6 tips voor het organiseren van inclusieve studentenparticipatie: https://ecio.nl/publicaties/infographic-6-tips-voor-inclusieve-studentenparticipatie/

 

COLOFON

De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 februari.

Nieuwsberichten kunnen gestuurd worden naar g.zindovic@hva.nl 

(deadline: 16 februari)     

               

‍www.loshbo.nl