Wie houdt er van een nieuwe, leuke en unieke uitdaging?

We hopen dat JIJ de uitdaging met ons aan wilt gaan. Wij zijn op zoek naar een ‘spreekstalmeester’ die onze eerste digitale ALV wil leiden.

Wat houdt de uitdaging in?

Tijdens de ALV (donderdag 12 november 2020) op locatie de verschillende onderdelen van de digitale meeting aan elkaar praten. Naast jou is ook het voltallige bestuur op locatie aanwezig. We worden bij deze primeur bijgestaan door een professioneel team.

Wat is de tijdsinvestering?

Reken op zo’n 1 à 2 uur voorbereidingstijd voorafgaand aan de meeting zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt tijdens de ALV. Daarnaast is je aanwezigheid op 12 november a.s. op de locatie gewenst.

Wat moet je er voor kunnen?

Vooral een vlotte babbel hebben. Daarnaast is het handig als je redelijk kunt samenvatten wat er zoal gezegd wordt. Voor de techniek wordt gezorgd, daar hoef je niets vanaf te weten.

Geïnteresseerd?

Neem contact met Lies Leijs (voorzitter@loshbo.nl) of Cora Verkley (bestuurslid@loshbo.nl) op. Zij weten alles van de digitale meeting op 12 november a.s. en lichten e.e.a. graag toe. Uiteraard kun je hen al je vragen stellen.

We hopen dat JIJ het enthousiaste lid bent die deze unieke klus als een uitdaging ziet en wel wil klaren!

Bestuur LOShbo: Cora Verkleij, Janette Van Der Aa, Olav Wissink, Lies Leijs

 

Het cursusprogramma van LOShbo voor volgend collegejaar is klaar!
We hebben het programma dit keer samengesteld op basis van ideeën van de cursusorganisatoren en die van het bestuur LOShbo.
Daarnaast hebben we bij het samenstellen van het programma natuurlijk ook gebruik gemaakt van de evaluatieformulieren die de cursisten hebben ingevuld.
Het resultaat van dit alles is een combinatie van basiscursussen voor (vooral) beginnende studentendecanen, trainingen en cursussen die al eerder zijn aangeboden en een aantal nieuwe. Opvallende nieuwkomers zijn de cursussen over “Blokkadestress”, “Adviesvaardigheden” en “Mind yourself”.

In verband met de maatregelen rond de coronacrisis hebben wij in het huidige cursusjaar cursussen moeten annuleren. Cursisten die zich voor zo’n geannuleerde cursus in het komende studiejaar opnieuw opgeven

, krijgen voorrang. Zij zijn daarover geïnformeerd. Als hierdoor lange wachtlijsten ontstaan, zullen wij overwegen zo’n cursus in 2020 - 2021 dubbel aan te bieden.

Ons nieuwe aanbod staat inmiddels op de website, je kunt je inschrijven.
Het is mogelijk dat er voor bepaalde cursussen te veel animo is en er een loting plaats zal moeten vinden.
Wie zich uiterlijk 24 mei a.s. inschrijft, doet automatisch mee met de loting. Vanaf 25 mei 2020 - en gedurende het gehele cursusjaar - is het uiteraard nog steeds mogelijk je in te schrijven voor de cursussen van 2020 - 2021, maar kan het zijn dat de cursus al vol is.
Informatie over de inschrijvingsprocedure vind je op de LOShbo-website loshbo.nl/voorwaarden-voor-deelname.

Let op: om een rekening als lid te krijgen is het belangrijk de aanmelding ook als lid te doen! Via deze link kom je direct in het cursusgedeelte van de LOShbo-website loshbo.nl/cursussen.

Voor de goede orde melden we dat bij het geven van de cursussen m.i.v. september a.s. uiteraard alle dan geldende overheidsrichtlijnen, ook op locatie, in acht zullen worden genomen. Mochten wij door onvoorziene omstandigheden tot aanpassingen in ons huidige cursusaanbod over moeten gaan dan zullen wij de betrokkenen hierover informeren.

We wensen je inspirerende en leerzame dagen en horen graag weer via de evaluatieformulieren wat je ervan vond.

Helaas gaat Jannie van Dam stoppen met de Cursusorganisatie.
Wij bedanken haar voor haar inzet!
Zij wordt opgevolgd door Frederike Bunjes, die dus samen met Francis van Hekelen de Cursusorganisatie gaat voortzetten.