Wie houdt er van een nieuwe, leuke en unieke uitdaging?

We hopen dat JIJ de uitdaging met ons aan wilt gaan. Wij zijn op zoek naar een ‘spreekstalmeester’ die onze eerste digitale ALV wil leiden.

Wat houdt de uitdaging in?

Tijdens de ALV (donderdag 12 november 2020) op locatie de verschillende onderdelen van de digitale meeting aan elkaar praten. Naast jou is ook het voltallige bestuur op locatie aanwezig. We worden bij deze primeur bijgestaan door een professioneel team.

Wat is de tijdsinvestering?

Reken op zo’n 1 à 2 uur voorbereidingstijd voorafgaand aan de meeting zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt tijdens de ALV. Daarnaast is je aanwezigheid op 12 november a.s. op de locatie gewenst.

Wat moet je er voor kunnen?

Vooral een vlotte babbel hebben. Daarnaast is het handig als je redelijk kunt samenvatten wat er zoal gezegd wordt. Voor de techniek wordt gezorgd, daar hoef je niets vanaf te weten.

Geïnteresseerd?

Neem contact met Lies Leijs (voorzitter@loshbo.nl) of Cora Verkley (bestuurslid@loshbo.nl) op. Zij weten alles van de digitale meeting op 12 november a.s. en lichten e.e.a. graag toe. Uiteraard kun je hen al je vragen stellen.

We hopen dat JIJ het enthousiaste lid bent die deze unieke klus als een uitdaging ziet en wel wil klaren!

Bestuur LOShbo: Cora Verkleij, Janette Van Der Aa, Olav Wissink, Lies Leijs

Zorgverzekeringslijn geeft op hoger onderwijsinstellingen en middelbare scholen trainingen en wil deze trainingen ook graag geven bij universiteiten en hogescholen.
Doel van de training: medewerkers voorlichting geven zodat zij hierna zelf de studenten goed kunnen adviseren.
In de training kan desgewenst casuïstiek en/of vragen ingebracht worden.
Duur van de training: 1 tot 1,5 uur.
Locatie van de training: de docent komt naar jouw instelling toe.
Let wel: er zijn géén kosten aan deze training verbonden.
Als je geïnteresseerd bent: geef jezelf of de naam van de juiste contactpersoon hiervoor door aan Kumi Tempels via kumi@zorgverzekeringslijn.nl en Kumi zal zelf met jou of je collega de verdere insteek van de training afstemmen. 

 

Over de achtergrond van deze problematiek:

Via de Werkgroep internationale studenten van KBS ontvingen wij bericht dat zij een gesprek met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Zorgverzekeringslijn over verzekeringsproblematiek bij internationale studenten

heeft gevoerd.

Hieronder wat relevante informatie n.a.v. dat gespreksverslag.

Rolverdeling CAK, SVB en Zorgverzekeringslijn is als volgt:
* CAK doet handhaving (verstuurt de bekende CAK-brief aan internationale studenten)

* SVB beslist op basis van Wet langdurige zorg (Wlz) wie onder de Nederlandse basiszorgverzekering en volksverzekeringen valt of niet.

* Zorgverzekeringslijn informeert internationale studenten en heeft een adviserende rol bij het vinden van een zorgverzekering. Het informeren kan zowel telefonisch, via een chatfunctie of via de e-mail plaatsvinden.

Internationale studenten weten Zorgverzekeringslijn zelf, vaak al voor vertrek naar Nederland, goed te vinden. Dit gebeurt vaak via de chatfunctie, vanwege de vindbaarheid via Google maar waarschijnlijk ook omdat hoger onderwijsinstellingen en Nuffic naar Zorgverzekeringslijn doorverwijzen via hun eigen websites.

SVB bepaalt wie er verzekerd is voor de Wlz.

Wlz-onderzoek vraagt de student of de zorgverzekeraar aan bij SVB, zie https://www.svb.nl/en/the-wlz-scheme/when-are-you-insured-under-the-wlz-scheme/choose-the-option-that-best-describes-your-situation

Aanvraag duurt 6-8 weken en is kosteloos. Een zorgverzekeraar mag niet zomaar in- of uitschrijven, je kunt als decaan de student aanraden een Wlz-aanvraag te doen of dit de zorgverzekeraar laten doen.

SVB houdt zich bezig met processen als hierboven omschreven, het verbeteren van informatievoorziening en het bewustmaken van zorgverzekeraars over het hele proces. Contactpersoon voor vragen is Marieke van den Berg. Zij is per e-mail MvandenBerg@svb.nl of telefonisch via 020-6565936 bereikbaar.
Input op de website is ook altijd welkom: www.svb.nl/wlz

Als collega’s hier iets mee kunnen en/of gebruik van het aanbod tot het geven van een training binnen de eigen hogeschool maken en dat onder de vlag van LOS willen doen, laat het ons als bestuur dan a.u.b. weten. We vernemen het graag!


Bestuur LOShbo