Het Betsy Perk Opleidingsfonds (BPO) is een fonds  van vrouwen voor vrouwen. Al meer dan 78 jaar ondersteunt het in de kosten van hun opleiding, met als doel vrouwen op weg te helpen naar economische zelfstandigheid.

Graag brengen wij ons fonds bij de decanen onder de aandacht als zij een studente spreken die in financiƫle moeilijkheden verkeert en daardoor de studie niet meer dreigt te kunnen voortzetten.

Aanvragen kunnen ingediend worden via het aanvraagformulier op de website www.tesselschade-arbeidadelt.nl  (onder kopje fondsen Betsy Perk Opleidingsfonds, voorwaarden zijn in het aanvraagformulier te vinden).

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Het fonds geeft maximaal het bedrag van het collegegeld; Het toe te wijzen bedrag betreft een gift.
  • De aanvraag moet door de student worden ingediend met een ondersteunende brief van de instellingsdecaan;
  • Om in aanmerking te komen moet een student niet meer kunnen lenen bij DUO of redenen hebben waarom zij ondanks maximaal lenen toch een begrotingstekort heeft;
  • Er moet voldoende arbeidsperspectief zijn bij voltooiing van de studie.
  • De studente is een vrouw met de Nederlandse nationaliteit of met een geldige verblijfsvergunning en woont in Nederland;
  • Niet in aanmerking komen buitenlandse studenten die uitsluitend om studieredenen naar Nederland zijn gekomen met uitzondering van Surinaamse of Antilliaanse studenten;

De commissie voor het BPO vergadert in januari, mei en september. De data waarop de aanvragen ontvangen moeten zijn staan op de website.

Het is voor studenten het prettigst als de aanvraag in de meivergadering wordt besproken.. Zij hebben dan voor aanvang van het studiejaar duidelijkheid of zij het geld krijgen.

In geval van grote nood is het mogelijk om tussendoor telefonisch contact op te nemen.

Er kan bij goede studievoortgang meerdere jaren achtereen een beroep gedaan worden op ondersteuning; studenten hebben bij voorkeur laten zien dat ze de studie aankunnen, waarmee eerstejaars dus niet als eerste geholpen worden. De aanvragen moet ondersteund worden door een begroting van inkomsten en uitgaven. Met elke aanvrager wordt een gesprek gevoerd door een lokale vertegenwoordiger van het fonds, die vertegenwoordiger houdt ook contact tijdens de periode van ondersteuning.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris Jetty Bosch via bpo@tesselschade-arbeidadelt.nl.