Wie houdt er van een nieuwe, leuke en unieke uitdaging?

We hopen dat JIJ de uitdaging met ons aan wilt gaan. Wij zijn op zoek naar een ‘spreekstalmeester’ die onze eerste digitale ALV wil leiden.

Wat houdt de uitdaging in?

Tijdens de ALV (donderdag 12 november 2020) op locatie de verschillende onderdelen van de digitale meeting aan elkaar praten. Naast jou is ook het voltallige bestuur op locatie aanwezig. We worden bij deze primeur bijgestaan door een professioneel team.

Wat is de tijdsinvestering?

Reken op zo’n 1 à 2 uur voorbereidingstijd voorafgaand aan de meeting zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt tijdens de ALV. Daarnaast is je aanwezigheid op 12 november a.s. op de locatie gewenst.

Wat moet je er voor kunnen?

Vooral een vlotte babbel hebben. Daarnaast is het handig als je redelijk kunt samenvatten wat er zoal gezegd wordt. Voor de techniek wordt gezorgd, daar hoef je niets vanaf te weten.

Geïnteresseerd?

Neem contact met Lies Leijs (voorzitter@loshbo.nl) of Cora Verkley (bestuurslid@loshbo.nl) op. Zij weten alles van de digitale meeting op 12 november a.s. en lichten e.e.a. graag toe. Uiteraard kun je hen al je vragen stellen.

We hopen dat JIJ het enthousiaste lid bent die deze unieke klus als een uitdaging ziet en wel wil klaren!

Bestuur LOShbo: Cora Verkleij, Janette Van Der Aa, Olav Wissink, Lies Leijs

The Think Tanks & Civil Societies Program, een onderzoeksprogramma dat wereldwijd de kwaliteit van denktanks en onderzoeksorganisaties evalueert, heeft medio 2016 de editie van zijn ‘Global Go To Think Tank Index’ gepubliceerd. Elf Nederlandse denktanks hebben zich bij de wereldwijde elite weten te scharen. Qua aantal denktanks staat Nederland op een gedeelde 19e plek met Israël – beide landen tellen 58 denktanks volgens het onderzoek. De spontane oproep tot het formeren van een (decanen)denktank tijdens de ALV werd enthousiast onthaald, wij zijn blij dat een groot aantal leden zich in november 2016 - als denkers - heeft aangemeld voor de 59e denktank.

De denktank biedt een platform voor leden om op belangrijke onderwerpen mee te denken en invloed te hebben op de beslissingen van het bestuur. Een platform waarin het bestuur samenwerkt met leden en waarin gebruik wordt gemaakt van aanwezige kennis, inzichten en ervaringen. Denktanks kunnen vaak afstand nemen van de waan van de dag en tijd nemen om een probleem te onderzoeken, beleid kritisch onder de loep te nemen of nieuwe ideeën te ontwikkelen. Een denktank is een plek waar mensen de wereld anders kunnen denken dan hij is.

De decanendenktank die het bestuur voor ogen heeft kent geen vast karakter en kan wisselen van samenstelling en kan zowel gevraagd als ongevraagd input/advies/oplossingen leveren. In concreto: het bestuur wenst input op een specifiek onderwerp en consulteert de denktank of andersom: leden willen een thema onder de aandacht brengen van de organisatie en het bestuur en kunnen daarbij de denktank consulteren.

In beide gevallen wordt eenzelfde werkwijze gehanteerd: indien een verzoek met een speciale vraag vanuit het bestuur wordt geïnitieerd wordt een digitale datumprikker verzonden. Zodra minimaal 5 (en maximaal 8) deelnemers zich hebben aangesloten voor een datum en tijdstip wordt deze vastgelegd. Het secretariaat verzorgt een oproep en verstuurt een datumprikker. De datum wordt vastgesteld op basis van voldoende deelnemers. De locatie wordt dan vastgelegd, dit is afhankelijk van wie er die keer deelnemen. Op basis van de aangemelde leden wordt bekeken welke hogeschool het meest centraal ligt om als locatie te dienen. De bijeengekomen leden rapporteren aan het bestuur. Andersom: als de denktank het initiatief neemt een ongevraagd advies in te brengen danwel een onderwerp op de agenda te zetten dan is een melding richting het secretariaat en/of bestuur voldoende en wordt dezelfde procedure als hierboven beschreven gevolgd.

Naar leden die zich al hebben aangemeld voor de denktank is een eerste e-mail uitgegaan. Binnenkort volgt een mail met een adviesvraag rondom de onlangs in stemming gebrachte scenario’s met betrekking tot de vergoedingenstructuur LOShbo.
Wil je als lid ook bijdragen en meedenken? Meld je dan aan via
info@loshbo.nl