Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

LOShbo nieuwsbrief nr 40/November 2022

LOShbo nieuwsbrief nr 40/November 2022

16 mei 2024

Van de bestuurstafel

Beste leden,


We kijken terug op een erg geslaagde ALV en jaarcongres waarin het thema ‘Diversiteit in het begeleiden naar inclusiever onderwijs’ met als ondertitel ‘Mijn rol als studentendecaan in de keten van begeleiden’ centraal stond afgelopen donderdag 10 november.

Nogmaals dank aan de Expertgroep inclusief Onderwijs voor de organisatie van het inhoudelijke programma. De presentaties en de opnames van de presentaties zullen, zodra deze beschikbaar zijn, gedeeld worden op loshbo.nl > documenten > ALV en jaarcongres > ALV+jaarcongres 10 november 2022.

 

Wie wordt onze nieuwe secretaris?

Helaas is Edith Geurts van Kessel afgetreden als secretaris van het bestuur. We zijn daarom dringend op zoek naar een opvolger! Heb je interesse? Laat het ons weten. Dit kan door een mail te sturen naar info@loshbo.nl

 

Vooraankondiging voorjaarsconferentie 2023

De voorjaarsconferentie zal op dinsdagmiddag 4 april 2023 plaatsvinden. Houd deze datum alvast vrij in je agenda. Ook deze bijeenkomst zal zowel fysiek als online plaatsvinden. Voor de fysiek aanwezige deelnemers zal er een lunch vooraf aangeboden worden.

 

Hartelijke groet,

LOShbo Bestuur

 

Lies, Sher en Ingrid

Bericht van de cursusorganisatie

Nieuw lid cursusorganisatie

Verheugd willen we jullie laten weten dat Sandra Rozendal, studentendecaan bij Inholland, vanaf 1 januari de cursusorganisatie komt versterken. De cursusorganisatie is verantwoordelijk voor het samenstellen en organiseren van cursusaanbod en bestaat uit: Frederike Bunjes, Anne Clasquin en Sandra Rozendal met ondersteuning door Willeke Leenaarts.

 

Ook volgend jaar nog Casuïstiek Wet-& Regelgeving door Anton van den Hoeven

Goed nieuws voor iedereen die graag nog een cursus volgt bij jurist Anton van den Hoeven: Anton zal ook volgend jaar nog de cursus Casuïstiek Wet-& Regelgeving geven. Dit jaar zitten de cursussen Casuïstiek Wet-& Regelgeving vol.

 

Cursussen uitgelicht

  • Op 12 en 19 januari kun je nog deelnemen aan de cursus Adviesvaardigheden waarin je leert hoe je effectief kunt adviseren in verschillende situaties. De cursus is praktisch, biedt ruimte voor eigen casuïstiek en wordt goed gewaardeerd.
  • De nieuwe cursus Krachtige Patronen die met ingang van 26 januari wordt aangeboden heeft nog ruimte voor deelnemers. In deze hybride cursus (4 x online + 1 x fysiek) in kleine groep leer je nóg beter om te gaan met alles wat je in het werk als studentendecaan tegenkomt. Je zult onder begeleiding je eigen patronen gaan herkennen, begrijpen en veranderen.

 

Contact

Heb je ideeën of vragen over het cursusaanbod? Mail dan naar cursus@loshbo.nl

ECIO-congres: De Staat van Inclusief Onderwijs               – 28 november 2022, Utrecht

Het onderwijssysteem, de cultuur, het beleid en de praktijk bepalen of studenten optimaal aan het studieproces kunnen deelnemen. Waar staan we nu? Wat gaat goed? Wat kan beter? Tijdens het ECIO-congres belichten we met acht bepalende elementen de staat van inclusief onderwijs. Een dag van inspiratie en kennisdeling. Met als doel niet opnieuw het wiel uit te vinden maar voort te bouwen op bestaande kennis en ontwikkelingen voor het verder verduurzamen van inclusief onderwijs en toeleiding naar de arbeidsmarkt. Meld je ook aan!

Meer informatie.


Expertise vergroten voor een inclusieve onderwijsaanpak?

Bekijk de agenda met bijeenkomsten voor het vergroten van je expertise op specifieke ondersteuningsvragen en diverse inclusiethema’s op https://ecio.nl/agenda/. Ben je op zoek naar maatwerk? Bekijk dan de mogelijkheden.  

Meer werk maken van inclusief onderwijs? Teken de    intentieverklaring VN-verdrag handicap!  

Hoewel elke onderwijsinstelling werkt aan inclusief onderwijs, ervaren nog veel studenten belemmeringen. Hoe organiseer je toegankelijk onderwijs? Hoe sluit je aan bij de autonomie van studenten? Hoe zorg je voor volledige participatie? Je staat er niet alleen voor. Teken ook de intentieverklaring VN-verdrag om samen te werken in de werkgroep VN-verdrag, gefaciliteerd en ondersteund door ECIO. Al 24 hoger onderwijsinstellingen zijn je voorgegaan. 

Lees meer.

Handreikingen en onderzoeksresultaten rondom          inclusief toegankelijk onderwijs

Hoewel elke onderwijsinstelling werkt aan inclusief onderwijs, ervaren nog veel studHoe tevreden zijn de studenten met een ondersteuningsbehoefte? Lees het analyserapport NSE 2022

  • Benieuwd naar de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs, specifiek rondom kwetsbare doelgroepen? Lees de analyse van de Monitor Beleidsmaatregelen 2021-2022
  • Praktische tips voor ontwerp en uitvoering van inclusief onderwijs, ingezoomd op vier verschillende activiteiten, lees je op https://ecio.nl/publicaties/handreiking-met-tips-voor-docenten-rondom-inclusief-onderwijs/
  • Hoe organiseer je toegankelijke toetsen en examens? Lees de tips: https://ecio.nl/publicaties/flyer-7-tips-over-toegankelijke-toetsen-en-examens/. 
  • Lees de richtlijnen en tips voor toepassing van de Studielink-vragenmodule voor ondersteuningsvragen.
  • Hoe geef je vorm aan een inclusieve transitieroute van opleiding naar werk voor studenten met een ondersteuningsvraag? Lees de handreiking. Hier vind je ook het manifest met 10 adviezen en 7 tips voor de studenten om hen daarbij ondersteunen.  


Expertise vergroten voor een inclusieve onderwijsaanpak?

Bekijk de agenda met bijeenkomsten voor het vergroten van je expertise op specifieke ondersteuningsvragen en diverse inclusiethema’s op https://ecio.nl/agenda/. Ben je op zoek naar maatwerk? Bekijk dan de mogelijkheden.  

Colofon

De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt op donderdag 26 januari. Nieuwsberichten kunnen gestuurd worden naar g.zindovic@hva.nl (deadline: 19 januari)                      Tot in het volgende jaar!

‍www.loshbo.nl