Tesselschade Studiefonds

Nieuws 

Tesselschade Studiefonds

Het Tesselschade Studiefonds is een fonds van vrouwen voor vrouwen. Al sinds 1939 ondersteunt het fonds vrouwen in de kosten van hun opleiding, met als doel hen op weg te helpen naar economische zelfstandigheid.

Graag brengen wij dit fonds bij de decanen onder de aandacht als zij een studente spreken die in financiële moeilijkheden verkeert en daardoor haar studie niet kan beginnen of voortzetten.

Aanvragen kunnen ingediend worden via https://tesselschade.nl/studiefonds, waar ook de voorwaarden zijn te vinden.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Het fonds geeft maximaal een bedrag ter hoogte van het collegegeld; het toe te wijzen bedrag betreft een gift;
  • De aanvraag moet door de student worden ingediend met een ondersteunende brief van een studentendecaan of maatschappelijk ondersteuner;
  • Om in aanmerking te komen moet een student niet meer kunnen lenen bij DUO of redenen hebben waarom zij ondanks maximaal lenen toch een begrotingstekort heeft;
  • Er moet voldoende arbeidsperspectief zijn na voltooiing van de studie;
  • De studente is een vrouw woonachtig in Nederland met de Nederlandse nationaliteit of met een geldige verblijfsvergunning;
  • Niet in aanmerking komen buitenlandse studenten die uitsluitend om studieredenen naar Nederland zijn gekomen met uitzondering van Surinaamse of Antilliaanse studenten.

De commissie voor het Tesselschade Studiefonds vergadert in januari maart, mei, juni, september en november.

Het is voor studenten het prettigst als de aanvraag in de mei-vergadering wordt besproken. De aanvraag dient daarvoor uiterlijk 31 maart te zijn ingediend. Zij hebben dan voor aanvang van het studiejaar duidelijkheid of zij het geld krijgen.

In geval van nood is het mogelijk om tussendoor te mailen met tesselschade.studiefonds@tesselschade.nl.

Er kan bij goede studievoortgang meerdere jaren achtereen een beroep gedaan worden op ondersteuning; studenten hebben bij voorkeur laten zien dat ze de studie aankunnen. De aanvragen moeten ondersteund worden door een begroting van inkomsten en uitgaven. Een vertegenwoordiger van het fonds bespreekt de aanvraag met elke aanvrager. Tijdens de periode van ondersteuning houdt deze vertegenwoordiger contact met de student.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie: tesselschade.studiefonds@tesselschade.nl